7.      CHÚA GIÊSU NGÃ LẦN THỨ HAI

 

 

“Tôi là sâu bọ đất chứ không phải là người; bị người ta nhạo báng và bị dân chúng khinh khi” (Ps 22:6). Những lời Thánh Vịnh này hiện lên trong tâm trí chúng ta khi chúng ta thấy Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ hai dưới cây thập tự giá.

 

Ở đây, Đấng Bị Kết Án ngã nằm xuống trên bụi đất. Ngài bị đè bẹp dưới sức nặng của cây thập tự giá Ngài vác. Sức lực của Ngài càng ngày càng mòn mỏi. Thế nhưng, với hết sức cố gắng, Ngài lại chỗi dậy tiếp tục tiến bước.

 

Đối với tội nhân chúng ta thì lần ngã thứ hai này có ý nghĩa gì? Hơn cả lần ngã thứ nhất, lần này như thể thôi thúc chúng ta hãy chỗi dậy đứng lên, hãy chỗi dậy đứng lên một lần nữa trên con đường thập giá của chúng ta.

 

Cyprian Norwid đã viết: “Đừng để thập giá của Đấng Cứu Thế theo sau chúng ta, song hãy vác thập giá của chúng ta theo Chúa Kitô”. Một câu nói ngắn ngủi song chuyên chở đầy những sự thật. Nó nói lên cho thấy Kitô Giáo là một tôn giáo của thập giá ra sao.

 

Qua 2000 năm, Phúc Âm thập giá đã nói với con người. Qua 20 thế kỷ, Chúa Kitô gặp gỡ những ai ngã gục bằng việc ngã rồi chỗi dậy của Ngài.

 

Hai thiên niên kỷ vừa rồi, nhiều con người đã biết được rằng, việc ngã gục không có nghĩa là tận cùng của đường đi nước bước. Trong việc gặp gỡ Đấng Cứu Thế, họ đã nghe thấy những lời tái bảo đảm của Ngài: “Ơn Ta đủ cho con; vì quyền năng của Ta được trọn vẹn nơi nỗi hèn yếu” (2Cor 12:9). Được an ủi, họ lại chỗi dậy để mang đến cho thế giới lời hy vọng phát xuất từ thập giá. Hôm nay đây, vượt qua ngưỡng cửa của một tân thiên niên mới, chúng ta được kêu gọi để đi sâu hơn nữa vào ý nghĩa của cuộc gặp gỡ này. Thế hệ của chúng ta phải truyền lại cho các thế kỷ tương lai tin mừng là chúng ta đã được tái nâng dậy trong Chúa Kitô.

 

*******

 

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa ngã gục dưới sức nặng của tội lỗi loài người và Chúa đã chỗi dậy để gánh vác nó mà hủy bỏ nó đi. Xin cho chúng con là những con người nam nữ yếu hèn sức mạnh để vác lấy thập giá hằng ngày, cũng như để chỗi dậy sau khi sa ngã, nhờ đó, chúng con có thể mang lại cho thế hệ sau này Phúc Âm quyền năng cứu độ của Chúa.

 

Ôi Chúa Giêsu là sức nâng đỡ của chúng con khi chúng con yếu đuối, nguyện Chúa được kính tôn và hiển vinh muôn đời. Amen.