NỘI DUNG

Năm 2011

“Chúng ta được chữa lành bởi các thương tích của Người”

 

Năm 2010

 

 

Năm 2009

Về Trẻ Em Bệnh tật

 

Năm 2008

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI:

“Thánh Thể, Lộ Đức và Việc Chăm Sóc Mục Vụ cho Bệnh Nhân”.

 

Năm 2007

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI:

Sứ Điệp cho Ngày Thế Giới Bệnh Nhân 11/2/2007 ở Thủ Đô Seoul Nam Hàn

Năm 2006
"Ngày Thế Giới Bệnh Nhân tới đây là một cơ hội xứng hợp để bày tỏ tình đoàn kết với các gia đình có bệnh nhân tâm thần sống lệ thuộc vào họ"

Năm 2005
“Chúa Kitô, Niềm Hy Vọng Cho Phi Châu”

Năm 2004
"Ở Lộ Đức, thật là dễ dàng hiểu được việc Mẹ Maria đặc biệt tham dự vào vai trò cứu độ của Chúa Kitô"

Năm 2003
"Các bệnh viện Công Giáo phải là trung tâm sự sống và hy vọng"