16.  LÃO NHÂN:      

 

Chúa Nhật 17/9,

ĐTC đồng tế tại Quảng Trường Thánh Phêrô.

 

 

C

uộc Mừng Kỷ Niệm của Người Già mà chúng ta đang cử hành hôm nay đây có một tính cách quan trọng liên quan đến việc tăng số thành phần già lão trong xã hội hiện nay. Việc cử hành Mừng Kỷ Niệm, trước hết, nghĩa là chấp nhận sứ điệp của Chúa Kitô cho thành phần già này, đồng thời cũng phải bảo trì sứ điệp về kinh nghiệm cũng như khôn ngoan họ mang lại trong đoạn đời này của họ. Đối với nhiều người trong họ thì tuổi già là thời gian ổn định lại đời sống của mình, làm cho kinh nghiệm và những khả năng có được đạt tới mức tối đa” (đoạn 3.1).

 

“Thật vậy, Tôi đã có dịp nhấn mạnh đến trong Bức Thư gửi Người Già (xem đoạn 13) – tuổi già còn là một thời gian ân sủng nữa, tức là một thời mời gọi họ kết hiệp với mầu nhiệm cứu độ của Chúa Kitô bằng một tình yêu sâu đậm hơn, cũng như bằng việc họ tham dự vào dự án cứu độ của Người vững chắc hơn...” (đoạn 3.2).

 

“Anh chị em bạn già thân mến! Trong một thế giới như thế giới chúng ta đang sống đây, một thế giới thường tạo nên cái thần thoại về sức mạnh và quyền lực, thì sứ mệnh của anh chị em là việc làm chứng cho những giá trị thực sự đáng kể, những giá trị vượt lên trên những hình thức bề ngoài, và là những giá trị tồn tại mãi mãi, vì chúng được ghi khắc nơi tâm can của mọi con người cũng như được Lời Chúa bảo đảm” (đoạn 5.1).

 

“Được gọi đúng là ‘những người công dân lão thành’, quí bạn cần đóng góp đặc biệt vào việc phát triển một thứ ‘văn hóa sự sống’ chuyên chínhmà quí bạn có, chúng ta có, vì Tôi cũng thuộc về nhóm tuổi già với quí bạn – bằng cách chúng ta hãy chứng tỏ cho thấy rằng, mỗi một giây phút của việc chúng ta hiện hữu trên đời này đều là tặng ân của Thiên Chúa, cũng như mọi đoạn đời của cuộc sống con người đều có những trân quí để mang ra phục vụ tất cả mọi người” (đoạn 5.2).

 

“Chính quí bạn có thể cảm thấy rằng thời gian trôi qua với những lủng củng làm quí bạn hết sức bận tâm có thể lại kích thích chúng ta suy tư sâu xa hơn cũng như giao tiếp hoàn toàn hơn với Thiên Chúa trong nguyện cầu. Tầm mức lão thành của quí bạn cũng thôi thúc quí bạn chia sẻ với những người trẻ trung hơn mình sự khôn ngoan được tích lũy theo kinh nghiệm sống, bằng cách nâng đỡ họ cố gắng vươn lên, cũng như bằng cách dành thời giờ và lưu tâm đến họ vào những lúc họ hướng về tương lai để tìm đường đi nước bước cho cuộc đời. Quí bạn có thể làm công việc thực sự cao quí này giúp họ” (đoạn 5.3).

 

“Anh chị em thân mến! Giáo Hội nhìn anh chị em với hết lòng cảm phục và tin tưởng. Giáo Hội cần anh chị em! Thế nhưng, cả xã hội dân sự cũng cần anh chị em nữa!... Anh chị em hãy cộng tác vào việc loan báo Phúc Âm như là những giáo lý viên, những vị phụ trách về phụng vụ, những chứng nhân sống đời Kitô hữu. Anh chị em hãy hiến thời giờ và nghị lực cho việc cầu nguyện, việc đọc lời Chúa và suy niệm lời Chúa” (đoạn 5.4).

 

(L’Osservatore Romano ấn bản Anh ngữ, 20/9/2000, trang 1 và 2)