21.  QUÂN LỰC VÀ CẢNH SÁT:  

 

Chúa Nhật 19/11,

ĐTC đồng tế tại Quảng Trường Thánh Phêrô.

 

 

Q

uí anh chị em binh sĩ và thành phần cảnh sát, những con người nam nữ thân mến, còn ai hơn anh chị em có thể chứng thực về tình trạng bạo lực cũng như về những lực lượng lũng đoạn của sự dữ trong thế giới này? Hằng ngày anh chị em chiến đấu với chúng: thật vậy, anh chị em được kêu gọi để bênh vực thành phần yếu kém, để bảo vệ việc tôn trọng, để duy trì việc chung sống an hòa của dân chúng. Vai trò của người lính canh, xứng hợp với mỗi người trong anh chị em, thành phần nhìn xa trông rộng để coi chừng phòng ngừa hiểm nguy, và cổ động công lý cũng như hòa bình ở khắp nơi” (đoạn 2.1).

 

“Kinh nghiệm hằng ngày của anh chị em làm cho anh chị em đối diện thẳng mặt với những khó khăn và đôi khi với những trường hợp thê thảm, những trường hợp gây nguy hại đến an ninh của loài người. Tuy nhiên, Phúc Âm đã an ủi chúng ta, cho chúng ta thấy hình ảnh chiến thắng của Chúa Kitô, vị thẩm phán của lịch sử. Bằng sự hiện diện của mình, Người chiếu dọi tối tăm và ngay cả nỗi thất vọng của con người, và hiến cho những ai tin tưởng vào Người niềm tin an tâm vào sự trợ giúp liên lỉ của Người” (điều 3.1).

 

“Cho dù gặp phải những trường hợp phức tạp và khó khăn thế nào đi nữa, anh chị em cũng đừng mất lòng tin tưởng. Mầm mống hy vọng không bao giờ được chết đi nơi cõi lòng của con người. Thật vậy, anh chị em hãy để tâm khám phá ra và nắm lấy mọi dấu hiệu tích cực của việc canh tân cá nhân cũng như xã hội. Anh chị em hãy sẵn sàng hơn nữa trong việc can đảm xây đắp công lý và hòa bình bằng mọi cách có thể” (đoạn 3.3).

 

“Quí bạn thân mến, cám ơn quí bạn về việc quí bạn đã dũng cảm thực hiện hòa bình nơi những xứ sở bị tàn phá bởi những cuộc chiến vô nghĩa. Cám ơn quí bạn về việc quí bạn đã bất chấp hiểm nghèo để có thể giúp đỡ thành phần gặp phải thiên tai. Những sứ vụ về nhân đạo quí bạn dấn thân trong những năm gần đây kể sao cho xiết! Trong việc thi hành nhiệm vụ khó khăn của mình, quí bạn thường thấy mình phải trải qua những hiểm nguy, cũng như phải chịu những hy sinh không tránh được. Hãy tin chắc rằng tất cả mọi sự can thiệp của quí bạn luôn luôn làm sáng tỏ ơn gọi chuyên chính của quí bạn như là ‘những viên trông coi an ninh trật tự và tự do cho đồng bào của mình’, như là thành phần ‘đang góp phần vào việc bảo toàn hòa bình’, theo kiểu diễn tả xác đáng của Công Đồng Chung Vaticanô II (Hiến Chế Vui Mừng và Hy Vọng, 79)” (đoạn 4.2).

 

Hãy là những con người nam nữ hòa bình. Và để đạt đến mức độ trọn vẹn, quí bạn hãy đón tiếp Chúa Kitô vào lòng mình, tác giả và là bảo đảm viên của hòa bình thực sự. Người sẽ giúp cho quí bạn vận dụng sức mạnh phúc âm để thắng vượt những khuynh hướng cám dỗ thiên về bạo lực. Người sẽ giúp quí bạn biết đem sức lực để phục vụ cho những giá trị quan trọng của sự sống, của công lý, của thứ tha và của tự do” (đoạn 4.3).

 

(L’Osservatore Romano ấn bản Anh ngữ, 22/11/2000, trang 1 và 2)