Dẫn Nhập

 

 

NHỮNG DI SẢN của MỘT THỜI ĐIỂM HỒNG ÂN

 

 

Nếu Thời Điểm Hồng Ân đặc biệt là Năm Thánh 2000, vì Năm Thánh 2000 là một Đại Năm Thánh được cử hành long trọng và vĩ đại nhất chưa từng thấy trong lịch sử của Giáo Hội, thì Di Sản Hồng Ân là tất cả Bảo Ngôn của một Vị Mục Tử Tối Cao, Vị Thừa Kế Thánh Phêrô và là Đại Diện Chúa Kitô trên trần gian, đã chỉ dẫn và kêu gọi chung đoàn chiên của mình, cũng như riêng từng thành phần chiên của mình, để tất cả có thể cùng nhau tiến vào và sống trong Ngàn Năm Thứ Ba Kitô Giáo.

 

Bảo Ngôn của Vị Mục Tử Tối Cao là Đức Gioan Phaolô II này có thể được chia ra làm ba phần như được liệt kê ở trang Nội Dung như sau:

 

Phần nhất gồm có 33 bài Giáo Lý về Vinh Quang Thiên Chúa Ba Ngôi Đức Thánh Cha dạy chung đoàn chiên của mình vào mỗi ngày Thứ Tư hằng tuần tại Đại Thính Đường Phaolô VI;

 

Phần hai gồm các bài Huấn Từ Đức Thánh Cha nhắn nhủ riêng cho từng thành phần chiên được Lịch Năm Thánh 2000 liệt kê sẽ cử hành Năm Thánh tại Rôma, một cuộc cử hành có tính cách Giáo Hội hoàn vũ;

 

Phần ba gồm Các Bảo Ngôn khác của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, gồm có bài Suy Niệm Đường Thánh Giá cho Năm Thánh 2000, Sứ Điệp Hòa Bình Thế Giới cho Năm 2001, và Bức Tông Thư Mục Vụ để kết thúc Năm Thánh 2000 cũng như để “Mở Màn cho một Tân Thiên Niên Kỷ”.

 

Ngoài ra, còn Phần Phụ Trương, gồm có Bản Tuyên Ngôn về Vai Trò Chuyên Nhất của Chúa Kitô do Thánh Bộ Tín Lý Đức Tin soạn thảo được Ngài dùng quyền bính tối cao chuẩn phê cho ban bố, và Tài Liệu Học Hỏi về Mầu Nhiệm Nhập Thể căn cứ theo Sứ Điệp của Đức Thánh Cha gửi Giới Trẻ Năm 2000 cũng như theo Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo.

 

Như thế, có thể nói, Di Sản Hồng Ân, một nhan đề được viết gọn từ toàn câu Những Di Sản của Một Thời Điểm Hồng Ân Năm Thánh 2000, là một tập tài liệu tổng hợp toàn bộ Bảo Ngôn của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II trong Năm Thánh 2000, tiếp theo Thời Điểm Hồng Ân, cuốn sách tổng hợp tất cả những bài Giáo Lý của Ngài trong ba năm sửa soạn gần trước Năm Thánh 2000, đã được Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Giáo Phận Orange xuất bản vào đầu năm 2000 để Kỷ Niệm Mừng Đại Năm Thánh 2000.

 

Chính biến cố Năm Thánh 2000 cũng như tất cả mọi sinh hoạt để long trọng cử hành biến cố Mừng Kỷ Niệm 2000 Năm Thiên Chúa Hóa Thân Làm Người đã hoàn toàn chấm dứt vào Lễ Hiển Linh 6/1/2001, và đã hoàn toàn qua đi theo giòng lịch sử. Kể cả những con người đã được vinh dự sống trong Đại Năm Thánh 2000 có còn sống để không ngừng làm âm vang cho Thời Điểm Hồng Ân tuyệt vời này bằng đời sống canh tân đi nữa, chính bản thân họ rồi cũng qua đi.

 

Thật vậy, Đại Năm Thánh 2000 đã hoàn toàn qua đi, không bao giờ có Năm 2000 trên thế gian này nữa, cũng như không bao giờ có một Gioan Phaolô II trong lịch sử loài người nữa. Thế nhưng, những lời của Vị Mục Tử Tối Cao chăn dắt Giáo Hội dạy dỗ con cái mình trong Thời Điểm Hồng Ân đặc biệt có một trong hai này, được tổng hợp và tuyển dịch trong cuốn sách nhỏ bé đây, đối với con cái Giáo Hội, với thành phần môn đệ chứng nhân đích thực của Chúa Kitô, hiện nay cũng như sau này, sẽ không bao giờ qua đi... Hết sức ý nghĩa, hết sức sâu xa, hết sức quí trọng, Bảo Ngôn của Ngài mãi mãi vẫn còn đó, chắc chắn sẽ tồn tại như một Lưu Niệm của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II về Năm Thánh 2000 cho Ngàn Năm Thứ Ba.

 

 

Giáo Phận San Bernadino Lễ Hiển Linh 6/1/2001,

Ngày bế mạc Đại Năm Thánh 2000.

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL