Ngày 17 tháng Hai

Bảy thánh lập Ḍng Tôi tớ Đức Mẹ (Thế kỷ XIII)

Bảy vị thánh là bảy thương gia tên tuổi xứ Florence thuộc ḍng tộc Toscane sống vào thế kỷ XIII. Sau khi được ơn soi sáng nhân ngày lễ Đức Mẹ lên trời, bảy anh em đều có cùng một chí hướng tận hiến làm tôi Chúa và mở nước Đức Mẹ, đă bán hết của cải phân phát cho người nghèo rồi lui về đồng quê ở trong một căn nhà tồi tàn để ngày đêm suy niệm sự thương khó Chúa Giêsu cùng những sự khổ đau của Mẹ Thánh Người. Mục đích của các ngài là rao giảng Chúa Giêsu chịu đóng đinh và những thống khổ của Đức Mẹ. Dù gặp khó khăn, nhưng Ḍng đă bành trướng mạnh mẽ. Đến thế kỷ XIV, nhà Ḍng đă đảm nhận việc truyền giáo ở Ấn Độ cũng như nhiều cơ sở được thiết lập ở Anh và Mỹ Châu. Sau đây là một vài nét về mỗi vị thánh:

- Cha Morandi sinh năm 1198 ở Florence, cao niên nhất và làm Bề Trên ḍng trong 16 năm đầu và được Chúa gọi về ngày 01-01-1262.

- Cha Bonandi Untêmati chào đời năm 1206, tính hiền ḥa và có nhiều tài. Ngài rất ưa thích đời sống thinh lặng suy niệm sự thương khó Chúa Giêsu và Đức Mẹ. Ngài từ trần ngày 31-08-1257.

- Cha Monetto Antelara với trí thông minh hiếm có, ngài đă trau dồi văn chương và thần học. Ngày 20-08-1268, ngài được Chúa cất về trời.

- Cha Amideo sinh năm 1024, gia đ́nh ngài bị tản mác v́ chiến tranh. Tính t́nh luôn vui vẻ trẻ trung trong một tâm hồn quảng đại và trong trắng. Ngài mất ngày 18-04-1266.

- Cha Sottinêo và cha Ugucxio là hai người bạn thân thiết từ hồi thơ ấu. Sottinêo thích đời sống tĩnh mịch và suy niệm. Ugucxio yêu thích hoạt động bác ái giúp đỡ người nghèo và bệnh nhân. Cả hai là cánh tay phải của Ḍng và đều được Chúa cất về ngày 03-05-1282.

- Thầy Alêxu Phacônêri sinh năm 1200, trẻ tuổi nhất và sống lâu nhất trong Ḍng. Mặc dù được trí thông minh đặc biệt, nhưng luôn sống khiêm tốn, chân thành và trọng đức khiết tịnh. Ngài được Chúa gọi về khi đầy 110 tuổi.

Mộ các ngài được xây cất cùng một nơi và Đức Giáo Hoàng Lêô XIII đă phong các ngài lên bậc Hiển Thánh của Giáo Hội.

 
 
Châu-Kiên-Long