5.      ÔNG SIMON VÁC THẬP GIÁ ĐỠ CHÚA GIÊSU 

 

 

Họ bắt ông Simong (x Mk 15:21).

 

Những người lính Rôma làm điều này là vì sợ rằng nếu bị kiệt sức, Con Người Bị Kết Án sẽ không thể nào vác nổi cây thập giá lên đến Golgotha. Như thế thì họ không thi hành được bản án tử giá.

 

Họ tìm kiếm một người để vác đỡ cây thập giá. Họ thấy được Simong. Họ bắt ông ghé vai vác lấy gánh nặng. Chúng ta có thể cho rằng Simong chống cự không muốn làm điều này. Vác thập giá với một can phạm được coi là một hành động phạm đến nhân phẩm của một con người tự do. Mặc dù không muốn, Simong cũng vác lấy cây thập giá đỡ Chúa Giêsu.

 

Trong bản thánh ca Mùa Chay chúng ta đã nghe thấy những lời: “Dưới gánh nặng của cây thập giá, Chúa Giêsu tiếp nhận một người thành Cyrênê”. Những lời này giúp chúng ta thấy được một cái nhìn hoàn toàn mới, đó là Đấng Bị Kết Án là vị một cách nào đó đã làm cho cây thập giá của mình “trở thành một món quà tặng”. Ngài đã chẳng phán hay sao: “Ai không vác thập giá mình mà theo Thày thì không xứng đáng với Thày” (Mt 10:38)?

Simong đã nhận được một món quà tặng. Ông đã trở nên “xứng đáng” với món quà tặng này. Những gì dân chúng cho là xúc phạm đến phẩm giá của ông, thì theo quan điểm cứu chuộc, lại ban cho ông một phẩm giá mới. Bằng một đường lối chuyên biệt, Con Thiên Chúa đã làm cho ông trở thành một người được thông phần vào công cuộc cứu độ của Ngài.

 

Simong có nhận ra điều này chăng? Thánh ký Marcô đã cho thấy Simong người Cyrênê là “cha của Alexander va của Rufus” (15:21). Nếu những người con của Simong người Cyrênê được cộng đồng Kitô hữu tiên khởi nhận biết thì có thể cho rằng cả Simong nữa, trong khi vác thập giá, đã tin vào Chúa Kitô. Từ việc bị ép buộc, ông đã tự nguyện chấp nhận, như thể ông đã bị xúc động sâu xa bởi những lời: “Ai không vác thập giá mình cùng Thày thì không xứng với Thày”.

 

Bằng việc vác lấy cây thập giá, Simong đã nhận biết Phúc Âm thập giá.

 

Từ đó, Phúc Âm này đã nói với nhiều người, với vô số nhân vật Cyrênê, được kêu gọi trong giòng lịch sử để vác thập giá với Chúa Giêsu.

 

*******

 

Ôi Chúa Kitô, Chúa đã ban cho Simong người Cyrênê vinh dự được vác lấy cây thập giá của Chúa. Xin hãy tiếp nhận cả chúng con nữa dưới gánh nặng của thập giá Chúa, tiếp nhận tất cả mọi con người nam nữ và ban cho hết mọi người ơn sẵn sàng phục vụ. Xin Chúa đừng để chúng con quay lưng với những ai đang bị đè bẹp bởi thập giá bệnh hoạn, cô đơn, đói khát hay bất công. Trong khi chúng con vác lấy gánh nặng của nhau, xin Chúa cũng giúp chúng con biết trở nên những chứng nhân cho Phúc Âm thập giá và trở nên những chứng nhân cho Chúa, Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.