Ngày 7 Tháng Tư

Thánh GIOAN LASAN, linh mục lập Ḍng

(1651 1719)

Thánh Gioan Lasan là tấm gương phản chiếu trung thành đời sống Chúa Giêsu đối với trẻ thơ. Ngài sinh ngày 30-04-1651, trong một gia đ́nh quyền quư. Cha ngài là một vị thẩm phán danh tiếng, và mẹ ngài là một thiếu phụ rất đạo đức. Từ nhỏ, Gioan đă sớm có một ḷng đạo đức và thương người nghèo khó. Vốn tư chất thông minh, khi đến trường, ngài vượt xa bạn bè về đức cũng như về trí. Năm 11 tuổi, ngài đă được nhận vào hàng giáo sĩ và đến năm 16 lại được cất lên hàng kinh sĩ, rồi được nhận vào Chủng viện Xuân Bích ở Paris. Khi đă đậu tiến sĩ thần học, ngài lănh chức linh mục năm 1678. Ít lâu sau, ngài được bầu làm Bề trên ḍng “Các chị chuyên lo giáo dục thiếu nữ.” Chính trong chiều hướng này mà Gioan được ơn soi sáng lập ḍng “Các sư huynh” năm 1681, và được Đức Bênêđictô XIII phê chuẩn. Thật là thích hợp cho thời bấy giờ, khi mà cả trăm ngàn thanh niên bơ vơ không có chỗ học hành.

Nhờ sự hưởng ứng và giúp đỡ của nhiều người nên công việc của ngài khởi sự rất tốt đẹp. Ngoài việc huấn luyện trí dục, ngài đặc biệt chú trọng đến đức dục. Vui vẻ, cởi mở và b́nh dân là những đức tính nổi bật nơi ngài. Nhưng các giáo chức lại ghen tuông và hiềm khích khi thấy ngài có uy thế và bổng lộc. Ngài liền từ chức và khước từ mọi lương bổng, lại đem bán của cải để phân phát cho người nghèo. Nhờ ḷng đạo đức sâu xa và kiên nhẫn, ngài lại tiếp tục công việc.

Năm 1719, ngài t́m người thay thế, rồi sống mai ẩn. Ngày 07-04-1719, ngài trút linh hồn sau một cơn đau liệt giường, ngài được Đức Giáo Hoàng Lêô XIII phong Chân Phước ngày10-02-1888 và được phong Hiển Thánh ngày 24-05-1900. Đức Piô XII đă phong cho ngài tước hiệu “Đấng bảo trợ các nhà giáo dục.”

Cuộc đời trần thế của ngài ngắn ngủi, nhưng công nghiệp giáo dục của ngài thật vĩ đại.

 

Châu-Kiên-Long