ĐHY Christoph Schonborn, TGM Vienna, Áo quốc

 

“Vị Giáo Hoàng cao cả không thể quên được này, ngay từ thiếu thời, đã say mê bí mật của Lòng Thương Xót Chúa”.

 

Hội Nghị Về Lòng Thương Xót Chúa Lần Đầu Tiên nhân  dịp kỷ niệm 3 năm  Băng Hà của ĐTC Gioan Phaolô II

 

Tại văn phòng báo chí của Tòa Thánh hôm 31/1/2008, ĐHY Christoph Schonborn, TGM Vienna, Áo quốc, đã trình bày về hội nghị được dự tính tổ chức vào thời điểm 2-4/4/2008 tới đây.

 

Vị hồng y này cho biết thật là một dấu hiệu tốt lành khi hội nghị thế giới lần đầu tiên về Lòng Thương Xót Chúa đây cần phải được khai mở vào ngày 2/4 là ngày kỷ niệm đúng 3 năm ĐTC GPII qua đời, vì “vị Giáo Hoàng cao cả không thể quên được này, ngay từ thiếu thời, đã say mê bí mật của Lòng Thương Xót Chúa. Vào năm 2002, khi khánh thành đền thờ uy nghi kính Lòng Thương Xót Chúa ở Krakow-Lagiewniki, Balan, vị Giáo Hoàng này đã nói rằng: ‘nhân loại không còn một nguồn hy vọng nào khác ngoài lòng thương xót Chúa’”.

 

Bởi thế, “hội nghị ở Rôma này là những gì hiển nhiên làm sáng tỏ tình thương này là cốt lõi chính yếu của sứ điệp Kitô giáo. Sứ điệp này cổ võ hòa bình trên thế giới, giữa các dân tộc và các tôn giáo. Nó giúp cho dân chúng khám phá ra dunh nhân chân thực của Thiên Chúa, song đồng thời là chân dung của con người và của Giáo Hội”.

 

“Nhiều tín hữu đã cho là một dấu hiệu đặc biệt khi Đức Gioan Phaolô II đã chết vào ngày vọng Chúa Nhật Lễ Chúa Tình Thương là lễ đã được chính ngài thiết lập trong Năm Thánh 2000, […] và là một lễ gắn liền với hình ảnh của chị Faustina Kowalska, vị đã được Đức Gioan Phaolô công bố là thánh vào ngày 30/4 cùng năm”.

 

Vị TGP Vienna này đã nhắc lại cách thức trong cuộc đời của Thánh Faustina (1905-1938), sứ điệp của Lòng Thương Xót Chúa đã “là một đỡ nâng đặc biệt và là một nguồn hy vọng khôn cùng […] cho toàn thể nhân dân Balan. Sứ điệp này cần thiết hơn bao giờ hết trong thời đại của chúng ta đây, như tin tức hằng ngày liên tục khẳng định như vậy”.

 

“Vào năm 2004, Đức Gioan Phaolô II đã kêu gọi toàn thể Giáo Hội hãy trở thành ‘chứng nhân cho tình thương’. Ở Lời Nguyện Lạy Nữ Vương ngày 3/4/2005, ngài đã nói rằng: ‘Tình yêu làm thay đổi tâm can và mang lại an bình. Thế giới này cần đến lòng thương xót Chúa biết bao’. Cái chết đã không để cho vị đại Giáo Hoàng này loan truyền những lời ấy, thế nhưng sứ điệp này vẫn không mất đi cái giá trị hay tính cách thích đáng của nó”.

 

“Sứ điệp của Đức Gioan Phaolô II và của chị Faustina Kowalska không phải là một nguyên tắc trừu tượng nào đó, nó có một danh xưng và một bộ mặt đó là Chúa Giêsu”.  

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch theo tín liệu được Zenit phổ biến ngày 31/1/2008

 

  TOP