4.      NGHỆ SĨ:            

 

ĐTC huấn dụ sau Thánh Lễ do Đức Hồng Y Roger Etchegaray, chủ tịch ủy ban Năm Thánh chủ dâng sáng Thứ Sáu 18/2 tại Đền Thờ Thánh Phêrô.

 

 

C

uộc Mừng Kỷ Niệm kêu mời chúng ta nhận lấy ân sủng phục sinh này, để ân sủng ấy thấu nhập vào mọi ngõ ngách của cuộc đời chúng ta, chữa trị cuộc đời chúng ta chẳng những khỏi tội lỗi mà còn khỏi các thứ cặn bạ do tội lỗi để lại nơi chúng ta nữa, cho dù sau khi chúng ta đã làm hòa với Thiên Chúa. Theo một nghĩa nào đó, đó là vấn đề ‘điêu khắc’ tảng đá của tấm lòng chúng ta để làm cho nó hiện lên những nét Con Người mới là Chúa Kitô” (đoạn 3.1).

 

“Nhà Nghệ Sĩ có thể làm được điều này một cách tinh vi chính là Chúa Thánh Thần. Tuy nhiên, Ngài đòi chúng ta phải đáp ứng và dễ dậy. Như thế, việc hoán cải tâm hồn là một công cuộc nghệ thuật do Thần Linh và tự do của chúng ta cùng nhau làm nên... Nghệ thuật đào luyện bản thân và nghệ thuật nơi việc biến đổi chất thể có rất nhiều tính cách tương tự như nhau” (đoạn 3.2).

 

“Trong cả hai việc làm này, khởi điểm bao giờ cũng là tặng ân được ban cho. Nếu việc sáng tạo về nghệ thuật cần phải có ‘cảm hứng’ thế nào, thì cuộc hành trình của tâm linh cũng cần phải có ân sủng như vậy, một ân sủng là quà tặng bởi việc Thiên Chúa thông đạt chính mình Ngài, bao phủ cuộc đời chúng ta bằng tình yêu của Ngài, soi dẫn bước đường chúng ta đi và gõ cửa lòng chúng ta cho tới khi Ngài có thể ngự nơi nó và làm nó thành đền thờ cho sự thánh thiện của Ngài” (đoạn 4.1).

 

“Cuộc trao đổi với ân sủng này liên quan một cách sâu xa tới lãnh vực đạo lý, song nó cũng chạm đến tất cả mọi chiều kích của đời sống chúng ta, và được thể hiện đặc biệt nơi việc thực hiện tài năng về nghệ thuật. Thiên Chúa tỏ mình ra cho tâm thần của quí vị được thoáng thấy nơi nét hấp dẫn của vẻ đẹp cũng như nơi nỗi ước vọng của quí vị đối với vẻ đẹp ấy. Nghệ sĩ chắc chắn có một liên hệ đặc biệt với vẻ đẹp, có thể nói rằng vẻ đẹp là ‘ơn gọi Đấng Hóa Công ban cho họ’ (Thư gửi Các Nghệ Sĩ, đoạn 3). Nếu nghệ sĩ có thể thấy được một tia của vẻ đẹp tuyệt vời trong số bao nhiêu là những biểu lộ của sự mỹ, thì nghệ thuật trở thành con đường đến với Thiên Chúa, và thúc đẩy họ, bao gồm tài năng sáng tạo của họ cùng với việc họ dấn thân, sống một cuộc đời càng ngày càng hợp với lề luật thần linh hơn” (đoạn 4.2).

 

“Quí vị nghệ sĩ thân mến, cuộc cử hành Mừng Kỷ Niệm hôm nay đây... mời gọi quí vị hãy thực hiện một ‘nghệ thuật’ thánh đức tuyệt vời” (5.2).

 

(L’Osservatore Romano ấn bản Anh ngữ, 23/2/2000, trang 1-2)