PHẦN HAI

24 BÀI HUẤN TỪ CHO CÁC GIỚI MỪNG NĂM THÁNH

 

 

SỐNG Ý NGHĨA ƠN GỌI CHUYÊN BIỆT TRONG NGÀN NĂM THỨ BA

 

Huấn Từ cho 24 Giới Cử Hành

Mừng Năm Thánh 2000 tại Giáo Đô Rôma

 

 

 

Tất cả có 23 Cuộc Mừng Năm Thánh 2000 tại Rôma có tính cách Giáo Hội hoàn vũ và do Tòa Thánh tổ chức được liệt kê trong Lịch Năm Thánh 2000 của Giáo Hội, theo thứ tự thời gian như sau:

 

1.      Trẻ em:                             

Chúa Nhật 2/1 tại Quảng Trường Thánh Phêrô

2.      Tu sĩ:                                

Thứ Tư 2/2, Lễ Đức Mẹ Dâng Con, tại Quảng Trường Thánh Phêrô

3.      Bệnh  nhân:                      

Thứ Sáu 11/2, Lễ Đức Mẹ Lộ Đức, tại Quảng Trường Thánh Phêrô

4.      Nghệ sĩ:                            

Thứ Sáu 18/2, tại Đền Thờ Thánh Phêrô

5.      Tòa Thánh Rôma:            

Thứ Ba 22/2, tại Đền Thờ Thánh Phêrô

6.      Thủ công:                         

Chúa Nhật 19/3, Lễ Thánh Giuse, tại Quảng Trướng Thánh Phêrô

7.      Lao động:                         

Thứ Hai 1/5 tại Đại Học Tor Vergata.

8.      Linh mục:                        

Thứ Năm 18/5, ngày sinh nhật ĐTC 80 tuổi, tại Quảng Trường Thánh Phêrô

9.      Học thức:                         

Thứ Ba 23/5 đến Thứ Năm 25/5

10.  Di Dân Và Du Hành:      

Thứ Sáu 2/6, tại Quảng Trường Thánh Phêrô

11.  Ký Giả:                             

Chúa Nhật 4/6 tại Đại Sảnh Đường Phaolô VI.

12.  Tù nhân:                          

Chúa Nhật 9/7, ĐTC dâng lễ tại nhà tù Regina Coeli

13.  Giới Trẻ:                           

Từ Thứ Ba 15/8 đến Chúa Nhật 20/8, tại Đại Học Tor Vergata

14.  Giáo chức:                        

Chúa Nhật 10/9, tại Quảng Trường Thánh Phêrô

15.  Đại biểu Tòa Thánh:        

Thứ Năm 14/9 tại Giêrusalem và Thứ Sáu 15/9 tại Vatican

16.  Lão nhân:                         

Chúa Nhật 17/9, tại Quảng Trường Thánh Phêrô

17.  Gia đình:                          

Chúa Nhật 15/10, tại Quảng Trường Thánh Phêrô

18.  Lực sĩ:                              

Chúa Nhật 29/10, ở Vận Động Trường Olympic  Rôma

19.  Lãnh đạo và Nghị viên:   

Chúa Nhật 5/11, tại đền thờ Vatican                    

20.  Nông dân:                        

Chúa Nhật 12/11, tại Quảng Trường Thánh Phêrô

21.  Quân lực và cảnh sát:      

Chúa Nhật 19/11, tại Quảng Trường Thánh Phêrô

22.  Tông đồ giáo dân:            

Chúa Nhật 26/11, lễ tại Quảng Trường Thánh Phêrô

23.  Giúp Vui:                         

Chúa Nhật 17/12, tại Quảng Trường Thánh Phêrô

 

Đó là chưa kể đến 3 giới đặc biệt cũng tổ chức Mừng Năm Thánh riêng tại Rôma, song được triều kiến ĐTC và được ngài ban huấn từ, như phái đoàn Giáo Hội nước Romania ngày Thứ Ba 9/5, Giáo Phận Rôma ngày Chúa Nhật 28/5, và Phong Trào Cursillo ngày Thứ Bảy 29/7ø.