Ngày Giới Trẻ Thế Giới: Lý Do, Ý Nghĩa và Cấu Trúc

 

Được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa và giống như Thiên Chúa, con người nam cũng như nữ tự nhiên hướng về Thiên Chúa, khao khát Thiên Chúa và tìm kiếm Thiên Chúa, cho đến khi gặp được Ngài trong tinh thần và chân lý họ mới được hoàn toàn mãn nguyện và hạnh phúc.

Thế nhưng, cảm nghiệm Kitô hữu cho thấy, con người nói chung và giới trẻ nói riêng, không thể nào gặp được Thiên Chúa Toàn Chân, Toàn Thiện và Toàn Mỹ ngoài một mình Đức Giêsu Kitô, Đấng là Thiên Chúa thật và là Người thật, là Thiên Chúa làm Người ở giữa chúng ta.

Để giới trẻ có thể dễ dàng gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô, từ năm 1985, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã ngỏ ý định muốn tổ chức Ngày Giới Trẻ Thế Giới cho họ. Chính ngài đã minh định mục đích và ý nghĩa chính yếu của ngày này liên quan đến việc giới trẻ gặp gỡ Chúa Kitô như sau:

·         “’Ngày Giới Trẻ’ đúng nghĩa là cuộc tiến lên đón gặp Thiên Chúa, Đấng đã đi vào lịch sử loài người qua Mầu Nhiệm Vượt Qua của Chúa Giêsu Kitô”.

(Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, Huấn Từ cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới chung lần thứ I tại Rôma, 25/3/1986, tuần san L’O sservatore Romano, ấn bản Anh ngữ, phát hành ngày 1-4-1986, trang 9)

Tuyên Xưng Đức Tin

Tuy nhiên, để thực sự giúp cho giới trẻ có thể gặp gỡ Đức Giêsu Kitô, cũng theo Đức Thánh Cha, Ngày Giới Trẻ nói chung phải có làm sao để giới trẻ tham dự có thể ý thức và mạnh mẽ cùng với Giáo Hội tuyên xưng đức tin của mình vào Chúa Kitô:

 ·         “Giới trẻ từ khắp nơi trên thế giới đang tụ họp lại để tuyên xưng đức tin của Giáo Hội là: chỉ có trong Chúa Kitô chúng ta mới có thể đạt đến trọn vẹn sự thật về thân phận con người chúng ta cùng với định mệnh đời đời của chúng ta. Chỉ có ở nơi Chúa Kitô con người nam nữ mới có thể tìm thấy những giải đáp cho những vấn nạn tối hậu làm họ bối rối. Chỉ có ở nơi Chúa Kitô họ mới có thể hoàn toàn hiểu được phẩm giá của họ như là những con người được Thiên Chúa dựng nên và yêu thương”.

 (Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, Huấn Từ ngỏ với Hội Đồng Giới Trẻ Quốc Tế tại Ngày Giới Trẻ Thế Giới VIII tại Denver, Hoa Kỳ ngày 14-8-1993; The Pope Speaks, Vol.39, 3-4/1994)

 ·          “Giới trẻ thân mến, các con cũng là những người lãnh nhận và là những người đảm nhận gia sản này: ‘Đó là đức tin của chúng ta. Đó là đức tin của Giáo Hội. Và chúng ta hãnh diện tuyên xưng đức tin ấy, trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta’. Chúng ta sẽ cùng nhau công bố gia sản này vào dịp Ngày Giới Trẻ Thế Giới tới đây, ngày mà Cha hy vọng là sẽ có rất nhiều người trong các con tham dự”. 

(Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, Sứ Điệp gửi Giới Trẻ nhân Ngày Giới Trẻ Thế Giới XV, 8/2000, Tuần San L’Osservatore Romano, bản Anh ngữ, 7/7/1999) 

Lời Chúa và Thập Giá

Kitô hữu nói chung và giới trẻ Công giáo nói riêng chỉ có thể cùng với Giáo Hội ý thức và mạnh mẽ tuyên xưng đức tin của mình vào Chúa Kitô, ở chỗ tìm gặp Người nơi Thập Giá của Người cũng như nơi Lời của Người.

 ·          “Giới trẻ tìm Chúa nơi tâm điểm của mầu nhiệm vượt qua. Mầu nhiệm của Thập Giá hiển vinh trở nên một tặng ân cao cả cho họ và thành một dấu chứng đức tin trưởng thành... Giới trẻ thân mến, các con hãy hân hoan đi gặp Chúa Kitô, Đấng làm hoan lạc tuổi trẻ của các con. Các con hãy tìm gặp Người bằng việc gắn bó với lời của Người và với sự hiện diện mầu nhiệm của Người trong Giáo Hội cũng như trong các bí tích. Các con hãy sống với Người bằng tấm lòng trung thành với Phúc Âm của Người: đúng, Phúc Âm thì đòi hỏi ngặt nghèo nhưng đồng thời cũng là nguồn hy vọng duy nhất và là nguồn hạnh phúc đích thực”. 

(Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, bài giảng Chúa Nhật Lễ Lá 28/3/1999 cho Ngày Giới Trẻ XIV, tuần san L’Osservatore Romano, ấn bản Anh Ngữ, 31/3/1999)

 Đó là lý do tại sao Giáo Hội tổ chức Ngày Giới Trẻ Thế Giới nào ở khắp nơi trên thế giới ngay từ đầu cho tới nay bao giờ cũng có hai việc nồng cốt đặc biệt không thể thiếu, đó là việc giới trẻ Học Hỏi Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo và Đi Đường Thánh Giá..

(Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL)