Bối Cảnh Giáo Hội: Nạn Khô Đạo (DCG: 6)

 

6.     Đức tin của nhiều Kitô hữu bị tiêu mòn tới độ nguy hiểm ở những nơi tôn giáo dường như đang thích một số tầng lớp xã hội được hưởng những đặc quyền đặc lợi qúa độ, hay ở những nơi lại lệ thuộc qúa nhiều vào các tục lệ cha ông và vào việc đồng tâm nhất trí theo vùng về niềm tin tôn giáo.

 

7.     Một số lớn đang từ từ lẩn mất vào tình trạng khô đạo, hay tiếp tục ở trong tình trạng nguy hiểm của việc giữ đức tin lại thiếu sinh động cần thiết, một đức tin không tác hiệu gì trên đời sống thực tế của họ.

 

Bối Cảnh Giáo Hội: Nạn Mất Đạo (DCG: 7)

 

8.     Nhiều người lãnh nhận bí tích rửa tội đã rút lui khỏi tôn giáo của mình đến độ họ chủ trương một hình thức khô đạo hay một cái gì đó sát cận với khuynh hướng vô thần. “

 

9.     Còn nữa, nhiều người đương thời của chúng ta không còn công nhận mối liên hệ nội tại và sống còn với Thiên Chúa nữa, hay họ đã hoàn toàn phủ nhận nó mất rồi. Bởi thế khuynh hướng vô thần mới được coi là một trong những nạn trầm trọng nhất của thời nay, và cần phải cứu xét kỹ hơn nữa” (GS, 19).

 

Bối Cảnh Giáo Hội: Nạn Pha Đạo (DCG: 7)

 

10.  Cũng có những trường hợp đức tin Kitô Giáo bị nhiễm phải một hình thức mới vô đạo, mặc dù vẫn còn một cảm nhận tôn giáo và vẫn còn niềm tin vào một Hữu Thể Tối Cao nào đó. Một khả năng sống đạo có thể hiện hữu mà không chịu ảnh hưởng lời Chúa gì cả và không lãnh nhận các bí tích gì hết, trái lại, được dưỡng nuôi bằng việc thực hành mê tín di đoan và tà thuật; một cuộc sống luân lý có thể rơi trở lại tình trạng đạo lý tiền Kitô Giáo.

 

11.  Đôi khi những yếu tố về việc tôn thờ thiên nhiên, chủ trương mọi sự vật đều có hồn thiêng, và việc thần linh hóa được đưa vào Kitô giáo, do đó, ở một số nơi đã xẩy ra tình trạng hòa trộn sai lầm.

 

12. Hơn nữa, các giáo phái đang được truyền bá đã pha lộn các mầu nhiệm Kitô giáo với các yếu tố hoang đường cổ xưa.

 

Bối Cảnh Giáo Hội: Nạn Ứng Đạo

 

13.  Có một số thành phần tín hữu được giáo dục rất kỹ về Kitô Giáo đang gặp phải trục trặc trong cách thức diễn đạt đức tin của mình. Họ cho rằng việc gì mà cứ phải qúa thắt buộc mình với các công thức cổ hủ và lỗi thời, cũng như qúa dính chặt với nền văn hóa Tây Phương như vậy. Thế là họ tìm kiếm một đường lối mới để diễn đạt các chân lý trong đạo, một cách diễn đạt đức tin hợp với tình trạng nhân loại hiện tại, giúp cho đức tin soi sáng các thực tại đang đè nặng trên con người ngày nay, và làm cho đức tin có thể mang Phúc Aâm đến cho các nền văn hóa khác. (DCG: 8)

 

Bối Cảnh Giáo Hội: Nạn Cải Đạo

 

14.  Việc canh tân thừa tác vụ lời Chúa trong Giáo Hội… ngày nay dường như đang đi vào một giai đoạn khủng hoảng, một cuộc khủng hoảng gây ra bởi: Những người không hiểu thấu đáo việc canh tân đã được đề ra, họ cho vấn đề ở đây chỉ là một vấn đề của việc loại trừ đi cái vô tri về tín lý cần phải được giảng dạy mà thôi. Cuộc khủng hoảng còn gây ra bởi những người có khuynh hướng muốn giảm thiểu sứ điệp Phúc Aâm xuống tới mức độ cần phải sinh hiệu qủa cho cuộc sống trần gian của con người. (DCG: 9)