22.  TÔNG ĐỒ GIÁO DÂN:           

 

Chúa Nhật 26/11,

ĐTC dâng lễ tại Quảng Trường Thánh Phêrô. Ngài trao cho 10 giáo dân tiêu biểu 10 cuốn sách văn kiện của Công Đồng Chung Vaticanô II.

 

 

C

ha đặc biệt chào mừng anh chị em, hỡi anh chị em thân mến là những tham dự viên của Hội Nghị Giáo Dân Công Giáo, một hội nghị rất hợp với dịp Mừng Kỷ Niệm của Thành Phần Tông Đồ Giáo Dân. Đề tài cho cuộc họp của anh chị em là ‘Những Chứng Nhân của Chúa Kitô trong Tân Thiên Niên Kỷ’. Nó tiếp tục truyền thống các công hội thế giới của thành phần tông đồ giáo dân được bắt đầu từ 50 năm trước đây, phát xuất từ động lực tốt lành, do bởi ý thức sâu xa hơn về những gì Giáo Hội có được từ cả mầu nhiệm hiệp thông lẫn trách nhiệm tự bản chất là truyền giáo của mình trên thế giới” (đoạn 3.1).

 

“Trong chiều hướng phát triển theo ý thức này, Công Đồng Chung Vaticanô II đã đánh dấu một khúc quanh quyết liệt. Từ Công Đồng này, giờ khắc của giáo dân thực sự đã điểm, và nhiều giáo dân, nam cũng như nữ, càng hiểu rõ hơn ơn gọi Kitô hữu của mình, một ơn gọi tự bản chất của nó là ơn gọi tông đồ (x Apostolicam Actuoditatem, 2). Sau 35 năm bế mạc Công Đồng này, Tôi đã nói rằng: chúng ta phải trở lại với Công Đồng. Một lần nữa, chúng ta hãy cầm lấy các văn kiện của Công Đồng Chung Vaticanô II để tái khám phá ra cái phong phú dồi dào của những tác năng về tín lý và mục vụ” (đoạn 3.2).

 

“Thế là từ bấy giờ, các hội đoàn được mùa nở rộ, trong đó, cùng với các nhóm hội cổ thời, người ta thấy xuất hiện những phong trào mới, những tổ chức mới và cộng đồng mới (x Tông Huấn Christifideles Laici, 29). Ngày nay, hơn bao giờ hết, anh chị em thân mến, nếu Phúc Âm cần phải là ánh sáng, là muối đất và là men cho một tân nhân loại, thì không thể nào lại thiếu được việc tông đồ của anh chị em” (đoạn 3.4).

 

“Tuy nhiên, sứ vụ này cần phải có những gì? Hôm nay đây, lúc này đây, là người Kitô hữu có nghĩa là gì?” (đoạn 4.1). “Là Kitô hữu không phải bao giờ cũng dễ dàng, hôm nay đây cũng thế thôi. Việc theo Chúa Kitô đòi chúng ta phải can đảm trong những chọn lựa dứt khoát, những chọn lựa thường có nghĩa là bơi ngược triều sóng...” (đoạn 4.2).

 

“Quí bạn thân mến, đừng sợ đối diện với thách đố này, đó là thách đố trở nên những con người nam nữ thánh thiện! Quí bạn đừng quên rằng hoa trái của việc tông đồ lệ thuộc vào chiều sâu của đời sống thiêng liêng, vào việc thiết tha cầu nguyện, vào việc liên tục thụ huấn và vào việc chân thành gắn bó với các chỉ dẫn của Giáo Hội. Hôm nay, Tôi muốn lập lại với quí bạn, như Tôi đã nói với giới trẻ trong Ngày Giới Trẻ Thế Giới vừa rồi, đó là nếu quí bạn là những gì quí bạn phải là - tức nếu quí bạn dứt khoát sống đời Kitô hữu – thì quí bạn sẽ làm cho thế gian bừng sáng” (đoạn 5.2).

 

 (L’Osservatore Romano ấn bản Anh ngữ, 29/11/2000, trang 1 và 2)