(31)

Thiên Chúa quan phòng

chế ngự Sự Dữ

nơi Chúa Giêsu Đấng Cứu Chuộc

 

 

T

rong bài giáo lý trước, chúng ta đã giải quyết vấn đề mà nhiều người đặt ra trong mọi thời đại liên quan đến Việc Quan Phòng thần linh đối diện với sự dữ và khổ đau. Lời của Thiên Chúa đã soi sáng và đúc kết rằng: “sự dữ không qua mặt được sự khôn ngoan (của Thiên Chúa)” (Wis.7:30). Lời này có ý nói rằng Thiên Chúa để cho, chứ Ngài không muốn, sự dữ xẩy ra trên thế gian là vì các mục đích cao cả hơn. Hôm nay, chúng ta muốn lắng nghe Chúa Giêsu Kitô, Đấng hiến cho chúng ta một giải đáp trọn vẹn và đầy đủ cho vấn đề trăn trở này, trong tương quan với mầu nhiệm vượt qua.

            Trước hết, chúng ta hãy suy niệm về sự kiện Thánh Phaolô công bố rằng Chúa Kitô tử giá như là “quyền năng của Thiên Chúa và khôn ngoan của Thiên Chúa” (1Cor.1:24), Đấng mà trong Người các tín hữu lãnh nhận ơn cứu rỗi. Quyền năng của Người chắc chắn là kỳ diệu, nhất là khi quyền năng này tỏ hiện ra nơi nỗi yếu đuối và hèn hạ của cuộc thương khó và tử nạn của Thập Giá. Đó là một khôn ngoan siêu việt mà nếu không được mạc khải thì không thể nào biết được. Theo dự án đời đời của Thiên Chúa, cũng như theo tác động quan phòng của Ngài trong lịch sử, thì mọi sự dữ, nhất là sự dữ luân lý – tức tội lỗi – vì thập giá và cuộc phục sinh của Chúa Kitô, đều phải qụi lụy sự thiện của ơn cứu chuộc và cứu độ. Có thể nói rằng, trong Người, Thiên Chúa biến sự dữ thành sự lành. Theo một nghĩa nào đó, Ngài thực hiện điều này từ chính sự dữ tội lỗi, một sự dữ là nguyên nhân đau khổ cho Con Chiên Vô Tội cũng như cho cái chết kinh hoàng Người phải chịu trên thập giá như một nạn nhân của tội lỗi thế gian. Phụng vụ của Giáo Hội không ngần ngại nói về tội lỗi này là một “tội có phúc” (felix culpa; x.Exsultet Lễ Vọng Phục Sinh).

            Bởi vậy, nếu không căn cứ vào Chúa Kitô, không thể nào giải đáp dứt khoát nổi vấn đề làm sao dung hòa được sự dữ và khổ đau với sự thật về Việc Quan Phòng thần linh. Một đàng, Chúa Kitô, Lời nhập thể, đã xác nhận bằng đời sống của Người – một cuộc sống nghèo nàn, hèn hạ và vất vả – nhất là bằng cuộc khổ nạn và tử giá của Người, rằng Thiên Chúa ở với mọi người trong khổ đau của họ. Thật vậy, Thiên Chúa đã khoác vào mình đủ mọi hình thức khổ đau của cuộc sống con người trên trần gian. Chúa Giêsu Kitô đồng thời cũng cho thấy rằng việc chịu đựng đau khổ này có một giá trị và quyền năng cứu chuộc và cứu độ. “Gia sản không hư nát”, như Thánh Phêrô nói đến trong thư thứ nhất của ngài ấy, đã được dọn sẵn nhờ việc chịu khổ này: “một gia nghiệp không hư nát dành cho anh em ở trên trời” (1Pt.1:4). Sự thật về Việc Quan Phòng, vì “quyền năng và khôn ngoan” của thập giá Chúa Kitô, đã có được một ý nghĩa cánh chung tối hậu. Câu trả lời cuối cùng cho vấn nạn về sự dữ và khổ đau hiện diện trong đời sống trần gian của chúng ta được mạc khải thần linh giải quyết theo quan điểm của “việc tiền định trong Chúa Kitô”, theo quan điểm của ơn gọi con người tham dự vào sự sống đời đời, tham dự vào sự sống của chính Thiên Chúa. Chúa Kitô đã cung cấp cho chúng ta câu trả lời này, bằng việc xác nhận nó nơi thập giá và cuộc phục sinh của Người.

            Như vậy, mọi sự, ngay cả sự dữ và khổ đau có mặt trên thế gian này, nhất là trong lịch sử con người, đều phải tùy thuộc vào sự khôn ngoan khôn dò đó, như Thánh Phaolô đã ngây ngất kêu lên: “Oâi sâu thẳm thay những kho tàng, khôn ngoan và tri thức của Thiên Chúa! Phán quyết của Ngài khôn thấu biết bao và đường lối của Ngài khôn dò biết mấy…” (Rm.11:33). Trong toàn thể tương quan của ơn cứu độ thì “sự dữ không qua mặt được sự khôn ngoan” (Wis.7:30). Đó là một sự khôn ngoan đầy yêu thương, vì “Thiên Chúa qúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một mình…” (Jn.3:16).

            Bản văn của chính các tông đồ nói nhiều đến sự khôn ngoan này, một sự khôn ngoan đầy yêu thương thông cảm đối với kẻ khổ đau, để giúp kẻ sầu thương nhận biết ân sủng của Thiên Chúa. Vậy Thánh Phêrô đã viết gửi cho các Kitô hữu tiên khởi thế này: “Anh em hãy hân hoan về điều này, mặc dù giờ đây anh em có phải chịu đựng các thứ thử thách trong một thời gian” (1Pt.1:6). Thánh nhân còn thêm: “Để đức tin nguyên tuyền của anh em, qúi hơn vàng thử lửa, có thể vang lên lời chúc tụng, tôn vinh và tôn kính vào lúc Chúa Giêsu Kitô tỏ hiện” (1Pt.1:7).

            Thánh tông đồ Giacôbê cũng diễn tả như thế khi ngài huấn dụ các Kitô hữu hân hoan và nhẫn nại đương đầu với những thử thách: “Anh em ơi, hãy hết sức vui mừng khi anh em gặp phải các thứ thử thách, vì anh em biết rằng việc đức tin của anh em được thử thách sẽ phát sinh kiên trì. Và hãy để cho lòng kiên trì nên trọn nơi anh em” (Jas.1:2-4). Sau hết, trong Thư gửi cho giáo đoàn Rôma, Thánh Phaolô so sánh những khổ đau của nhân loại và của thiên nhiên với một thứ “rên xiết lúc lâm bồn” của toàn thể tạo sinh, khi nhấn mạnh đến “việc rên xiết bên trong” của “thành phần đã lãnh nhận những hoa trái đầu mùa của Thần Linh” đang mong chờ được hoàn toàn thừa nhận, tức là, “việc thân xác của chúng ta được cứu chuộc” (x.Rm.8:22-23). Thế nhưng ngài thêm là: “Chúng ta biết rằng Thiên Chúa làm cho mọi sự vì thiện ích của những ai mến yêu Ngài…” (Rm.8:28), và “Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Chúa Kitô? Gian nan khốn khó, buồn thương, bắt bớ, đói khát, trần truồng, hiểm nguy hay gươm giáo ư?” (Rm.8:35). Cuối cùng, ngài kết lại: “Tôi chắc chắn rằng, dù sự chết hay sự sống… dù bất cứ một sự gì nơi tạo thành cũng sẽ không thể tách chúng ta khỏi tình yêu của Thiên Chúa trong Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta” (Rm.8:38-39).

            Việc Quan Phòng thần linh còn tỏ ra tính cách dạy dỗ thần linh theo như vai trò làm cha của Thiên Chúa nữa: “Anh em hãy chịu đựng thử thách như việc Thiên Chúa đào luyện anh em (paideia nghĩa là giáo dục), Đấng đối xử với anh em như con cái của Ngài; vì có con cái nào mà lại không được cha huấn luyện cho?… Vì phúc lợi của chúng ta, Thiên Chúa huấn luyện chúng ta, để chúng ta được thông phần sự thánh thiện của Ngài” (Heb.12:7, 10).

            Bởi thế, khổ đau, theo con mắt đức tin, cho dù nó vẫn còn tỏ ra như một khuôn mặt mù mịt nơi định mệnh của con người trên thế gian này, cũng cho phép chúng ta thấy được mầu nhiệm của Việc Quan Phòng thần linh hàm chứa nơi mạc khải của Chúa Kitô, nhất là nơi thậtp giá và cuộc phục sinh của Người. Chắc chắn vẫn không thể nào hết được việc con người, khi tự hỏi mình những câu hỏi ngàn xưa về sự dữ và khổ đau có mặt trên thế gian được Thiên Chúa tạo thành, vẫn không tìm thấy ngay một giải đáp tức thời, nhất là ở vào trường hợp họ không có một đức tin sống động vào mầu nhiệm vượt qua của Chúa Giêsu Kitô. Tuy nhiên, dần dần, với sự hỗ trợ của một đức tin được nuôi dưỡng bằng nguyện cầu, con người sẽ khám phá ra ý nghĩa đích thực của khổ đau mà mọi người đều cảm nghiệm thấy nơi cuộc sống của mình. Đó là một khám phá dựa vào lời của mạc khải thần linh, cũng như vào “lời Thập Giá” (x.1Cor.1:18) của Chúa Kitô là “quyền năng của Thiên Chúa và khôn ngoan của Thiên Chúa” (1Cor.1:24). Công Đồng Chung Vaticanô II viết: “Nhờ Chúa Kitô và trong Chúa Kitô, những nan giải của sầu đau và sự chết trở thành ý nghĩa. Không có Phúc Aâm của Người, chúng sẽ làm cho chúng ta chới với” (Hiến Chế Gaudium et Spes, đoạn 22). Nếu nhờ đức tin chúng ta khám phá ra quyền năng này và “khôn ngoan” này thì chúng ta đang ở trên con đường cứu độ của Việc Quan Phòng thần linh. Các lời của tác giả Thánh Vịnh sau đây xác nhận điều ấy:

            “Chúa là mục tử của tôi…

            Cho dù bước đi trong thung lũng tối

            Tôi cũng không sợ sự dữ: vì Ngài ở bên tôi” (Ps.23:1,4).

            Như thế, Việc Quan Phòng thần linh tỏ ra cho thấy như là việc Thiên Chúa đi bên con người.

            Tóm lại, sự thật về Việc Quan Phòng, một việc mật thiết gắn liền với mầu nhiệm tạo dựng, phải được hiểu trong tương quan với toàn bộ mạc khải, với tất cả niềm tin. Nhờ đó, người ta thấy rằng mạc khải về “việc tiền định” (praedestinatio) con người cũng như của thế gian trong Chúa Kitô, mạc khải về toàn thể công cuộc cứu độ cùng với việc hiện thực của công cuộc này trong lịch sử, đã ăn khớp với sự thật của Việc Quan Phòng. Sự thật của Việc Quan Phòng thần linh cũng gắn liền với sự thật về vương quốc (x.Mt.6:33; x.Lk.12:31). Sự thật về Việc Quan Phòng thần linh, về việc quản trị siêu việt của Thiên Chúa nơi thế giới tạo sinh, trở nên sáng tỏ trong ý nghĩa của sự thật về vương quốc Thiên Chúa, về một vương quốc mà Thiên Chúa từ đời đời đã có ý định thể hiện nơi thế giới tạo sinh, căn cứ vào “việc tiền định trong Chúa Kitô”, Đấng là “trưởng tử của mọi thọ sinh” (Col.1:15).

 

(Bài Giáo Lý ngày 11 tháng 6 năm 1986)