NỘI DUNG

 

Năm 2016

 

Đức Thánh Cha Phanxuicô - Sứ Điệp Truyền Thông 2016: Truyền Thông và T́nh Thương

 

Năm 2012

Thinh lặng và Lời nói: Con đường Phúc âm hóa”

 

Năm 2011

Sự Thật, Việc Loan Báo và Chân Tính của Đời Sống trong Thời Đại Tính Số

 

Năm 2010

"Linh Mục và Thừa Tác Mục Vụ trong Một Thế Giới về Con Số: Các Tân Phương Tiện Truyền Thông Phục Vụ Lời Chúa"

 

NĂM 2009

“Các Thứ Kỹ Thuật Mới, Những Thứ Liên Hệ Mới, Cổ Vơ một Thứ Văn Hóa Tôn Trọng, Đối Thoại và Thân Hữu”

 

NĂM 2008

Phương Tiện Truyền Thông - Lấn Cấn giữa Việc Đề Cao Bản Thân và Phục Vụ... T́m Kiếm Sự Thật để chia sẻ với người khác

 

NĂM 2007

“Trẻ Em và Truyền Thông: Một Thách Đố cho Vấn Đề Giáo Dục”


NĂM 2006
“Phương Tiện Truyền Thông: Một Cơ Cấu Truyền Đạt, Hiệp Thông và Hợp Tác”

NĂM 2005
“Các Phương Tiện Truyền Thông Đại Chúng là để Giúp Cho Con Người Hiểu Biết Nhau”

NĂM 2004
“Truyền Thông và Gia Đ́nh: Nguy Cơ và Lợi Ích”

NĂM 2003
“Phương Tiện Truyền Thông Đại Chúng Phục Vụ Ḥa B́nh Chân Chính Theo Ư Nghĩa Của Thông Điệp ‘Ḥa B́nh Dưới Thế’”