Maria, chị em với Matta và Lazarô, có phải là Mai Đệ Liên?

 

 

Một số người thắc mắc là Maria, chị em với Matta và Lazarô (Phúc Âm Thánh Gioan 11:1 và 12:3) và Maria Magdalene (cũng Phúc Âm Thánh Gioan 19:25 ở dưới chân thập giá Chúa và 20:18 được Chúa hiện ra đầu tiên sau khi Phục Sinh) có phải là 2 nhân vật khác nhau hay chăng? Xin thưa, theo tôi, chỉ là một nhân vật duy nhất, căn cứ vào các đoạn Phúc Âm trùng hợp sau đây.

 

Thánh Kư Gioan đă chú thích ở trong ngoặc đơn về Maria là chị em của Matta và Lazarô như sau: “(Maria có Lazarô bị bệnh này là người đă xức dầu cho Chúa bằng dầu thơm và lau khô chân Người bằng tóc của ḿnh)” (11:2).

 

Thánh Kư Gioan, qua chú thích của ḿnh, đă ám chỉ đến “người đàn bà có tiếng tội lỗi trong thành” (Lk 7:37), một nữ nhân vật cũng đă được Thánh Luca thuật lại nhưng không nêu danh tánh lúc bấy giờ, người đàn bà tội lỗi được Chúa khẳng định “v́ yêu nhiều nên được tha nhiều” (Lk 7:47), qua cử chỉ chị “đă xức dầu cho Chúa bằng dầu thơm và lau khô chân Người bằng tóc của ḿnh”.  

 

Vậy, Maria là chị em với Matta và Lazarô đă sống một đời sống bê tha tội lỗi trước khi trở thành một trong những người bạn thân của Chúa. Cũng Maria này đă xức dầu thơm cho Chúa và bị Giuđa trách cứ là phung phí nhưng được Chúa bênh vực rằng: “Mặc kệ cô ta. Cứ để cho cô ta giữ dầu thơm này cho ngày họ sửa soạn an táng Thày” (Jn 12:7). Ở đoạn 19:40, Thánh Kư Gioan có nói đến “dầu thơm” an táng thân xác của Chúa, tuy không cho biết ai mang đến, nhưng không ai ngoài Maria, cũng là Maria Magdalene đứng dưới chân thập giá Chúa với Mẹ Maria và Thánh Gioan trước đó, v́ Ông Nicôđêmô được Thánh Kư cho biết chỉ mang “mộc dược trộn với trầm hương” (19:39).

 

C̣n Maria Magdalene, được Thánh Kư Marcô, trong đoạn liệt kê thứ tự các lần Chúa Kitô phục sinh hiện ra, mà người đầu tiên là “Maria Magdalene”, một nhân vật nữ đă được thánh kư  ghi chú thêm một cách kỹ lưỡng như sau: “Người trước hết đă hiện ra với Maria Magdalene là người được Người trừ cho khỏi 7 quỉ” (16:9).

 

Nếu Maria Magdalene này là người được Chúa Giêsu trừ cho khỏi 7 quỉ th́ Maria Magdalene này đă được Thánh Kư Luca liệt kê trong danh sách của những người nữ theo hộ tống Chúa Giêsu, ngay sau đoạn tŕnh thuật về “người đàn bà có tiếng là tội lỗi trong thành” (Lk 7:36-50), một danh sách nữ nhân Thánh Kư Luca cho biết trong s đó có: “Maria được gọi là Magdalene là người được trừ cho khỏi 7 quỉ” (Lk 8:2).

 

Tóm lại, căn cứ vào các đoạn Phúc Âm được trích dẫn liên quan đến nhân vật mang tên Maria và Maria Magdalene, có thể kết luận rằng cả hai danh xưng này chỉ là một nữ nhân vật duy nhất, đó là Chị Thánh Maria Mai Đệ Liên được Giáo Hội mừng kính hằng năm vào ngày 22/7:

 

Theo Thánh Kư Luca th́ Maria được gọi là Magdalene là người được trừ cho khỏi 7 quỉ” (Lk 8:2). Mà Thánh Kư Marcô cho biết nhân vật Maria Magdalene được trừ cho 7 quỉ này là người đầu tiên được Chúa Kitô phục sinh hiện ra (x Mk 16:9). Và Maria Magdalene được Chúa Kitô phục sinh hiện ra đầu tiên này cũng là Maria đă xức dầu thơm cho Chúa để hướng về biến cố an táng của Người (x Jn 12:7), cũng là Maria (chị em của Matta và Lazarô) được biệt chú là người đă xức dầu thơm cho Chúa (x Jn 11:2; Lk 7:38).

 

Về vấn đề nơi chốn khác nhau giữa Maria ở Bêtania với Matta và Lazarô, và Maria ở Magdalene hay Magdala, có thể hiểu Magdalene hay Magdala là địa điểm khi Maria quê ở Bêtania bỏ nhà đi hoang sống như “một người đàn bà có tiếng tội lỗi trong thành” ở Magdala.

 

Vậy Maria Magdalene cũng là Maria chị em của Matta và Lazarô ở Bêtania, một con người đă bỏ nhà đi hoang sống đời tội lỗi (x Lk 7:37) ở Magdala, nhưng đă thống hối bằng tất cả tấm ḷng tan nát khiêm cung của ḿnh (x Lk 7:47), “đă chọn phần tốt hơn” là lắng nghe lời Chúa (x Lk 10:42), đă khóc thương Lazarô khiến Chúa cũng cảm thấy mủi ḷng trước nước mắt của chị (x Jn 11:33), và đă trung kiên theo Chúa (c̣n hơn cả đa số các vị tông đồ) cho tới khi đứng dưới chân thập giá Chúa với Mẹ Maria và Thánh Tông Đồ Gioan (x Jn 19:25), nhờ đó chị thậm chí c̣n diễm phúc trở thành con người đầu tiên được Chúa Kitô phục sinh ưu tuyển hiện ra (x Mk 16:9), trước cả các thánh tông đồ, và Người đă sai chị đi loan báo tin mừng phục sinh về Người cho chính các tông đồ nữa (x Jn 20:17)!

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL