Ngày 20 Tháng Năm

Thánh BERNAĐINÔ thành Siêna, linh mục

(1380–1444)


 


 

Ngày 7-9-1380 là ngày sinh nhật và cũng là ngày thánh Bernađinô Albizesca lănh phép Rửa Tội. Ngài mồ côi mẹ từ hồi lên ba và mồ côi cha khi chưa đầy sáu tuổi, được một bà d́ đạo đức nuôi nấng và dạy dỗ chu đáo. Với một ḷng bác ái và thương xót đối với người nghèo, ngài tự nguyện hiến thân phục vụ các bệnh nhân tại nhà thương Đức Bà Scala, ở Siêna. Ngày 8-9-1402, nhận ra tiếng Chúa, ngài liền bán hết của cải và xin nhập ḍng Phanxicô. Sau đó, ngài lănh chức linh mục và được các Bề trên giao cho sứ mạng đi giảng thuyết. Mặc dù biết ḿnh không có khả năng, nhưng ngài đặt hết tin tưởng vào sự trợ giúp của Thiên Chúa và đă lướt thắng được những khó khăn. Rảo qua khắp thành thị và làng xóm, lời giảng dạy và ơn cứu độ danh Chúa Giêsu đă lôi cuốn được nhiều người nghe theo. Ngài đă khôi phục lại được đời sống đạo đức và thuần phong mỹ tục đang trên đà xuống dốc. Ngài luôn hăng say và nhiệt thành với nghĩa vụ cho tới khi lâm bệnh nặng. Trước khi nhắm mắt, ngài xin chịu các phép Bí tích và đă trút linh hồn trong tay Chúa tại thành Aquila, thọ 66 tuổi, vào ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống năm 1444.
 

 

Châu-Kiên-Long