Ngày 11 Tháng Tư

Thánh STANISLAO, giám mục tử đạo

(1030–1079)

Thánh Stanislao sinh ngày 26-07-1030 tại Cracovie trong một gia đ́nh quư phái nước Ba Lan. Dù là người con độc nhất trong nhà, nhưng ngài chẳng ham mê của cải và chức quyền; từ thuở nhỏ, ngài đă tỏ ra là một thiếu niên giàu ḷng bác ái.

Khi tuổi hoa niên chớm nở, ngài đă nhận ra tiếng Chúa gọi làm tông đồ. Sau khi măn triết và thần học, ngài chịu chức linh mục. Được giữ chức kinh sĩ, vị tân linh mục đă nổi tiếng là một người thánh thiện và tài đức ai ai cũng nghe tên. Trước những lời đồn thổi khen lao, ngài vẫn một ḷng khiêm nhường và hăng say tận tụy với công việc. Để hoàn tất nhiệm vụ, ngài quyết sống nhiệt thành, bác ái và vâng lời. Ngài không hề sao nhăng việc nghiên cứu Thánh Kinh, tham khảo các giáo phụ và thần học. Khi Đức Giám mục địa phận từ trần, ngài được đề cử thay thế năm 1072.

Ngài ăn chay đánh tội hằng ngày, đi thăm bệnh nhân và tổ chức bố thí cho người nghèo. Tuy dịu hiền và ác ái, nhưng ngài cương quyết cảnh cáo và khuyến dụ những người tội lỗi. Ngài mạnh dạn lên tiếng phản đối và tố cáo bạo vương Boleslas. Bị thúc đẩy bởi ḷng tự ái mù quáng nên năm 1079, nhằm lúc thánh nhân đang dâng lễ, bạo vương xông lên bàn thờ chém đầu ngài. Bạo vương c̣n truyền phân thây ngài cho muông thú. Nhưng Chúa đă bảo vệ xác ngài, không để thú vật nào động đến. Trước sự lạ lùng đó, bạo vương đă ăn ăn trở lại và ngày tang lễ đă biến thành ngày vui.

Ngài được phong Hiển Thánh ngày 17-09-1253 dưới triều Đức Giáo Hoàng Innocentê IV.

 

Châu-Kiên-Long