3.      CHÚA GIÊSU NGÃ LẦN THỨ NHẤT

 

 

Thiên Chúa đã đặt lên Người các tội lỗi của tất cả chúng ta” (xem Is 53:6).

 

“Tất cả chúng ta như chiên hoang lạc; chúng ta đã lang thang mỗi người một ngả; song Chúa đã đặt lên Người lầm lỗi của tất cả mọi người chúng ta” (Is 53:6).

 

Chúa Giêsu ngã xuống đất dưới cây thập tự giá. Điều này xẩy ra ba lần trên “đoạn đường đau thương” tương đối ngắn. Tình trạng kiệt sức đã khiến Người ngã xuống. Thân xác của Người vấy máu bởi cuộc hành hình, đầu Người đội triều thiên gaị Tất cả những điều này làm cho Người yếu đị Do đó Người đã ngã xuống và sức nặng của cây thập giá đè Người xuống mặt đất.

 

Chúng ta phải nhớ lại những lời của vị Tiên Tri đã thấy trước được việc ngã này từ nhiều thế kỷ trước. Như chính mắt mình thấy được việc ngã này, thấy được Người Tôi Tớ Chúa nằm trên mặt đất dưới sức nặng của cây thập giá, vị tiên tri đã nói cho chúng ta biết lý do thực sự khiến Người ngã xuống. Lý do đó là thế này: “Thiên Chúa đã đặt lên Người các tội lỗi của tất cả chúng ta”. Chính tội lỗi của chúng ta đã đè bẹp Đấng thần linh Bị Kết Án xuống đất. Chính tội lỗi của chúng ta làm nên sức nặng của cây thập giá Người vác trên vaị Chính tội lỗi của chúng ta làm cho Người ngã xuống đất.

 

Chúa Kitô chỗi dậy một cách khó khăn để lại tiếp tục cuộc hành trình của mình. Những người lính kèm theo Người thôi thúc Người đi bằng những lời quát tháo và đánh đập. Một lúc sau, cuộc tiến hành lại được tiếp tục.

 

Chúa Giêsu ngã xuống đất và lại chỗi dậy đứng lên.

 

Bằng cách này, Đấng Cứu Chuộc thế gian muốn âm thầm nói với tất cả mọi người sa ngã. Người khuyến dụ họ hãy lại chỗi dậy đứng lên. “Chính Người đã mang lấy tội lỗi của chúng ta nơi thân xác của Người trên cây thập giá, để chúng ta không còn sống cho tội lỗi nữa mà là sống chính trực – chúng ta đã được chữa lành bởi các thương tích của Người” (xem 1Pt 2:24).

 

*******

 

Ôi Chúa Kitô, vì Chúa đã ngã xuống dưới sức nặng của tội lỗi của chúng con và đã chỗi dậy cho chúng con được công chính, chúng con cầu xin Chúa hãy giúp chúng con cũng như tất cả mọi người nam nữ trong thời đại của chúng con đây biết lại đứng lên và tiếp tục cuộc hành trình. Xin Chúa ban cho chúng con sức mạnh của Thần Linh để cùng Chúa vác thập giá yếu hèn của chúng con.

Ôi Chúa Giêsu đã bị đè bẹp bởi sức nặng của lầm lỗi chúng con, nguyện Chúa được kính tôn và hiển vinh muôn đờị Amen.