NHỮNG BÀI ĐĂ PHỔ BIẾN

Mục Lục 2008

 

Tháng Mười Hai

 

Thứ Ba 8/12: Bài 20- Mẹ Maria Hoài Thai Vô Nhiễm Tội

Thứ Bảy 5/12: Bài 6 - Mẹ Maria là mô phạm cho việc kiên tŕ thầm lặng

Thứ Sáu 4/12: Bài 5 - Cảm Nghiệm Thánh Mẫu của Giáo Hội

Thứ Năm 3/12: Bài 4 -Giáo Hội gia tăng việc hiểu biết về vai tṛ của Mẹ Maria

Thứ Tư 2/12: Bài 3 - Mẹ Maria liên kết với Chúa Giêsu trên thập giá

Thứ Ba 1/12: Bài 2- Maria là Vị Trinh Mẫu thụ thai bởi Quyền Phép Thánh Linh

 

Tháng Mười Một

 

Thứ Hai 30/11: Bài 1- Mẹ Maria là Mẫu Mực cho Sự Thánh Thiện của Giáo Hội

Thứ Bảy 28/11: Loạt bài Giáo Lư Thánh Mẫu của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II - Dẫn Nhập

Thứ Sáu 27/11: Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria: Kinh Tận Hiến Cho Chúa Giêsu Nhờ Mẹ Maria

Thứ Năm 26/11: Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria: Kinh Cầu Chúa Thánh Thần

Thứ Tư 25/11: Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II - Totus Tuus trong Bức Thư về 160 Năm Xuất Bản Tác Phẩm Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria

Thứ Ba 24/11: Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II - Totus Tuus trong Tông Thư Kinh Mân Côi Trinh Nữ MARIA

Thứ Hai 23/11: Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II - Totus Tuus trong Tặng Ân và Mầu Nhiệm

Chúa Nhật 22/11: Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II - Totus Tuus trong Vượt Qua Ngưỡng Cửa Hy Vọng

Thứ Bảy 21/11: Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II về Tác Phẩm Luận Về Việc Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria - Một dấu hiệu của niềm hy vọng vững vàng

Thứ Sáu 20/11: Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II về Tác Phẩm Luận Về Việc Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria - Cuộc ‘hành tŕnh đức tin

Thứ Năm 19/11: Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II về Tác Phẩm Luận Về Việc Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria - Thánh Thiện là Đức Ái Trọn Hảo

Thứ Tư 18/11: Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II về Tác Phẩm Luận Về Việc Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria - Mẹ Maria là chi thể tuyệt hảo của Nhiệm Thể và là Mẹ Giáo Hội

Thứ Ba 17/11; Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II về Tác Phẩm Luận Về Việc Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria - Nhờ Mẹ đến với Chúa

Thứ Hai 16/11: Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II về Tác Phẩm Luận Về Việc Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria - Một Tác Phẩm Cổ Điển Về Linh Đạo Thánh Mẫu

Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chúa Nhật 13-15/11: Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II - Thánh Long Mộng Phố: Chỉ Duy Một Ḿnh Thiên Chúa

Thứ Năm 12/11: Đức Thánh Cha Piô XII - Bí Quyết của Cha de Montfort

Thứ Tư 11/11: Tông Huấn Marialis Cultus - phụ đề Tông Thư của Thánh Giáo Hoàng Piô V về việc thiết lập Kinh Mân Côi 

Thứ Ba 10/11: Tông Hiến Marialis Cultus - Lời Kết

Thứ Hai 9/11: Tông Hiến Marialis Cultus - Kết Luận

Chúa Nhật 8/11: Thánh Long Mộng Phố, Tác Giả tác phẩm thời danh Luận Về Lóng Thành thực Sùng Kính Mẹ Maria

Thứ Năm 5/11; Tông Hiến Marialis Cultus - Việc Tôn Sùng Mẹ Maria: Kinh Truyền Tin và Kinh Mân Côi

 

Tháng Mười

 

Thứ Sáu 30/10: Tông Hiến Marialis Cultus - Việc Canh Tân Tôn Sùng Mẹ Maria

Thứ Bảy 24/10: Tông Hiến Marialis Cultus - Việc Tôn Sùng Đức Trinh Nữ Maria trong Tân Phụng Vụ

Thứ Sáu 23/10: Đức Thánh Cha Phaolô VI - Tông Hiến Marialis Cultus về Việc Tôn Sùng Mẹ Maria - Dẫn Nhập

Thứ Tư 21/10: Phụ trương - Việc Tôn Sùng Này Khi Hiệp Lễ

Thứ Tư 7/10: Những việc thực hành bề trong của việc tôn sùng này: 1- Nhờ Mẹ Maria; 2- Với Mẹ Maria; 3- Trong Mẹ Maria; 4- Cho Mẹ Maria

Thứ Ba 6/10: Những việc thực hành bề trong của việc tôn sùng này: 1- Nhờ Mẹ Maria

Thứ Hai 5/10: 7- Khinh Chê Thế Gian

Chúa Nhật 4/10: ĐTC Biển Đức XVI với Ca Vịnh Ngợi Khen - 2008

Thứ Bảy 3/10: ĐTC Biển Đức XVI với Ca Vịnh Ngợi Khen - 2006

Thứ Sáu 2/10: ĐTC Biển Đức XVI với Ca Vịnh Ngợi Khen - 2005; Danh Thánh Maria

 

Thứ Năm 1/10: 6- Đọc Ca Vịnh Ngợi Khen

 

Tháng Chín

 

Thứ Tư 30/9: 5- Đọc Kinh Kính Mừng và Kinh Mân Côi

Thứ Hai 28/9: 4-Tôn Kính Mầu Nhiệm Nhập Thể

Thứ Bảy 26/9: 3- Đeo Giây Xích Nhỏ

Thứ Sáu 25/9: 2- Việc đọc Kinh Tiểu Triều Thiên Đức Trinh Nữ

Thứ Tư + Thứ Năm 23+24/9: Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria - Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II với Khẩu Hiệu Totus Tuus

Thứ Ba 22/9: 1- việc dọn ḿnh tận hiến

Thứ Hai 21/9: Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria - Chương VII - Những việc đặc biệt của việc tôn sùng này 

Chúa Nhật 20/9: Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria - Chương VI - Những Tác Dụng Tuyệt Vời của Việc Tôn Sùng này (7)

Thứ Bảy 19/9: Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria: Chương Sáu - Những Tác Dụng Tuyệt Vời của Việc Tôn Sùng này (5-6)

Thứ Sáu 18/9: Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria: Chương VI - Những Ảnh Hưởng Tuyệt Vời của Việc Tôn Sùng này (1-4)

Thứ Năm 17/9: Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria - Những Việc Đức Mẹ làm cho thành phần tôi trung của Mẹ (208-212)

Thứ Tư 16/9: Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria - Những Việc Đức Mẹ làm cho thành phần tôi trung của Mẹ

Thứ Ba 15/9: Lễ Mẹ Đau Thương

Thứ Sáu 4/9: Rạng Đông Maria

 

Tháng Tám

 

Thứ Sáu 28/8: Dự Ngày Thánh Mẫu

Thứ Bảy 22/8: Ngày Thánh Mẫu - Từ Quá Khứ Tới Hiện Tại

Thứ Năm 6/8: Điềm Lạ Vĩ Đại

Thứ Bảy 1/8: Cuộc Đời Đức Mẹ - Thai Nhi Maria

 

Tháng Bảy

 

Thứ Năm 16/7: Áo Đức Bà Carmêlô, một bảo vật cho Giáo Hội

Thứ Hai 13/7: Biến Cố Fatima 13/7/1917 - Dự Án Thần Linh

 

Tháng Sáu

 

Thứ Bảy 4/7: Maria - Đệ Nhất Cao Thủ Banh Quật

Thứ Bảy 27/6: Trái Tim Mẹ: Vô Nhiễm Nguyên Tội

Thứ Bảy 20/6: Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ với Bí Mật Fatima - Nơi Con Nương Náu và Đường Đến Với Chúa; Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria là Tất Cả Bí Mật Fatima

Thứ Sáu 19/6: Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ - Một Ṿng Gai Đâm

Thứ Năm 18/6: Biến Cố Fatima - Trái Tim Maria

Thứ Tư 17/6: Tuyệt Đỉnh Fatima - Trái Tim Vô Nhiễm

Thứ Ba 16/6: Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria: Tôn Sùng

Thứ Hai 15/6: Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria: Tại sao? - Ư Nghĩa

Thứ Năm 11/6: Người Nữ Thánh Thể

Thứ Tư 10/6: Đức Bà Muôn Dân

Thứ Ba 2/6: ĐTC Biển Đức XVI - Huấn Từ tối canh thức kết thúc Tháng Hoa 30/5/2009

 

Tháng Năm

Chúa Nhật 31/5: Mẹ Thăm Viếng: Cuộc cung nghinh Thánh Thể đầu tiên trong lịch sử

Thứ Sáu 29/5: Yêu Mến Mẹ 10

Thứ Năm 28/5: Yêu Mến Mẹ 9

Thứ Ba 26/5: Yêu Mến Mẹ 8

Thứ Hai 25/5: Yêu Mến Mẹ 7

Thứ Bảy 23/5: Tháp Tùng Viên Thánh Mẫu Fatima Quốc Tế

Thứ Sáu 22/5:http://picasaweb.google.com/nnp6370/NgayLeMEMuonHoaTaiCorona10May2009# 

Thứ Năm 21/5: Yêu Mến Mẹ 6

Thứ Tư 20/5: Yêu Mến Mẹ 5

Thứ Bảy 16/5: Yêu Mến Đức Mẹ 2

Thứ Sáu 15/5: Yêu Mến Đức Mẹ - 1

Thứ Năm 14/5: Tháng Năm - Nhớ Lời Mẹ Ru

Thứ Tư 13/5: Biến Cố Fatima 13/5/1917 - Ơn Gọi Hiến Tế

Thứ Bảy 9/5: Trinh Nữ Sinh Con

Thứ Năm 7/5: Mẹ Thiên Chúa

 

Tháng Ba

Thứ Tư 25/3: "Phượng Hoàng ... Sa Mạc"

 

Tháng Hai

Thứ Bảy 28/2: Mùa Chay Thánh Mẫu

Thứ Bảy 23/2: Bí Mật Fatima - Thực Hư

Thứ Bảy 14/2: Bí Mật Fatima - cốt lơi

Thứ Tư 11/2: Lễ Mẹ Lộ Đức

Thứ Hai 2/2: Lễ Mẹ Dâng Con

 

Tháng Một

Thứ Bảy 3/1: Bí Mật Fatima

Thứ Sáu 2/1: Mùa Xuân Muôn Thuở Maria