PHẦN BA

BÀI SUY NIỆM

 

ĐƯỜNG THÁNH GIÁ

 

(cho cuộc đi đường Thánh Giá trong Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh 21/4/2000,

tại Hí Trường Côlêsium ở Rôma)

 

DẪN NHẬP VÀ KHAI NGUYỆN:

           

 

Ai muốn theo Thày hãy bỏ mình đi, vác thập giá mình mà theo Thày” (Mt 16:24).

 

Tối Thứ Sáu Tuần Thánh.

 

Hai mươi thế kỷ qua Giáo Hội vẫn tụ họp nhau vào buổi tối như thế này để tưởng nhớ và làm sống lại các biến cố của giai đoạn cuối cùng trong cuộc hành trình trần thế của Con Thiên Chúa.

 

Năm nay, một lần nữa, Giáo Hội ở Rôma lại tụ họp nhau tại Hí Viện Trường này để theo chân Chúa Giêsu, Đấng “lên đường vác thập giá trên vai đến nơi gọi là sọ trường, tiếng Do Thái kêu là Gôngôta” (Jn 19:17).

Chúng ta đến đây là vì chúng ta thâm tín rằng, Đường Thánh Giá của Con Thiên Chúa không phải chỉ là một cuộc hành trình đi đến nơi hành quyết. Chúng ta tin rằng, hết mọi bước chân của Chúa Kitô bị án tử, hết mọi hành động và hết mọi lời nói, cũng như hết mọi sự được thành phần tham dự vào thảm kịch tang thương này cảm thấy và tỏ ra, đều tiếp tục nói với chúng ta. Trong cả việc chịu khổ đau và tử nạn của mình, Đức Kitô cũng tỏ ra cho chúng ta thấy sự thật về Thiên Chúa và về con người.

 

Trong Năm Mừng Kỷ Niệm này, chúng ta muốn chú tâm đến tất cả ý nghĩa của biến cố này, để những gì đã xẩy ra có thể lên tiếng nói với tâm trí chúng ta bằng một quyền lực mới mẻ, và trở nên nguồn mạch ân sủng cho việc chúng ta thực sự tham phần vào biến cố ấy.

 

Chia sẻ nghĩa là tham phần. Vậy việc tham phần vào thập giá của Chúa Kitô nghĩa là gì?

 

Nghĩa là, trong Chúa Thánh Thần, chúng ta cảm nghiệm được tình yêu chất chứa nơi thập giá của Chúa Kitô. Nghĩa là, theo chiều hướng của tình yêu này, chúng ta chấp nhận thập giá riêng của mình. Nghĩa là, một lần nữa, chúng ta hãy vác thập giá của mình, để rồi, được tăng cường bởi tình yêu ấy, chúng ta tiếp tục cuộc hành trình của mình...

 

Chúng ta hãy thực hiện hành trình suốt cả đời sống, theo gương của Đấng “đã bất chấp nhục nhã chịu đựng thập giá và đã ngự bên hữu ngai tòa của Thiên Chúa” (Heb 12:2).

Ai muốn theo Thày hãy bỏ mình đi, vác thập giá mình mà theo Thày” (Mt 16:24).

 

*   *   *   *   *

 

Lạy Chúa Giêsu Kitô, xin hãy tràn đầy lòng chúng con ánh sáng của Thần Linh Chúa, để theo chân Chúa trên đoạn hành trình cuối cùng của Chúa, chúng con có thể nhận ra giá ơn cứu chuộc của chúng con, hầu trở nên xứng đáng tham phần vào hoa trái của cuộc Chúa khổ nạn, tử giá và phục sinh.

 

Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

 

 

Bài Suy Niệm Đường Thánh Giá và Sứ Điệp Hòa Bình Thế Giới 2001