Ngày 7 tháng Giêng

Thánh RAYMUNĐÔ miền Penyafort, linh mục

(1175–1275)

Raymunđô sinh năm 1175 tại Barcelone trong một gia đ́nh quư phái miền Penyafort. Ngài rất giỏi về triết học và đậu tiến sĩ luật khoa. Dạy học tại Barcelone được bao nhiêu tiền, ngài phân phát hết cho những người nghèo khó. Ít lâu sau, ngài xin gia nhập ḍng Đa Minh (1222). Ngài sống rất khiêm nhường, vâng lời và có tài giảng thuyết.

Ngài giúp thánh Phêrô Nolasque thành lập hội Đức Mẹ Xuống Ơn (Notre Dame de la Merci) với sự chấp thuận của vua Jacques đệ I, vua xứ Aragon, để chuộc những người bị giam giữ. Dưới triều Đức Giáo Hoàng Grêgôriô IX, ngài làm việc bên Đức Giáo Hoàng được 5 năm, nhưng v́ làm việc quá nhiều và ăn chay hăm ḿnh nhiệm nhặt nên ngă bệnh và ngài phải trở về quê hương.

Sau khi từ chối chức Giám mục thành Tarragone, ngài được bầu làm bề trên, nhưng 2 năm sau, ngài xin từ chức và qua đời tại Barcelone ngày 6-1-1275, hưởng thọ 100 tuổi.

Đức Giáo Hoàng Clêmentê VII phong ngài lên bậc Hiển Thánh năm 1501.

Châu-Kiên-Long