Thứ Tư 29/1/2014: Bí Tích Thêm Sức

 

Xin chào anh chị em thân mến buổi sáng!

 

Trong bài giáo lư thứ ba này về các Bí Tích, chúng ta sẽ chia sẻ về Bí Tích Thêm Sức hay Cresima, một bí tích được hiểu là một tiếp nối với Bí Tích Rửa Tội, bí tích bất khả tách biệt với Bí Tích Thêm Sức. Hai Bí Tích này, cùng với Bí Tích Thánh Thể, làm nên một biến cố cứu độ - "Gia Nhập Kitô Giáo - Christian initiation", nhờ đó chúng ta được tháp nhập vào Chúa Giêsu Kitô tử nạn và phục sinh cùng trở thành tạo vật mới và nên phần tử của Giáo Hội. Đó là lư do tại sao ngay từ ban đầu ba Bí Tích này được cử hành một lúc, vào cuối hành tŕnh giáo lư dự ṭng, b́nh thường vào Đêm Vọng Phục Sinh. Bởi thế, hành tŕnh của việc giáo huấn đă được niêm ấn và một cuộc tháp nhập từ từ vào cộng đồng Kitô giáo có thể kéo dài thậm chí vài năm. Nó được thực hiện từng bước một để tiến đến Phép Rửa, rồi Thêm Sức và Thánh Thể.

 

B́nh thường người ta nói về Bí Tích "Cresima", một chữ có nghĩa là "xức dầu". Mà thật vậy, nhờ thứ dầu được gọi là "Dầu thánh" chúng ta, bởi quyền năng của Thần Linh, được nên giống Chúa Giêsu Kitô, "Đấng được Xức Dầu" chân thực duy nhất, "Đấng Thiên Sai", Đấng Thánh của Thiên Chúa.

 

Chữ "Thêm Sức" bởi thế nhắc nhở chúng ta rằng Bí Tích này làm cho ân sủng của Bí Tích Rửa Tội gia tăng, ở chỗ, Bí Tích ấy liên kết chúng ta mạnh mẽ hơn nữa với Chúa Kitô; Bí Tích ấy làm hoàn trọn mối liên hệ của chúng ta với Giáo Hội; Bí Tích ấy ban cho chúng ta một sức mạnh đặc biệt của Thánh Linh để truyền bá và bênh vục đức tin, để tuyên xưng danh Chúa Kitô và không bao giờ cảm thấy tủi nhục về thập giá của Người (cf. Catechism of the Catholic Church, n. 1303).

 

V́ thế cần phải chú trọng đến vấn đề con cái của chúng ta, giới trẻ của chúng ta được lănh nhận bí tích này. Tất cả chúng ta cần phải chú trọng đến việc chúng được rửa tội, đó là điều tốt, nhưng có lẽ chúng ta không quan tâm lắm về việc chúng lănh nhận Bí Tích Thêm Sức: chúng cứ ở trong t́nh trạng lưng chừng và không lănh nhận Thánh Linh là Đấng rất quan trọng trong đời sống Kitô hữu, v́ Ngài ban cho chúng ta sức mạnh để tiến bước!

 

Mỗi người chúng ta hăy nghĩ xem chúng ta có thực sự chăm sóc cho con cái của chúng ta và giới trẻ của chúng ta trong việc lănh nhận Bí Tích Thêm Sức hay chăng? Điều này là vấn đề quan trọng, nó là vấn đề quan trọng! Và nếu anh chị em có con cái trong gia đ́nh, những giới trẻ chưa lănh nhận Bí Tích Thêm Sức mà đă đến tuổi lănh nhận bí tích này, th́ anh chị em hăy làm mọi sự có thể để hoàn tất việc gia nhập Kitô giáo này cũng như để chúng đưoọc lănh nhận sức mạnh của Thánh Linh. Đây là vấn đề quan trọng!

 

Tất nhiên cần phải sửa soạn một cách tốt đẹp cho các ứng viên lănh nhận Bí Tích Thêm Sức, một việc sửa soạn làm sao để có thể dẫn chúng đến chỗ gắn bó bản thân với niềm tin tưởng vào Chúa Kitô cũng như làm bừng lên nơi chúng cảm quan thuộc về Giáo Hội.

 

Như mọi Bí Tích khác, Bí Tích Thêm Sức không phải là công việc của con người mà là của Thiên Chúa, Đấng chăm sóc đời sống của chúng ta để khuôn đúc no theo h́nh ảnh Con của Ngài, để làm cho chúng ta có thể yêu thương như Người. Ngài làm như thế bằng việc thấm nhập vào chúng ta Thánh Linh của Ngài, Đấng hoạt động gây thẩm thấu toàn thể con người và tất cả đời sống, khi chiếu soi bằng 7 tặng ân được Truyền Thống luôn chứng thực theo ư nghĩa Thánh Kinh. Bảy tặng ân này, tôi không muốn hỏi anh chị em xem anh chị em có nhớ 7 tặng ân này hay chăng. Có thể là tất cả anh chị em đều nhớ... Thế nhưng tôi sẽ thay anh chị em kể ra nhé. Những tặng ân này là ǵ? Khôn ngoan, Thông hiểu, Huấn dụ, Can đảm, Hiểu biết, Thảo hiếu và Kính sợ Thiên Chúa. Những tặng ân này được Thánh Linh ban cho chúng ta nơi Bí Tích Thêm Sức. Tôi có ư định nói về các tặng ân này ở các bài giáo lư sau loạt bài giáo lư về các Bí Tích.

 

Khi chúng ta lănh nhận Thánh Linh trong ḷng ḿnh và để cho Ngài hành động, th́ Chính Chúa Kitô làm cho Bản Thân Người hiện diện trong chúng ta và khuôn đúc cuộc đời của chúng ta. Qua chúng ta sẽ là chính Người là Đấng cầu nguyện, Đấng thứ tha, Đấng truyền đạt niềm hy vọng và an ủi, Đấng phục vụ anh chị em, Đấng làm cho Ḿnh gần gũi với thành phần thiếu thốn và bé mọn, Đấng kiến tạo mối hiệp thông, Đấng gieo rắc ḥa b́nh. Hăy nghĩ đến tầm quan trọng ra sao về điều này, đó là, nhờ Thánh Linh, Chính Chúa Kitô đến để làm tất cả những điều ấy ở giữa chúng ta cho chúng ta. V́ lư do ấy cần phải làm sao để con cái và giới trẻ lănh nhận Bí Tích Thêm Sức.

 

Anh chị em thân mến, chúng ta hăy tự nhắc nhở ḿnh rằng chúng ta đă lănh nhận Bí Tích Thêm Sức! Tất cả chúng ta! Chúng ta hăy nhớ đến bí tích này trước hết dể tạ ơn Chúa về tặng ấn ấy, và rồi xin Ngài hăy giúp chúng ta sống là những Kitô hữu thực sự, luôn bước đi bằng niềm hân hoan của Thánh linh là Đấng được ban cho chúng ta.

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

http://www.zenit.org/en/articles/on-the-sacrament-of-confirmation