6.      THỦ CÔNG:

 

Chúa Nhật 19/3, Lễ Thánh Giuse, ĐTC dâng lễ và giảng tại Quảng Trướng Thánh Phêrô.

 

 

N

ơi Người Con nhập thể của Ngài, Thiên Chúa đã vươn mình tới mọi người như là một Người Cha xót thương. Nơi Người Con này, mọi người được ấp ủ trong vòng tay mạnh mẽ song êm ái của Cha” (đoạn 1.3).

 

“Sứ điệp ấy cũng được ngỏ cùng các con nữa, hỡi những thủ công viên, những người đã đến Rôma từ mọi phần đất trên thế giới để cử hành Cuộc Mừng Kỷ Niệm của mình. Trong việc suy tưởng lại thực tại an ủi Thiên Chúa là Cha này, các con được hỗ trợ bởi vị quan thày ở trên trời của các con, đó là Thánh Giuse, một thủ công viên như các con, một người công chính và là vị bảo hộ trung thành của Thánh Gia” (đoạn 2.1).

 

“Các con nhìn thấy Ngài như một mẫu gương cần cù và chất phác trong các việc làm hằng ngày. Các con đặc biệt tìm thấy ở nơi Ngài mẫu gương sống đức tin không do dự và liên lỉ tuân phục ý muốn của Cha trên trời. Bên cạnh Thánh Giuse, các con còn thấy cả chính Con Thiên Chúa nữa, Đấng theo lời Ngài chỉ dẫn, cũng học nghề thợ mộc và hành nghề cho tới năm 30 tuổi...” (đoạn 2.2).

 

“Cuộc Mừng Kỷ Niệm chiếu sáng tất cả đời sống và kinh nghiệm từng trải của con người. Ngay cả những nỗ lực và gánh nặng của việc làm hằng ngày cũng được chiếu soi bởi một thứ ánh sáng hy vọng mới, phát xuất từ niềm tin vào Chúa Kitô tử nạn và phục sinh. Chúng được tỏ hiện như những yếu tố quan trọng của dự án cứu độ mà Cha trên trời đang hoàn thành nhờ Thập Giá của Con Ngài” (đoạn 4.3).

 

“Các con thủ công viên thân mến, có hiểu biết sâu xa như vậy, các con mới có thể hiến một sức sống mới cũng như một diễn đạt thực tiễn cho những giá trị luôn đánh dấu sinh hoạt của các con, như giá trị về phẩm tính của việc làm, về tinh thần sáng kiến, về việc cổ võ những năng khiếu nghệ thuật, về tự do và hợp tác, về mối liên hệ thích hợp giữa kỹ thuật và môi trường, về việc dấn thân phục vụ gia đình, về những liên hệ thân cận tốt lành” (đoạn 5.1).

 

(L’Osservatore Romano ấn bản Anh ngữ, 22/3/2000, trang 3)