2-     TU SĨ:

 

ĐTC giảng trong Thánh Lễ Thứ Tư

kính Đức Mẹ Dâng Con, 2/2,

cho 40 ngàn tu sĩ nam nữ

tại Quảng Trường Thánh Phêrô.

 

 

T

hánh Ký ghi nhận là nữ tiên tri Anna ‘không rời khỏi đền thờ’ (Lk 2:37). Ơn gọi trước hết của những ai nỗ lực theo Chúa Giêsu bằng cả tấm lòng trung kiên đó là ‘ở với Người’ (Mk 3:14), là hiệp thông với Người, bằng cách lắng nghe lời của Người để liên lỉ chúc tụng Thiên Chúa (x Lk 2:38)” (đoạn 4.3).

 

“Được mời gọi từ bỏ mọi sự để theo Chúa Kitô, cuộc đời của các con, những người tu sĩ nam nữ, không còn sống theo ý nghĩa về gia đình, nghề nghiệp hay những xu hướng trần gian nữa, mà là các con đã chọn Chúa làm dấu hiệu căn tính duy nhất của mình. Như thế là các con có được một căn tính của gia đình mới. Những lời Thày thần linh nói ‘Này là mẹ Tôi và là anh em Tôi’ (x Mk 3:35) đặc biệt thích hợp với trường hợp của các con đây. Lời mời gọi từ bỏ, như các con quá rõ, không có nghĩa là các con sẽ trở thành những kẻ ‘vô gia cư’, mà là biến các con nên những phần tử đầu tiên và nổi nang của một ‘tân gia’, một chứng từ và là một mô mẫu ngôn sứ cho tất cả những ai Thiên Chúa muốn kêu gọi và đưa về nhà của Ngài” (đoạn 5.2).

(L’Osservatore Romano ấn bản Anh ngữ, 9/2/2000, trang 2)