Ngày 7 Tháng Ba

Thánh PERPÊTUA và thánh FÊLICITA, tử đạo

(+203)

Khi hoàng đế Sévere ra lệnh cấm đạo, thánh nữ Perpêtua và người nữ nô lệ là Fêlicita đang mang thai sắp đến ngày sinh cùng với những người bạn khác nữa là Revocatus, Saturnin và Secundulus, tất cả đều bị tống giam v́ đă tin vào danh Chúa Giêsu. Trước đó, các ngài là những dự ṭng nên được Rửa Tội ngay trong tù.

Thánh Perpêtua thuộc gia đ́nh quyền quư, nên cha ngài t́m mọi cách khuyên ngài bỏ đạo để được sống. Ngài đă cương quyết chọn cái chết để trung thành với Thiên Chúa và đă trở nên ḷ lửa nung nấu đức tin của các bạn ḿnh.

C̣n thánh nữ Fêlicita, trong cơn đau đớn lúc sinh con, bị tên lính canh chế nhạo, ngài đă trả lời: “Bây giờ chính tôi chịu đau khổ, nhưng mai kia có Đấng khác chịu đau khổ thay tôi, v́ tôi chịu đau khổ v́ Người”.

Khi bị điệu ra pháp trường trước mặt mọi người, các ngài vẫn hiên ngang ca hát để chúc tụng Thiên Chúa. Các ngài bị đánh đập, hành hạ rồi sau đó cùng bị thú rừng giày xéo cho đến chết.

Các ngài được lănh phúc tử đạo ngày 7-3-203.


 


 

 
Châu-Kiên-Long