MỤC LỤC

 

2009

Chúa Nhật XII Thường Niên 21/6/2009 về ý nghĩa sóng gió trong bài Phúc Âm vi đời sng ca Cha Thánh Piô Năm Du

Lễ Mình Máu Chúa 11/6/2009

Lễ Hiện Xuống 31/5

Lễ Thăng Thiên 24/5/2009

Sứ Điệp Phục Sinh 2009

Bài Giảng CN PS 12/4

Bài Giảng Thánh Lễ Vọng PS

Lễ Chúa Chịu Phép Rửa 11/1

Lễ Hiển Linh 6/1

Lễ Mẹ Thiên Chúa 1/1

 

2008

Huấn Từ Truyền Tin quanh năm

Bài Giảng Đêm Giáng Sinh 2008

Sứ Điệp Giáng Sinh 2008

Mở Màn Mùa Vọng 2008 30/11

Lễ Thánh Phêrô và Phaolô 29/6

Thánh Thần Hiện Xuống 11/5

Sứ Điệp Phục Sinh 23/3

Lễ Vọng Phục Sinh 22/3

 Kết Đường Thánh Giá 21/3

Lễ Lá 16/3

Sứ Điệp Mùa Chay 6/2

Chúa Chịu Phép Rửa 13/1

Lễ Hiển Linh  6/1

Lễ Mẹ Thiên Chúa 1/1

 

2007

 

Huấn Từ Truyền Tin Quanh Năm

Sứ Điệp GS 2007

Lễ Đêm GS

Cửu Nhật trước Lễ GS

Lễ Mẹ Mông Triệu 15/8

Lễ Thánh Phêrô Phaolô 29/6

Lễ áp Lễ Thánh Phêrô-Phaolô 28/9

Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô 10/6

Lễ Chúa 3 Ngôi Phong 4 Tân Thánh 3/6

Sứ Điệp Phục Sinh 2007 8/4

Lễ Lá 1/4

Sứ Điệp Mùa Chay

Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa 7/1

Lễ Hiển Linh 6/1

Lễ Mẹ Thiên Chúa  1/1

 

2006

Huấn Từ Truyền Tin

Giáng Sinh 25/12

Mùa Vọng 2/12

Lễ Chư Thánh 1/11

Lễ Mẹ Mông Triệu 15/8

Lễ Thánh Phêrô Phaolô 29/6  

Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô 15/6

Lễ Thánh Thần Hiện Xuống 4/6

Lễ Mẹ Thai Lời 25/3

 Lễ Tro 1/3

                        SÐ Mùa Chay                         

 Chúa Nhật V Thường Niên B 5/2

  Lễ Mẹ Dâng Con - Ngày Đời Tận Hiến 2/2

 Hiển Linh 6/1

 

 

2005

HT Truyền Tin - ĐTC BĐ XVI

Giáng Sinh 2005

Chúa Nhật IV Mùa Vọng A

ĐTCBĐXVI: Thời Điểm Mùa Vọng

Lễ Mẹ Mông Triệu

Lễ Thánh Phêrô Phaolô

 

HT Truyền Tin - ĐTC GP II

SĐ Phục Sinh

SĐ Thứ Sáu Tuần Thánh

SÐ Mùa Chay

 

2004

Giáng Sinh

Mùa Vọng

Hiện Xuống

Phục Sinh

Tam Nhật Thánh

SÐ Mùa Chay

 

2003

Lễ Suy Tôn Thánh Giá

Lễ Thánh Maria Goretti

Phục Sinh

Tam Nhật Thánh

Sứ Ðiệp Mùa Chay

Lễ Thánh Giuse

Sứ Ðiệp Giáng Sinh

Mùa Vọng

 

2002

Phục Sinh

Tam Nhật Thánh

Sứ Ðiệp Mùa Chay

Sứ Ðiệp Giáng Sinh

Mùa Vọng
 

Sứ Ðiệp Giáng Sinh 2000

14 Đường Thánh Giá

Xét mình về việc sống phụng vụ

Chúa Kitô ở cùng Giáo Hội nơi Phụng Vụ