Lời Nguyện Hiến Dâng cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria

 
Lạy Thánh Trinh Nữ Maria ở Fatima
bằng tấm ḷng tri ân về sự hiện diện từ mẫu của Mẹ
chúng con xin hợp tiếng cùng với tất cả mọi thế hệ
để chúc tụng Mẹ diễm phúc.
Chúng con tán dương các công cuộc của Thiên Chúa ở nơi Mẹ,
Đấng không bao giờ thôi đoái thương trông đến nhân loại
bị hành hạ bởi thương tích tội lỗi,
để chữa lành họ và để cứu độ họ.
Xin v́ ḷng nhân lành của một Người Mẹ
hăy chấp nhận việc hiến dâng mà chúng con tin tưởng thực hiện hôm nay đây,
trước h́nh ảnh của Mẹ rất thân thương đối với chúng con.
Chúng con tin tưởng rằng mỗi người chúng con đều quí báu trước mắt Mẹ
và không một sự ǵ ở trong ḷng của chúng con mà Mẹ không biết tới.
Chúng con muốn được mối quan tâm ngọt ngào nhất của mẹ chạm tới
và chúng con đón nhận nụ cười chăm sóc yên ủi của Mẹ.
Xin Mẹ hăy ấp ủ cuộc đời của chúng con trong ṿng tay của Mẹ:
xin Mẹ hăy chúc phúc và kiên cường hết mọi ước vọng tốt lành;
xin Mẹ hăy hồi sinh và nuôi dưỡng đức tin;
xin Mẹ hăy duy tŕ và chiếu sáng đức cậy;
xin Mẹ hăy bùng lên và sinh động đức mến;
xin Mẹ hăy dẫn dắt chúng con trên con đường thánh thiện.
Xin hăy dạy chúng con t́nh yêu ưu đăi riêng của Mẹ
đối với thành phần bé mọn và nghèo khổ,
đối với thành phần bị loại trừ và khổ đau,
đối với thành phần tội nhân và chán chường:
xin Mẹ hăy chở che hết mọi người
và kư thác hết mọi người cho Người Con yêu dấu của Mẹ là Đức Giêsu Chúa chúng con.
Amen.
 
Đaminh Maria Cao tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch theo

http://www.zenit.org/en/articles/prayer-of-consecration-to-the-blessed-virgin-mary