11.  CHÚA GIÊSU BỊ ĐÓNG ĐANH VÀO THẬP GIÁ

 

 

“Chúng đâm thủng tay chân tôi; tôi có thể đếm được từng đốt xương tôi” (Ps 21:17-18). Những lời tiên tri này đã được nên trọn. Cuộc hành quyết bắt đầu. Các kẻ hành quyết nện những cú búa trên gỗ của cây thập giá làm nát cả tay chân của Đấng Bị Kết Án. Những đanh nhọn cắm sâu vào hai cổ tay của Ngài. Những đanh nhọn ấy sẽ giữ con người bị kết án treo lơ lửng giữa những cực hình khôn xiết của cơn thống khổ. Chúa Kitô đã chịu khổ ngoài sức tưởng tượng, nơi thân xác của Ngài cũng như nơi tâm thần hết sức nhậy cảm của Ngài.

 

Cùng bị đóng đanh với Ngài là hai người tử tội thực sự, một người ở bên phải Ngài và một người ở bên trái Ngài. Vậy là nên trọn lời tiên tri: “Ngài đã bị liệt vào số những kẻ phạm nhân” (Is 53:12).

 

Khi những người hành quyết dựng cây thập tự giá lên là lúc cơn thống khổ bắt đầu kéo dài ba tiếng đồng hồ. Cả lời này nữa cũng được nên trọn: “Khi Tôi bị treo lên khỏi đất, Tôi sẽ kéo tất cả mọi người lên cùng Tôi” (Jn 12:32).

 

Cái gì “kéo” chúng ta lên cùng Đấng Bị Kết Án trong cơn thống khổ trên cây thập giá? Chắc là cảnh tượng đầy những khổ đau ấy đã đánh động tấm lòng thương hại của chúng ta. Nhưng lòng thương hại ấy vẫn chưa đủ để dẫn chúng ta đến chỗ gắn bó chính đời sống của mình với Đấng bị treo trên thập giá.

 

Làm thế nào mà, cảnh tượng xúc động ấy, từ thế hệ này đến thế hệ kia, đã lôi kéo được muôn vàn con người đã lấy thập giá làm ấn tín cho đức tin của mình? Làm thế nào mà biết bao con người nam nữ, qua các thế kỷ, đã sống và hiến cuộc sống mình khi nhìn lên dấu chỉ này?

 

Từ cây thập giá, Chúa Kitô đã lôi kéo chúng ta bằng quyền năng của tình yêu, một Tình Yêu thần linh, tình yêu không tiếc nuối trong việc ban tặng bản thân mình; một Tình Yêu vô tận, tình yêu cân bằng sức nặng của thân thể Chúa Kitô trên cây thập giá được dựng nên từ mặt đất với sức nặng của tội lỗi ban đầu; một Tình Yêu vô tận, tình yêu hoàn toàn làm tràn đầy tất cả mọi hụt hẫng yêu thương và khiến con người một lần nữa lại tìm thấy chỗ trú ẩn nơi cánh tay của Chúa Cha nhân hậu.

 

Xin Chúa Kitô bị treo cao trên cây thập giá kéo cả chúng ta là những con người nam nữ của một tân thiên niên kỷ lên nữa! Trong bóng thập giá, chúng ta hãy “bước đi trong yêu thương, như Chúa Kitô đã yêu thương chúng ta và hiến bản thân mình vì chúng ta như một hiến vật và hy tế thơm tho dâng lên Thiên Chúa” (Eph 5:2).

 

*******

 

Ôi Chúa Kitô bị treo lên cao, Ôi Tình Yêu tử giá, xin hãy làm cho cõi lòng chúng con tràn đầy tình yêu của Chúa, để chúng con thấy được nơi thập giá của Chúa dấu chỉ ơn cứu chuộc của chúng con, và nhờ được các thương tích của Chúa lôi kéo, chúng con có thể sống chết với Chúa, Đấng hằng sống và hiển trị với Chúa Cha cùng với Thần Linh bây giờ và cho đến muôn đời. Amen.