Thứ Tư 5/2/2014: Bài 4- Bí Tích Thánh Thể

 

Anh Chị Em thân mến, chào anh chị em buổi sáng, thế nhưng hôm nay lại không đẹp trời, khí hậu hơi khó chịu làm sao ấy...

 

Cùng với Bí Tích Rửa Tội và Thêm Sức, Bí Tích Thánh Thể là tâm điểm của "việc gia nhập Kitô giáo", và bí tích này tạo nên nguồn mạch của chính sự sống của Giáo Hội. Thật vậy, từ Bí Tích T́nh Yêu này tuôn trào ra hết mọi đường nẻo chân thực của đức tin, của mối hiệp thông và của việc chứng từ.

 

Cái chúng ta thấy, khi chúng ta cùng nhau cử hành Thánh Thể - Thánh Lễ, làm cho chúng ta nhận ra những ǵ chúng ta sắp sửa sống. Ở tâm điểm của nơi được chỉ định cho việc cử hành này là bàn thờ, là một cái bàn, được phủ khăn, và điều này khiến chúng ta nghĩ đến một bữa tiệc. Trên bàn này có một cây thánh giá, ám chỉ là trên bàn thờ đó là nơi hiến dâng hy tế của Chúa Kitô: Người là lương thực thần linh được lănh nhận từ đó, dưới h́nh bánh và rượu. Gần bàn thờ là bục giảng, tức là nơi công bố Lời Chúa: điều này cho thấy rằng chúng ta qui tụ lại đó để nghe Chúa là Đấng nói năng qua Thánh kinh, và v́ thế thứ lương thực chúng ta lănh nhận cũng là Lời của Người nữa.

 

Lời và Bánh trở thành duy nhất trong Thánh Lễ, như trong Bữa Tiệc Ly, khi tất cả lời nói của Chúa Giêsu, tất cả dấu hiệu Người làm, đều được cô đọng lại nơi cử chỉ bẻ bánh và dâng chén, hướng về hy tế thập giá, cũng như nơi những lời này: "Các con hăy nhận lấy mà ăn, này là Ḿnh Thày... Các con hăy nhận lấy mà uống, này là Máu Thày".

 

Cử chỉ Chúa Giêsu thực hiện trong Bữa Tiệc Ly là việc Người tối hậu tạ ơn Chúa Cha về t́nh yêu của Cha, về ḷng thương xót của Cha. "Tạ ơn - thanksgiving" theo tiếng Hy Lạp là "thánh thể - eucharist". V́ thế mà Bí Tích này được gọi là Thánh Thể: Bí tích này là việc tạ ơn tối hậu dâng lên Cha là Đấng đă yêu thương chúng ta đến độ đă v́ yêu thương ban cho chúng ta Con của Ngài. Đó là lư do tại sao chữ "Thánh Thể" gồm tóm lại tất cả mọi cử chỉ, cử chỉ của Thiên Chúa và cử chỉ của con người, cử chỉ của Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa thật và là người thật.

 

Bởi vậy, việc cử hành Thánh Thể vượt trên một bữa tiệc thuần túy: việc cử hành này thật sự là việc tưởng niệm đến Cuộc Vượt Qua của Chúa Giêsu, mầu nhiệm chính yếu của ơn cứu độ. "Tưởng niệm - memorial" không chỉ là nhớ - memory, một thứ nhớ xuông nhưng có nghĩa là mỗi khi chúng ta cử hành Bí Tích này là chúng ta tham dự vào cuộc Thương Khó, Tử Nạn và Phục Sinh của Chúa Kitô. Thánh Thể là tột đỉnh của tác động cứu độ của thiên Chúa: Chúa Giêsu, khi biến ḿnh thành bánh bẻ ra cho chúng ta, thật sự là tuôn xuống trên chúng ta tất cả ḷng xót thương của Người và t́nh yêu thương của Người, để canh tân đổi mới ḷng của chúng ta, đời sống của chúng ta và cách thức chúng ta liên hệ với Người cũng như với anh chị em của chúng ta. Chính v́ thế mà b́nh thường khi chúng ta tiến đến với Bí Tích này, chúng ta nói rằng chúng ta "Hiệp Lễ - receive Communion", chúng ta thực hiện "việc Hiệp Lễ của chúng ta - our Communion", tức là, nhờ quyền phép của Thánh Linh, việc tham dự vào bàn tiệc Thánh Thể làm cho chúng ta nên giống Chúa Kitô một cách đặc thù và sâu xa, cống hiến cho chúng ta một tiên hưởng ngay hiện tại này mối hiệp thông trọn vẹn với Chúa Cha là những ǵ biểu hiệu cho bữa tiệc thiên quốc, nơi mà cùng với tất cả mọi Thánh Nhân chúng ta sẽ hoan hưởng niềm vui khôn lường của việc chiêm ngưỡng Thiên Chúa nhăn tiền.

 

Các bạn thân mến, chúng ta không bao giờ cám ơn Chúa cho đủ về tặng ân Ngài ban cho chúng ta nơi Thánh Thể! Đó là một tặng ân cao cả vĩ đại và v́ thế rất cần phải đi Lễ Chúa Nhật. Đi Lễ không phải chỉ để cầu nguyện mà là để Hiệp Lễ, để rước lấy tấm bánh là ḿnh Chúa Kitô cứu độ chúng ta, thứ tha chúng ta, nối kết chúng ta với Cha. Thật là tuyệt vời để làm điều ấy! Và chúng ta đi Lễ mọi ngày Chúa Nhật, v́ đó là cính ngày Phục Sinh của Chúa. Bởi vậy Chúa Nhật là ngày rất quan trọng đối với chúng ta. Với Thánh Thể, chúng ta cảm thấy chúng ta thuộc về Giáo Hội, thuộc về Dân Chúa, thuộc về Thân Ḿnh Chúa, thuộc về Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta sẽ không bao giờ gom góp đưoọc tất cả mọi giá trị và kho tàng phong phú của Thánh Thể. Vậy chúng ta hăy xin Người để Bí Tích này tiếp tục bảo tồn việc hiện diện của Người sống động trong Giáo Hội và khuôn đúc các cộng đồng chúng ta bằng đức bác ái và mối hiệp thông, theo tâm can của Chúa Cha. Và điều này được thực hiện trong suốt cuộc sống của các bạn, thế nhưng nó bắt đầu được thực hiện vào ngày Hiệp Lễ Lần Đầu - First Communion. Trẻ em cần phải được sửa soạn đàng hoàng kỹ lưỡng cho việc Hiệp Lễ Lần Đầu này và mỗi em cần phải làm như thế, v́ nó là bước đầu tiên trong việc mạnh mẽ thuộc về Chúa Giêsu Kitô, sau Phép Rửa và Thêm Sức. Xin cám ơn các bạn!

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

http://www.zenit.org/en/articles/on-the-eucharist--4