8.      CHÚA GIÊSU NÓI VỚI CÁC PHỤ NỮ THÀNH GIÊRUSALEM

 

 

“Hỡi các nử tử thành Giêrusalem, chớ có khóc thương Ta, một hãy khóc thương các người và con cháu các người. Vì này đây sẽ có những ngày người ta nói rằng ‘Chúc tụng cho kẻ son sẻ, cho lòng dạ không hề cưu mang, và cho vú không hề cho bú!’ Bấy giờ họ sẽ bắt đầu nói với những ngọn núi rằng, ‘Hãy đổ xuống trên chúng tôi đi’, cũng như nói với các ngọn đồi rằng: ‘Hãy vây bọc chúng tôi đi’. Vì nếu gỗ tươi người ta còn như thế thì cây khô sẽ như thế nào?” (Lk 23:28-31).

 

Đây là những lời Chúa Giêsu nói với các người phụ nữ thành Giêrusalem đang khóc thương Đấng Bị Kết Án.

 

“Chớ có khóc thương Ta, một hãy khóc thương các người và con cháu các người”. Thực sự có lúc cũng khó lòng mà hiểu được ý nghĩa của những lời này. Chúng chất chứa một lời tiên tri chẳng mấy chốc sẽ nên trọn.

Trước đó ít lâu, Chúa Giêsu đã khóc thương thành Giêrusalem, tiên báo về số phận kinh hoàng đang chờ đợi xẩy đến cho thành này. Giờ đây, hình như Ngài muốn ám chỉ đến số phận đó một lần nữa: “Hãy khóc thương con cháu các người...”.

 

Các người hãy khóc thương, vì những người này, tức là chính con cháu của các người, sẽ là những chứng nhân nhìn thấy và tham dự vào cuộc tàn phá của thành Giêrusalem, một Giêrusalem “đã không nhận biết thời điểm mình được viếng thăm” (x Lk 19:44).

 

Khi chúng ta theo Chúa Kitô trên con đường thập giá, nếu lòng chúng ta được đánh động bởi nỗi khổ đau của Ngài, chúng ta sẽ không thể nào quên được lời khuyến dụ ấy. “Vì nếu gỗ tươi người ta còn như thế thì cây khô sẽ ra như thế nào?”. Đối với thế hệ của chúng ta, một thế hệ vừa bỏ lại sau lưng một thiên niên kỷ, thay vì khóc thương Chúa Kitô tử giá, thì đây là lúc chúng ta nhận biết “thời gian chúng ta được viếng thăm”. Hừng đông của một cuộc phục sinh đang chiếu sáng. “Này đây là lúc thuận lợi, này đây là ngày cứu độ” (2Cor 6:2).

 

Chúa Kitô muốn ngỏ với mỗi một người trong chúng ta những lời trong Sách Khải Huyền này: “Này Ta đứng ở cửa mà gõ; ai nghe thấy tiếng của Ta mà mở cửa, Ta sẽ vào với họ và ăn uống với họ, rồi họ ở với Ta. Ai chiến thắng, Ta sẽ đặt họ ngồi trên ngai với Ta, như chính Ta đã chiến thắng và đã ngồi trên ngai với Cha của Ta” (3:20-21).

*******

 

Ôi Chúa Kitô, Chúa đã đến thế gian này để viếng thăm tất cả những ai trông đợi ơn cứu độ. Xin ban cho thế hệ của chúng con biết nhận ra thời của mình được thăm viếng và thông phần vào các hoa trái cứu chuộc của Chúa. Xin đừng để cho chúng con phải than khóc về việc chúng con và những con người nam nữ của tân thế kỷ này ruồng bỏ bàn tay Chúa Cha nhân hậu của chúng con.

 

Ôi Chúa Giêsu được hạ sinh bởi Nữ Tử Đồng Trinh Sion, nguyện Chúa được kính tôn và hiển vinh muôn đời. Amen.