Thứ Tư 26/3/2014: Bài 8 - Bí Tích Truyền Chức Thánh

 

Anh Chị Em thân mến,

 

Chúng ta đă thấy rằng ba Bí Tích Rửa Tội, Thêm Sức và Thánh Thể cùng nhau tạo nên mầu nhiệm "gia nhập Kitô giáo", một đại biến cố đặc thù của ân sủng tái sinh chúng ta trong Chúa Kitô. Đó là ơn gọi nền tảng liên kết tất cả chúng ta vào Giáo Hội như là thành phần môn đệ của Chúa Giêsu. Rồi c̣n hai Bí Tích hợp với hai ơn gọi đặc biệt nữa, đó là Bí Tích Truyền Chức Thánh và Hôn Phối. Chúng tạo nên hai cách thức cao cả nhờ đó người Kitô hữu có thể biến đời sống của ḿnh thành một cuộc trao tặng yêu thương, theo gương Chúa Kitô và nhân danh Chúa Kitô, để hợp tác vào việc xây dựng Giáo Hội.

 

Bí Tích Truyền Chức Thánh, được phân kết thành ba cấp trật là giáo phẩm / giám mục, giáo sĩ / linh mục và phó tế, là Bí Tích giúp thực hiện thừa tác vụ được Chúa Giêsu kư thác cho các Tông Đồ trong việc chăm nuôi đàn chiên của Người, bằng quyền năng của Thần linh và theo như tấm ḷng của Người. Việc chăm nuôi đàn chiên của Chúa Giêsu không phải bằng quyền năng của sức mạnh loài người hay bằng sức mạnh của riêng ḿnh, mà là bằng quyền năng của Thần Linh và theo như tấm ḷng của Người, mà tấm ḷng của Chúa Giêsu là một tấm ḷng yêu thương. Vị linh mục, Giám Mục, phó tế cần phải chăm nuôi đàn chiên của Chúa bằng t́nh yêu thương. Nếu họ không làm như thế bằng t́nh yêu thương th́ thật là vô dụng. Theo ư nghĩa ấy th́ các vị thừa tác viên được tuyển chọn và thánh hiến cho việc phục vụ này kéo dài việc hiện diện của Chúa Giêsu trong thời gian, nếu các vị làm như thế bằng quyền năng của Thánh Linh nhân danh Thiên Chúa và bằng t́nh yêu thương.

 

Khía cạnh thứ nhất. Những ai thụ phong th́ được đặt làm đầu của cộng đồng. Các vị thật sự "làm đầu" đấy, nhưng đối với Chúa Giêsu th́ có nghĩa là sử dụng quyền bính của ḿnh để phục vụ, như chính Người đă chứng tỏ và dạy các môn đệ khi nói những lời này: "Các con biết rằng các kẻ cai trị thuộc Dân Ngoại th́ làm chủ trên họ và thành phần làm lớn của họ thi hành quyền bính trên họ. Nhưng nơi các con lại không như thế; ai muốn làm lớn trong các con th́ phải làm đầy tớ của các con, và ai muốn làm đầu trong các con th́ phải làm tôi mọi cho các con; như chính Con Người đă đến không phải để được hầu hạ mà là để hầu hạ và hiến mạng sống ḿnh làm giá chuộc cho nhiều người" (Mathêu 20:25-28; Marcô 10:42-45). Một Giám Mục không phục vụ cộng đồng th́ chẳng ích ǵ, một linh mục không phục vụ cộng đồng th́ chẳng lợi chi, chỉ là lầm lạc.

 

Một đặc tính khác luôn xuất phát từ mối liên kết bí tích với Chúa Kitô đó là "t́nh yêu tha thiết đối với Giáo Hội". Chúng ta nghĩ đến đoạn Thư gửi Cộng Đoàn Êphêsô có lời Thánh Phaolô nói rằng Chúa Kitô "đă yêu thương Giáo Hội và đă hiến ḿnh cho Giáo Hội, để Người thánh hóa Giáo Hội, thanh tẩy Giáo Hội bằng việc rửa sạch bởi lời, để Người có được một Giáo Hội rạng ngời, vô t́ tích, không nhăn nheo hay bất cứ những ǵ như thế" (5:25-27). V́ Bí Tích Truyền Chức Thánh mà vị thừa tác viên hy hiến tất cả con người ḿnh cho cộng đồng và hết ḷng yêu thương cộng đồng: đó là gia đ́nh của ngài. Vị Giám Mục và linh mục yêu thương Giáo Hội nơi cộng đồng của ḿnh, các vị yêu thương Giáo Hội một cách tha thiết. Ra sao? Như Chúa Kitô yêu thương Giáo Hội. Thánh Phaolô cũng nói như thế về hôn phối: người chồng yêu thương vợ ḿnh như Chúa Kitô yêu thương Giáo Hội. Đó là một mầu nhiệm cao cả của yêu thương: thừa tác vụ tư tế này và thừa tác vụ hôn phối, hai Bí Tích trở thành đường lối nhờ đó con người thường dùng để đến cùng Chúa.  

 

Khía cạnh cuối cùng. Thánh Tông Đồ Phaolô khuyến dụ người môn đệ Timôthêu của ḿnh là đừng sao lăng mà là luôn tái sộng động tặng ân nơi bản thân ḿnh. Tặng ân được ban cho anh qua việc đặt tay  (cf. 1 Timothy 4:14; 2 Timothy 1:6). Khi thừa tác vụ - thừa tác vụ của Giám Mục, thừa tác vụ của linh mục - không được nuôi dưỡng bằng việc nguyện cầu, bằng việc lắng nghe Lời Chúa, và bằng việc hằng ngày cử hành Thánh Thể cùng với việc thường xuyên lănh nhận Bí Tích Thống Hối, th́ không thể nào tránh được t́nh trạng con người tiến đến chỗ đánh mất ư nghĩa đích thực của việc phục vụ và niềm vui của ḿnh là những ǵ xuất phát từ mối hiệp thông sâu xa với Chúa Giêsu.

 

Vị Giám Mục không cầu nguyện, vị Giám Mục không lắng nghe Lời Chúa, không cử hành Thánh Lễ hằng ngày, không thường xuyên đi Xưng Tội, cũng thế đối với linh mục không làm những điều ấy, th́ về lâu về dài sẽ mất đi mối liên kết với Chúa Giêsu và trở thành một con người tầm thường chẳng giúp ǵ cho Giáo Hội. Bởi thế, chúng ta cần phải giúp các Giám Mục và linh mục cầu nguyện, lắng nghe Lời Chúa như bữa ăn hằng ngày; cử hành Thánh Thể mỗi ngày và thường xuyên Xưng Tội. Đó là những ǵ rất quan trọng v́ nó thực sự liên quan đến việc thánh hóa của các Giám Mục và linh mục.

 

Tôi xin kết thúc bằng một điều trong đầu đó là người ta cần phải làm ǵ để trở thành một linh mục? Ở đâu có thể t́m mua được thiên chức linh mục? Không. Không có vấn đề mua bán thiên chức linh mục. Nó là một khởi động được Chúa thực hiện. Chúa kêu gọi. Người kêu gọi ai Người muốn để trở thành linh mục. Có lẽ ở nơi đây có một số bạn trẻ đă cảm thấy ơn gọi này trong ḷng ḿnh, có ước muốn trở thành linh mục, ước muốn phục vụ người khác nơi những ǵ từ Thiên Chúa mà đến, ước muốn hiến cả đời ḿnh để giúp giáo lư, rửa tội, tha tội, cử hành Thánh Thể, chăm sóc bệnh nhân... và hiến cả cuộc đời của ḿnh như thế. Nếu ai trong các bạn đă cảm thấy điều ấy trong ḷng th́ chính là Chúa Giêsu đă tác động đó. Hăy trân trọng lời mời gọi này và hăy cầu nguyện để nó gia tăng và sinh hoa kết trái trong toàn Giáo Hội nhé.

 

Đaminh Maria Cao tấn Tĩnh, BVL, những chỗ in nghiêng và mầu là do người dịch tự ư nhấn mạnh

http://www.zenit.org/en/articles/on-the-sacrament-of-holy-orders