Ngoài 23 giới chính thức trên đây, còn 3 giới đặc biệt cũng tổ chức Mừng Năm Thánh riêng tại Rôma, được triều kiến ĐTC và được ngài ban huấn từ, như phái đoàn Giáo Hội nước Romania ngày Thứ Ba 9/5, Giáo Phận Rôma ngày Chúa Nhật 28/5, và nhất là Phong Trào Cursillo ngày Thứ Bảy 29/7 như sau:

 

 

Đ

ề tài về ‘Việc Truyền Bá Phúc Âm Hóa các Môi Trường của Thiên Niên Kỷ Thứ Ba là Một Thách Đố cho các Cursillos de Cristiandad’ của Ultreya thế giới lần này cho thấy nỗ lực của anh chị em trong việc tái trình bày cảm nghiệm về Chúa Kitô cho những con người nam nữ của thế kỷ 21, bằng phương tiện mới cũng như bằng một nhiệt tình mới. Điều này càng trở nên khẩn trương hơn nữa, khi mà ‘tất cả các xứ sở và quốc gia, nơi trước kia tôn giáo cùng đời sống Kitô giáo nở hoa và có khả năng nuôi dưỡng cho một cộng đồng đức tin sinh tồn và hoạt động, thì nay lại bị thử thách nặng nề..., gây ra bởi việc làn tràn liên tục tình trạng khô đạo, tục hóa và vô thần’ (Tông Huấn Christifideles Laici, 34)” (đoạn 1.8).

 

“Trước tình trạng ấy, tình trạng thách đố các tín hữu phải ‘tái tạo cơ cấu Kitô giáo trong cộng đồng Giáo Hội’ (cùng nguồn vừa dẫn) này, phương pháp của Cursillo là sử dụng đường lối Kitô giáo để biến đổi môi trường sống và hoạt động của con người, bằng việc dấn thân của ‘những con người nam nữ mới’, thành phần đã trở nên như vậy nhờ họ đã được gặp gỡ Chúa Kitô. Đó là mục tiêu của ‘khóa học hỏi nhỏ’ ba ngày về Kitô Giáo, một khóa học do một nhóm linh mục và giáo dân, với sự hỗ trợ bằng lời cầu nguyện và hy sinh của các phần tử khác trong phong trào, đã trao đổi với nhau những sự thật căn bản về đức tin Kitô giáo một cách đặc biệt ‘sống động’. Được trình bày sống động như thế, sứ điệp của Chúa Kitô hầu như bao giờ cũng mở lòng cho các tham dự viên trong một Cursillo ra để được ơn hoán cải cũng như để nhận thức sâu xa về Bí Tích Rửa Tội họ đã lãnh nhận và về vai trò truyền giáo của họ trong Giáo Hội. Họ cảm thấy họ được kêu gọi để làm ‘men’ ngôn sứ được vùi vào trong bột khiến cho toàn khối bột dậy men (Mt 13:33), làm ‘muối đất’ (Mt 5:13- 14), cũng như làm ‘ánh sáng thế gian’ (Mt 5:13-14), để loan báo cho mọi người họ gặp gỡ biết rằng, ơn cứu độ chỉ có ở nơi Chúa Giêsu Kitô (Acts 4:12), và cũng ‘chỉ trong mầu nhiệm Lời hóa thành nhục thể mà mầu nhiệm về con người mới thực sự sáng tỏ’ (Hiến Chế Vui Mừng và Hy Vọng, 22)” (đoạn 2.1).

 

“Anh chị em thân mến, hãy là những chứng nhân anh dũng cho ‘việc phục vụ Chân Lý’ và hãy không ngừng hoạt động bằng ‘sức mạnh hiệp thông. Cậy dựa vào những kinh nghiệm thiêng liêng phong phú như một bảo tàng của mình, anh chị em hãy chấp nhận ‘cuộc thách đố’ do thời đại chúng ta mang đến cho việc tân truyền bá phúc âm hóa, và đừng sợ phải tỏ ra phản ứng của riêng mình” (đoạn 3.1).

 

“Đối diện với một thứ văn hóa thường chối bỏ chính việc hiện hữu của Chân Lý khách quan về giá trị phổ quát và là một thứ văn hóa thường bị lạc lõng trong ‘những đụn cát lún‘ của khuynh hướng thả lỏng (x Thông Điệp Đức Tin và Lý Trí, 5), người tín hữu phải biết làm sao để chứng tỏ rõ ràng cho thấy rằng Chúa Kitô là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống (x Jn 14:6)” (đoạn 3.2).

 

“Những người đã quảng đại mở lòng mình ra cho Chúa Giêsu như anh chị em được Người kêu gọi để hăng say loan báo danh Người cho những ai chưa nhận biết Người. Người đang kêu gọi anh chị em phục vụ Người, phục vụ Chân Lý của Người, một chân lý giải thoát chúng ta” (đoạn 3.3).

 

“Đời sống hằng ngày của anh chị em càng thông suốt cuộc ‘diakonia chân lý’ này thì anh chị em càng thâm tín được sự thật hơn. Anh chị em vẫn thường được nhắc nhở trong một kinh nguyện của Phong Trào Curssilo là ‘Chúa Kitô không có tay, Người chỉ có những bàn tay của chúng ta để biến đổi thế giới hôm nay. Chúa Kitô không có chân, Người chỉ có những bàn chân của chúng ta để đưa thế giới này về với Người. Chúa Kitô không có môi miệng, Người chỉ có môi miệng của chúng ta để nói với con người ta’” (đoạn 3.3).

 

“Đó là công cuộc tông đồ của anh chị em, được thi hành bằng sự liên lỉ hòa hợp với Giáo Hội, chứng tỏ cho thấy ‘sức mạnh hiệp thông’, một sức mạnh đồng thời cũng là mẫu thức và là chính yếu tính của Dân Chúa. Khi đối diện với những hình thức khác nhau của cá nhân chủ nghĩa, một thứ chủ nghĩa làm phân mảnh và chia rẽ khả năng truyền bá phúc âm hóa cũng như nguồn nhân lực của mình, anh chị em hãy liên kết lực lượng truyền giáo của mình với lực lượng truyền giáo của những nhóm hội khác trong giáo hội cũng được Thần Linh khơi lên trong Giáo Hội ở thời đại của chúng ta đây. Anh chị em hãy nỗ lực phục hồi vẻ đẹp của các cộng đồng Kitô giáo tiên khởi, những cộng động đã làm cho dân ngoại phải lên tiếng ca ngợi là: ‘Xem kìa, họ yêu thương nhau biết bao!’. Anh chị em hãy có một tấm lòng dễ dậy luôn nghe theo những chỉ dẫn của Huấn Quyền. Thật vậy, không có một đặc sủng nào lại có thể châm chước cho anh chị em việc phải bàn hỏi và thuận phục các Vị Chủ Chiên của Giáo Hội, những vị có sự khôn ngoan để bảo đảm tính cách trung thực của chính đặc sủng. Chớ gì việc cử hành Cuộc Mừng Kỷ Niệm này thấp nhập nơi tất cả mọi anh chị em một tấm lòng trung thành được đổi mới theo hứng khởi ban đầu của anh chị em, cùng với mối hiệp thông mạnh mẽ hơn với Giáo Hội” (đoạn 4.1).

 

“Vị Thừa Kế Thánh Phêrô hôm nay đây xin nhắc nhở anh chị em là ’Hãy can đảm lên! Hỡi Ultraya! Hãy tiến lên!’. Anh chị em hãy nhìn lên Mẹ Maria, một mẫu gương trung thành với Thiên Chúa đến cùng, và như Mẹ, anh chị em hãy đặt lòng tin tưởng của mình trong tất cả mọi hoàn cảnh vào Thiên Chúa là Cha Xót Thương, Đấng canh chừng bước chân của anh chị em trên con đường chân lý và yêu thương” (đoạn 5.4).

 

(L’Osservatore Romano ấn bản Anh ngữ, 9+16/8/2000, trang 3)