Giặc Đến Nh Đn B cũng đnh

Cho ti gọi em, người con gi Việt nam, l hoa hậu trong ti d di băng trn người khng ghi từ Miss. H Nội sng nay, trong mắt em c khoảng trời xanh biếc. C gi hồ Gươm mt dịu, thanh bnh. T o di theo chn bước, trắng trinh. Duyn dng qu! m rạng ngời kiu hnh.
Việt Nam! Việt Nam! Hong Sa! Trường Sa! Cho ti gọi cng em bằng tri tim: Tổ Quốc. Cng xướng danh những Anh hng đu tiếc mu xương. V Biển Mẹ qu hương, đ ng xuống cho Hong Sa, Trường Sa trường tồn, mi mi.
Liễu yếu, chn mềm nhưng bước em đi ai l người sợ hi? Bắt em ư? Tri em ư? Tri tim em thắm đỏ mu Lạc Hồng. Ai đ đạp vo mặt người, đạp vo lng tự tn dn tộc? Đạp vo Việt Nam v tiếng gọi Việt Nam! Kẻ quỵ gối, ci đầu v giặc Bắc tham lam. Bổng run sợ khi thấy dng em ngẫng cao đầu ngạo nghễ.
Em chưa phải B Triệu, B Trưng xng mnh trn voi trận. Em chỉ l em, Con Gi Việt Nam ny. V sng nay. Trong tiếng vọng ngn năm Giặc đến nh đn b cũng đnh! T o trắng tinh khi muốn ha cọc Bạch Đằng.
Đu phải chỉ cuộc thi mới xướng danh người hoa hậu? Vương miện no v sắc đẹp cũng tn phai. Em l ai? M từ nh mắt, dng đi, từ khe cười kiu hnh. Từ t o dịu dng yu qu bước em đi. Đu chỉ cần cuộc thi? Em bước ln cng cuộc tuần hnh mang tn Lng Yu Nước. Em trong ti, C gi biểu tnh. Em trong ti, Hoa Hậu Việt Nam mnh.
~by Vu Tho, 6/8/11.

 
Miss BT
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image