8.      LINH MỤC:

 

Thứ Năm 18/5, ngày sinh nhật ĐTC 80 tuổi, Ngài đồng tế tại Quảng Trường Thánh Phêrô với 74 vị hồng y và thượng phụ, 250 vị tổng giám mục và giám mục cùng 6000 vị linh mục.

 

 

B

ao lâu anh em lập lại nghi thức này, (nghi thức mới của Cuộc Vượt Qua của Kitô Giáo), thì theo Thánh Phaolô dẫn giải, là ‘anh em loan truyền việc Chúa chịu chết cho tới khi Người lại đến’ (1Cor 11:26)” (đoạn 2.3).

 

“Anh em linh mục dấu ái, như thế là Chúa Kitô đã đặt vào bàn tay của chúng ta, dưới hình bánh và hình rượu, cuộc tưởng niệm sống động Hy Tế mà Người đã hiến dâng  lên Chúa Cha trên Thập Giá. Người đã ký thác cuộc tưởng niệm sống động này cho Giáo Hội của Người, để Giáo Hội cử hành cuộc tưởng niệm ấy cho đến tận thế. Như chúng ta biết, trong Giáo Hội, chính Người như Vị Thượng Tế Đời Đời của Tân Ước, Đấng tác hành qua chúng ta, qua các thừa tác viên được phong chức thánh thuộc các thế hệ” (đoạn 2.4).

 

“Chúng ta đã được thánh hiến trong Giáo Hội cho thừa tác vụ đặc biệt này. Chúng ta được kêu gọi bằng những cách thức khác nhau, để góp phần, tùy theo Đấng Quan Phòng đặt để, vào việc hình thành cộng đồng Dân Thiên Chúa. Công việc của chúng ta, như Thánh Tông Đồ Phêrô nhắc nhở chúng ta, là chăn dắt đàn chiên Thiên Chúa trao cho chúng ta, không phải một cách gò bó mà là tự động, không phải thống trị những người chúng ta có trách nhiệm, mà là nêu gương sáng cho họ (x 1Pt 5:2-3); một chứng từ mà, nếu cần, có thể tiến đến chỗ đổ máu mình, như những anh chị em của chúng ta đã phải chịu trong thế kỷ vừa kết thúc” (đoạn 5.3).

 

(L’Osservatore Romano ấn bản Anh ngữ, 24/5/2000, trang 3)