Hăy Coi Tên Công An Đối Xử Với Dân Biểu T́nh
 
 
Người dân đă làm ǵ mà chúng hành xử dă man kiểu này ??? Ỷ vào việc giỏi vơ vừa bóp cổ, vừa vật người ta xuống đường, thân nào chịu nỗi ??? Bức h́nh tuyệt vời này đủ tố cáo tội ác của bọn công an trước công cộng, có khác ǵ tên Tàu Cộng ỷ to hiếp nhỏ đâu ??? Hèn chi người ta nói Việt Cộng là em của Tàu Cộng mà, có sai đâu. Một lũ côn đồ, lưu manh, hành xử thô bạo khi người dân bày tỏ ḷng yêu nước.
 
 
PS: Hăy dùng tấm ảnh này, t́m ra tên tuổi nạn nhân, làm bằng chứng cho tội ác của bọn công an bận thường phục này.