CANH TÂN ĐẶC SỦNG - NẾU... MÀ... TH̀

 

----- Original Message -----
From: Tinh Cao
Sent: Sunday, September 25, 2011 2:16 PM
Subject: Nếu... Mà... Th́

 
Xin kính chào toàn thể quí Cha, quí Tu Sĩ và Quí Anh Chị Em trong HuongVeChua@yahoogroups.com,
 
Trước hết, con xin cám ơn Cha Trần Việt Hùng, một linh mục con chưa hề thấy mặt và quen biết, về chung các nỗ lực của cha ngay từ đầu liên quan tới sinh hoạt của Phong Trào Canh Tân Đặc Sủng nơi cộng đoàn được cha phục vụ, nhất là về việc cha khôn ngoan t́m kiếm chỉ dẫn từ thẩm quyền Giáo Hội địa phương của cha về vấn đề đang gây xôn xao đến độ làm chia rẽ trong cộng đồng Công giáo Việt Nam nói chung. Bức Thư của Đấng Bản Quyền Địa Phương thuộc Tổng Giáo Phận New York được cha phổ biến là một văn kiện rất quí để nhận thức những ǵ là chân thật được cho là thần linh hay xuất phát từ Thánh Linh, cách riêng nơi sinh hoạt của Phong Trào Canh Tân Đặc Sủng, liên quan đến các hiện tượng cầu nguyện tiếng lạ, té ngă và chữa lành.
 
Sau nữa, theo chiều hướng của bức Thư này, con mạn phép nêu lên những trường hợp rất điển h́nh như sau về một số vị linh mục con biết đă thực hiện các cuộc Canh Tân Đặc Sủng mà chính các ngài cũng không nắm bắt được tất cả sự thật của những ǵ các ngài đang làm.
 
Trường hợp thứ nhất xẩy ra với một vị linh mục có biệt hiệu là Trọng Ân, tên ḍng của ngài là P.A.S, mới qua đời mấy năm nay tại nhà ḍng, nơi ngài đă bỏ đi và trở về trước khi chết bất đắc kỳ tử. Vào cuối thập niên 1980 hay đầu thập niên 1990, ngài đến Altadena Nam California là nơi có một cộng đoàn Công giáo do các Cha Ḍng Chúa Cứu Thế quản nhiệm, để thực hiện một buổi Canh Tân Đặc Sủng, trong đó có hai ông bà nhạc của con tham dự. Bà nhạc bị té ngửa và sau đó về nhà cho con biết là "bấy giờ bị tối tăm mặt mũi lại chẳng c̣n biết ǵ nữa", c̣n ông nhạc th́ không sao. Nhưng ông kể thêm rằng ông thấy có một bà phu nhân của một vị cựu tướng lănh Việt Nam tham dự bấy giờ cũng bị té ngă nhưng măi không đứng dậy nổi, đến độ khiến cho vị linh mục chủ sự này cuống lên phải làm phép trừ quỉ bà ấy mới chỗi dậy nổi. Như thế, nơi trường hợp của bà phu nhân cựu tướng lănh này th́ phải chăng đầu tiên do Thánh Linh mà té ngă rồi cuối cùng ma quỉ không cho chỗi dậy hay sao?
 
Trường hợp thứ hai xẩy ra với một vị linh mục trẻ tên là B.C.M vẫn đang hoạt động Canh Tân Đặc Sủng trong Cộng Đồng Công giáo Viêt Nam Giáo Phận Orange. Trong một bài giảng hôm Thứ Ba ngày 24/4/2007, một bài giảng cho lễ trưa hằng ngày ở Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận cũng được gọi là Ṭa Giám Mục địa phương này, nơi con hằng ngày tham dự thánh lễ lúc 12 giờ 10 pm v́ con làm gần đó, căn cứ vào bài Phúc Âm về Thánh Thể hôm ấy (Gioan 6:30-36), vị linh mục này đă kể kinh nghiệm mấy tuần trước, tại một nơi ở Michigan tiểu bang Illinois ǵ đó, đă xẩy ra một hiện tượng là trong khi ngài đặt tay lên đầu của tham dự viên, th́ bên phải của ngài mọi người đều ngă xuống hết, c̣n bên kia th́ không. Thấy hiện tượng khác nhau như vậy, chính ngài và một người bạn linh mục của ngài bấy giờ lấy làm lạ, không hiểu tại sao, cuối cùng ngài mới tự suy diễn ra rằng ở đằng sau bên phía mọi người ngă xuống hết ấy có nhà tạm, c̣n bên không ngă v́ không có nhà tạm. Một lần khác, cũng trong thánh lễ trưa như vậy, vị linh mục trẻ này c̣n thuật lại rằng, có một lần ở Oakland, California, ngài cảm thấy có một sức mạnh từ Thánh Thể xuyên thấu thân xác của ngài, song ngài không nói ra điều ấy, thế mà sau khi giảng, có một bà đă đến nói với ngài rằng bà ấy thấy một ánh sáng phát ra từ thân thể của ngài. Nghe vị linh mục trẻ này kể về 2 trường hợp như thế, chắc mọi người Mỹ tham dự Thánh Lễ với con bấy giờ đều công nhận rằng ngài cố ư nhấn mạnh đến quyền lực của Chúa Giêsu Thánh Thể, chứ không phải quyền lực riêng của ngài. Tuy nhiên, theo con, vấn đề được ngài suy đoán về bên ngă bên không ngă liên quan tới nhà tạm và Chúa Giêsu Thánh Thể đây vẫn chưa được sáng tỏ, đó là tại sao quyền lực thần linh này chỉ xẩy ra cho những ai ngẫu nhiên ở bên phía nhà tạm mà thôi. Vậy th́ trường hợp Thần Linh cứ xuống trên cả 2 người là Eldad và Medad không có mặt trong nhóm 70 người qui tụ lại bên Moisen ở nơi ấn định, như trong Sách Dân Số đoạn 11 từ câu 24 đến 29 thuật lại, cần phải được hiểu như thế nào?
 
Trường hợp thứ ba được Cha Nguyễn Khắc Hy Ḍng Xuân Bích có tiến sĩ về tín lư và đang giảng dạy ở đại học Công giáo tiết lộ cho biết vào hôm Thứ Bảy 11/6/2011 tại Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm ở Kerens Texas, khi ngài thuyết giảng về đề tài Thánh Thể thứ ba liên quan đến việc tôn sùng Thánh Thể, và được một thính giả hỏi về vấn đề healing mass, Ngài đă kể lại rằng có một linh mục bạn của ngài đặt tay trên đầu của ngài mà không thấy ngài té ngă xuống th́ bảo rằng "cha không có Thánh Linh", và v́ thế đă được ngài đặt vấn đề có tính cách bí tích học, đại quan theo chiều hướng được suy diễn là nếu vậy th́ các vị giám mục và linh mục khi được đặt tay truyền chức mà không té ngă cũng không có Thánh Linh hay sao, và vị chủ phong đặt tay cũng chẳng có Thánh Linh hay sao? Cuối cùng ngài đă khẳng định dứt khoát về cá nhân của ngài là "tôi không tin!"
 
Sau hết, con xin bày tỏ cảm nhận của riêng con về vấn đề vốn được gay go tranh luận đến gây chia rẽ này, như con đă từng bày tỏ qua email với nhiều anh chị em, trong đó có những người anh chị em trong phong trào Canh Tân Đặc Sủng cho rằng ḿnh đầy Thánh Linh đă phản ứng với con, cũng như với những ai bấy giờ bày tỏ nhận định về một số hiện tượng lạ nơi phong trào "của họ", th́ họ cho rằng chống đối phong trào, và những người anh chị em "pro Thánh Linh" này bắt đầu sử dụng sở trường "tiếng lạ" của ḿnh, những thứ tiếng lạ với đầy giọng điệu uất ức, hận thù, lỗi đức bác ái. Tất cả những ǵ con đă từng bày tỏ trước đây xin được tóm lại như sau, nếu có ǵ sai lầm hay cần bổ khuyết xin quí cha, quí tu sĩ và quí anh chị em chỉ bảo cho nhé:
 
1- Nếu Chúa Giêsu được sai đến để "tỏ Cha ra" (Jn 1:18) Chúa Thánh Thần cũng được sai đến để làm chứng cho Chúa Kitô (x Jn 15:26), dẫn họ "vào tất cả sự thật" (Jn 16:13) là chính Chúa Kitô (x Jn 14:6), nhờ đó họ được tràn đầy Chúa Kitô, hiệp thông với Chúa Kitô và nên giống Chúa Kitô (x Jn. 16:14);
 
2- Mà Chúa Kitô không bao giờ cầu nguyện bằng tiếng lạ, trái lại, Người là Đấng đầy Thánh Linh hơn hết lại đă dạy chúng ta cầu nguyện bằng Kinh Lạy Cha là "những lời than khôn tả" (Rm 8:26), rơ ràng từng chữ từng lời; Người cũng không bao giờ bị té ngă (ngửa) cho dù Người đầy Thánh Linh và cho dù Thánh Linh có tỏ tường ngự xuống trên Người khi Người lănh nhận Phép Rửa thống hối của Tiền Hô Gioan Tẩy Giả ở Sông Jordan (x Mt 3:16), mà có té th́ Người lại té ngă (xấp) dưới cây thập tự giá trên đoạn đường núi sọ; và Người chỉ ban cho các tông đồ (và qua các tông đồ cho hàng giáo phẩm thừa kế các ngài) quyền năng trừ quỉ và chữa lành (x Lk 9:1; Mk 16:17-18), ngoại trừ các vị linh mục được Đấng Bản Quyền của ḿnh chính thức ủy thác cho việc trừ quỉ (xem Giáo Luật, khoản 1172), chứ không ban cho bất cứ ai (thậm chí thành phần phó tế) quyền năng đặc biệt liên quan đến bí tích ḥa giải (chữa lành phần hồn) và bí tích xức dầu (có thể chữa lành cả phần xác tùy ư Chúa);
 
3- Th́ tất cả những ǵ không có Chúa Kitô là khuôn mẫu thần linh duy nhất đích thực và những ǵ không làm cho chúng ta, theo nguyên tắc, nên giống Chúa Kitô, hợp với tinh thần cùng giáo huấn của Chúa Kitô, và do đó không làm cho chúng ta, trong thực hành, hiệp nhất yêu thương nhau "như Thày thương yêu các con" (Jn 13:34; 15:12), đểu không xuất phát từ Thánh Linh và do Thánh Linh, phải coi chừng và xa lánh; v́ cho dù có đức tin chuyển núi di sông hay có thiêu thân tử đạo (là những hành động c̣n siêu vượt hơn cả một số hiện tượng cải thiện đời sống lạ thường xẩy ra vẫn chưa chắc đă bền bỉ), hay cho dù có nói được đủ các thứ tiếng của loài người và các thiên thần cùng thông biết mọi nhiệm mầu v.v. tất cả cũng chỉ là hư không, là phèng la inh ỏi vậy thôi (x 1Cor 13:1-3). "Nhiều thiên sai giả và tiên tri giả sẽ xuất hiện, làm được những dấu lạ - signs (chẳng hạn, theo con, như cầu nguyện tiếng lạ hay té ngă ngửa) và những kỳ lạ - wonders (chẳng hạn, theo con, như chữa lành), đến độ có thể lừa được ngay cả thành phần tuyển chọn - the chosen (có thể hiểu bao gồm cả thành phần thành tâm thiện chí ngay lành)" (Mt 24:24).
 
Đính kèm theo đây là 2 bài phát thanh Tin Mừng Sự Sống do con biên soạn, (một chương tŕnh phát thanh Công giáo ở Nam California do anh chị em Nhóm Vào Đời chủ trương và thực hiện từ ngày 17/9/2000 và được phát thanh hằng tuần từ 7:30 đến 8:00 tối Thứ Sáu trên băng tần 106.3 FM, hay qua mạng điện toán toàn cầu www.tinmungsusong.org), liên quan tới Phong Trào Canh Tân Đặc Sủng, những bài phát thanh đă được thính giả đặc biệt lắng nghe nên mới có một số nơi (kể cả ngoài tiểu bang California) đă liên lạc để xin gửi CD các bài phát thanh này cho họ hầu họ có thể phổ biến rộng răi hơn, con cũng xin được bao gồm trong email này. Đó là các bài phát thanh Tin Mừng Sự Sống 444 ngày 13/3/2009: "Con Rắn Lừa Tôi"  (Gen 3:13) và bài phát thanh Tin Mừng Sự Sống 455 ngày 29/5/2009: Thánh Thần Thăm Viếng.
 
Xin Mẹ Maria là Đấng hằng lắng nghe và tuân giữ lời Chúa luôn giúp Kitô hữu môn đệ Chúa Kitô chúng ta biết "khôn ngoan như rắn và chân thật như bồ câu" (Mt 10:16) để nhờ đó chúng ta có thể ngoan ngoăn và mau mắn "làm theo những ǵ Người bảo" (Jn 2:5), nhất là những điều ấy đă được Giáo quyền minh nhiên lên tiếng như qua Thư của TGP Nữu Ước về các hiện tượng của Phong Trào Canh Tân Đặc Sủng. Amen.
 
 
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL