10.  CHÚA GIÊSU BỊ LỘT TRẦN VÀ CHO UỐNG DẤM CHUA MẬT ĐẮNG

 

 

“Ngài chỉ nếm chứ không uống” (Mt 7:34). Ngài không muốn được mê dịu đi trong một tình trạng ý thức của Ngài bị lờ đờ trong cuộc thống khổ.

 

Ngài muốn hoàn toàn ý thức được việc Ngài chịu khổ trên cây thập giá để hoàn thành sứ vụ Ngài đã lãnh nhận từ Chúa Cha.

 

Đó không phải là những gì các người lính phụ trách cuộc hành quyết quen làm. Vì phải đóng đanh người bị kết án vào thập giá nên họ cố gắng làm sao cho các giác quan và ý thức của người ấy trở nên lờ đờ. Thế nhưng, điều này không thể xẩy ra nơi trường hợp của Đức Kitô. Chúa Giêsu biết rằng cái chết trên thập giá của Ngài phải là một hy tế đền tội. Đó là lý do tại sao Ngài muốn giữ mình tỉnh táo cho đến cùng. Mất ý thức thì Ngài không thể nào hoàn toàn tự do chấp nhận được trọn vẹn mức độ khổ đau.

 

Đấy, để hiến dâng lễ vật hy sinh của Tân Ước, Ngài cần phải được treo lên thập giá.

Ngài là vị Tư Tế. Bằng máu của mình, Ngài cần phải vào nơi trú ngự trường sinh, khi hoàn tất việc cứu chuộc thế gian (x Heb 9:12).

 

Lương tâm và tự do là hai yếu tố chính yếu làm nên trọn vẹn tác hành của con người.

 

Thế gian có nhiều cách thế để làm suy yếu đi ý muốn và làm mờ tối mất lương tâm. Cần phải cẩn thận bảo vệ chúng khỏi mọi tấn công. Ngay cả nỗ lực hợp pháp để kiềm chế khổ đau cũng phải luôn luôn thực hiện xứng với phẩm vị của con người.

 

Nếu muốn giữ được giá trị đích thực của sự sống và sự chết, chúng ta cần phải hiểu sâu xa hy tế của Chúa Kitô, và nếu chúng ta cần kiên vững chúng ta phải liên kết mình với hy tế đó.

 

*******

 

Lạy Chúa Giêsu là Đấng hoàn toàn tự hiến trong việc chấp nhận cái chết trên thập giá vì phần rỗi của chúng con, xin ban cho chúng con cũng như cho tất cả mọi người trên thế gian được thông phần vào hy tế của Chúa trên thập giá, để những gì chúng con là và những gì chúng con làm luôn trở thành một chia sẻ tự do và ý thức với công cuộc cứu độ của Chúa.

 

Ôi Chúa Giêsu là Tư Tế và là Tế Vật, nguyện Chúa được kính tôn và hiển vinh muôn đời. Amen.