Ngày 8 tháng Hai

Thánh HIÊRÔNIMÔ EMILIANÔ, lập Ḍng

(1481–1537)

Thánh Hiêronimô sinh tại Venise nước Ư năm 1481, thuộc ḍng họ Emilianô. Khi c̣n trẻ, ngài nhập quân đội để bảo vệ miền Castelnovo gần Quero, một thành phố bị địch quân chiếm đóng. Ngài bị bắt làm tù binh nhưng được Đức Trinh Nữ Maria cứu thoát.

Tại Venise, ngài bắt đầu những công việc bác ái đặc biệt đối với trẻ em mồ côi hay bị lạc cha mất mẹ. Ngài nuôi nấng và giáo dục chúng theo đường hướng Kitô giáo trong những nơi trú ẩn thuê mướn.

Sau đó, ngài đi qua những miền khác như Brescia, Berfame, Côme và điều khiển nhiều viện mồ côi cũng như nhiều hội đoàn bác ái. Sau cùng, ngài dừng chân ở Somasque, một miền quê hẻo lánh thuộc Bergame. Nơi đây ngài lập một hội ḍng mới lấy tên Somasque, được Đức Giáo Hoàng Piô V phê chuẩn. V́ tận tâm phục vụ các bệnh nhân nên ngài bị lây bệnh và từ trần năm 1537.

Trong ngày lễ kính thánh Hiêronimô Emilianô, chúng ta xin Chúa ban cho những người phục vụ bệnh nhân trong các bệnh viện và cho những người đang săn sóc các trẻ cô nhi được tinh thần bác ái thực sự hy sinh đời ḿnh cho các chi thể thiệt tḥi của Nhiệm Thể Chúa Kitô.

 
Châu-Kiên-Long