Kinh Cầu Thánh Gia

HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

 

 

 

Kinh Cầu Thánh Gia

 

 

Xướng:

Đến thời gian viên trọn, Thiên Chúa đã sai Con Mình được hạ sinh bởi một người nữ

Họa:    

Chúng con nguyện Danh Cha cả sáng

 

X:         Và Ngôi Lời đã hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta

H:        Chúng con nguyện Nước Cha trị đến

 

X:         Tình Yêu của Thiên Chúa được tuôn đổ vào lòng chung ta nhờ Thánh Thần Ngài ban cho chúng ta

H:        Chúng con nguyện Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời

 

X:         Thánh Gia là gia đình của người Cha công chính, của người Mẹ đồng trinh và của người Con Chúa Trời.

H:        Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày là làm trọn ý Cha trong hết mọi sự như Thánh Gia

 

X:         Thánh Giuse là người đầy tớ trung thành và khôn ngoan đã được Cha đặt lên trông coi Thánh Gia

H:        Xin cho chúng con biết đến không phải để được phục vụ mà là để phục vụ như Chúa Kitô

X:         Thánh Giuse đã đính hôn với Trinh Nữ Maria ở Nazarét

H:        Xin cho chúng con luôn ý thức và đừng bao giờ quên rằng hôn nhân là do Thiên Chúa và là việc của Thiên Chúa làm nơi vợ chồng chúng con.

 

X:         Thánh Giuse thấy người bạn đời của mình có thai thì định tâm bỏ người cách kín đáo

H:        Xin cho vợ chồng chúng con đừng bao giờ tự động phân ly những gì Chúa đã nối kết chúng con bằng Bí Tích Hôn Phối

 

X:         Thánh Giuse nghe theo lời thiên thần báo mộng và đã đón người bạn đời của mình về chung sống

H:        Xin cho vợ chồng chúng con biết chấp nhận và sống với nhau như người Chúa cho ở với chúng con

 

X:         Thánh Giuse đã dẫn người bạn đời của mình về Belem là quê quán của mình để làm sổ đinh theo lệnh của Hoàng Đế Rôma

H:        Xin cho vợ chồng chúng con đã lìa bỏ cha mẹ an hem ruột thịt của mình để lấy nhau được thực sự trở nên một thân thể

 

X:         Thánh Giuse đã đặt tên Giêsu cho Con Trẻ bởi người bạn đời của mình sinh ra

H:        Xin cho vợ chồng chúng con luôn ý thức rằng con cái là do Chúa ban và thuộc về Chúa hơn là của chúng con

 

X:         Thánh Giuse được thiên thần báo mộng đã đem Con Trẻ và Mẹ của Người trốn sang Ai Cập cho Con Trẻ khỏi bị Quận Vương Hêrôđê sát hại.

H:        Xin cho vợ chồng chúng con biết kính mến Chúa trong con cái của chúng con

 

X:         Thánh Giuse cũng nghe thiên thần báo mộng để đem Con Trẻ và Mẹ Người trở về quê hương, và đến cư ngụ tại Nazarét

H:        Xin cho vợ chồng chúng con biết yêu thương con cái trong Chúa

 

X:         Trinh Nữ Maria đã đính hôn với một người công chính tên là Giuse mà vẫn thưa với sứ thần rằng “tôi không hề biết đến nam nhân”

H:        Xin cho vợ chồng chúng con biết yêu thương kính trọng nhau như là người của Chúa cho ở với chúng con, chứ không phải một vật thuộc về mình được tùy nghi sử dụng

 

X:         Trinh Nữ Maria là nữ tỳ của Thiên Chúa đã xin vâng như lời sứ thần truyền tin cho Người về Lời Nhập Thể

H:        Xin cho vợ chồng con cái chúng con biết thánh hóa gia đình mình, bằng việc nhận biết ơn gọi của mình cũng như của nhau theo ý Chúa muốn

 

X:         Trinh Nữ Maria được Thánh Thần bao phủ, và bởi quyền năng Đấng Tối Cao đã thụ thai và hạ sinh Con Thiên Chúa

H:        Xin cho vợ chồng chúng con biết làm việc vợ chồng như làm việc của Chúa và cho Chúa, hơn là một việc làm thuần sinh lý theo nhu cầu đòi hỏi của dục tính

 

X:         Mẹ Maria cưu mang Thai Nhi Giêsu đến thăm mẹ con của Tiền Hô Gioan Tẩy Giả

H:        Xin cho con cái chúng con biết yêu thương gắn bó với nhau như phần thể thuộc về cùng mộït thân thể

 

X:         Mẹ Maria cùng với Thánh Giuse hiện diện bên máng cỏ của Hài Nhi Giêsu, trước sự chứng kiến của nhóm mục đồng tìm đến với Đấng Cứu Tinh theo tin báo của thiên thần

H:        Xin cho gia đình chúng con biết hiệp nhất nên một, để có thể làm chứng cho Tin Mừng Nhập Thể, cho việc Thiên Chúa xe duyên với nhân loại và ở cùng nhân loại, qua cửa ngõ gia đình

 

X:         Mẹ Maria ở bên Hài Nhi Giêsu khi Ba Vua từ Phương Đông theo ngôi sao lạ đến bái thờ Người là Vua Do Thái mới sinh

H:        Xin cho gia đình chúng con trở thành nơi Thiên Chúa tỏ mình ra, để thế gian nhận biết Ngài mà được sự sống đời đời

 

X:         Mẹ Maria cùng với Thánh Giuse dâng hài Nhi Giêsu là con trai đầu lòng của mình lên Thiên Chúa theo luật Moisen

H:        Xin cho vợ chồng chúng con biết trả về cho Thiên Chúa những gì thuộc về Ngài là chính con cái mang hình ảnh Thiên Chúa của chúng con

 

X:         Mẹ Maria cùng với Thánh Giuse tìm thấy Thiếu Nhi Giêsu trong Đền Thờ Gia-Liêm sau 3 ngày các vị lạc mất Người

H:        Xin cho vợ chồng chúng con biết giáo dục con cái của chúng con nên mọi sự như Chúa muốn, chứ không phải theo ý của chúng con

 

X:         Trẻ Thánh Giêsu là Con Một của Thiên Chúa, Đấng đã yêu thương thế gian đã ban Người Con Duy Nhất của Ngài

H:        Xin cho con cái chúng con biết lấy làm vinh dự nhất trên đời này là được làm con cái của Cha trên trời qua Bí Tích Rửa Tội

 

X:         Trẻ Thánh Giêsu là Con Đấng Tối Cao đã nhập thể trong cung lòng trinh nguyên vẹn toàn của Mẹ Maria

H:        Xin cho con cái chúng con biết Nhờ Mẹ Maria để đến với Thiên Chúa, như Người Anh Cả Giêsu đã nhờ Mẹ để đến với loài người chúng con vậy

 

X:         Trẻ Thánh Giêsu là Đấng Thiên Sai và là Chúa, một Con Trẻ được bọc trong khăn và nằm trong máng cỏ

H:        Xin cho con cái chúng con biết sự hiện diện thần linh của Chúa trong gia đình là nơi Chúa ẩn ngự, và qua cha mẹ là nơi Chúa làm việc cho thành phần con cái chúng con

 

X:         Trẻ Thánh Giêsu là Emmanuel, là “Thiên Chúa ở cùng chúng ta”.

H:        Xin cho con cái chúng con biết hết lòng yêu thương anh chị em trong gia đình của mình, để nhờ đó chúng con có thể chân thành yêu thương đồng loại cũng là anh em cùng một Cha trên trời với chúng con

 

X:         Trẻ Thánh Giêsu là giòng dõi vương gia Đavít, với ngai tòa của Người sẽ muôn đời bền vững và vương quốc của Người sẽ vô cùng bất tận

H:        Xin cho con cái chúng con biết tìm Nước Chúa và đức công chính của Người trước hết mọi sự.

 

X:         Trẻ Thánh Giêsu là con bác thợ mộc Nazarét và Mẹ Người là Maria

H:        Xin cho con cái chúng con biết hết lòng kính mến và tín phục cha mẹ mình, như ngững người được Chúa dùng để hạ sinh và dưỡng dục chúng trở nên con cái Chúa

 

X:         Trẻ Thánh Giêsu là cớ vấp phạm cũng như là nguyên do chỗi dậy cho nhiều người trong dân Yến Duyên

H:        Xin cho con cái chúng con, những đứa hư hỏng cũng như tốt lành, biết lợi dụng mọi sự Chúa ban, kể cả tội lỗi của chúng, để nhận biết Chúa là Đấng Cứu Độ của chúng

 

X:         Trẻ Thánh Giêsu lớn lên, khỏe mạnh, đầy khôn ngoan và ơn nghĩa Thiên Chúa

H:        Xin cho con cái chúng con, những đứa con tốt lành, được trở nên con Cha yêu dấu, đẹp lòng Cha mọi đàng, như Giêsu Con Cha

 

X:         Trẻ Thánh Giêsu không cho cha mẹ của mình biết Người phải ở lại nhà Cha của Người    

H:        Xin cho con cái chúng con, những đứa con hoang đàng, đang phung phá gia tài Thánh Sủng Chúa ban qua Phép Rửa, bằng đời sống buông tuồng của chúng, mau trở về cùng Chúa là Người Cha chậm bất bình và hết sức khoan dung

 

X:         Trẻ Thánh Giêsu theo cha mẹ mình về Nazarét và vâng phục các ngài

H:        Xin cho con cái chúng con biết chỉ vì Chúa mà vâng lời cha mẹ, dù các ngài có bất toàn, không được như chúng mong ước. 
 

X:         Trẻ Thánh Giêsu càng thêm tuổi càng thêm khôn ngoan và ân nghĩa trước nhan Thiên Chúa và trước mắt thế nhân

H:        Xin cho con cái chúng con được trưởng thành và thành nhân trong ơn nghĩa Chúa, cho đến khi chúng đạt đến tầm vóc toàn vẹn của Chúa Giêsu, Người Anh Cả của đàn em đông đúc

 

X:         Sáng Danh Đức Chúa Cha là nguồn mọi tình phụ tử trên trời dưới đất

H:        Xin tha nợ chúng con là những con người đã được nên theo hình ảnh Cha trong yêu thương và hiệp thông, song chúng con đã không sống trọn ơn gọi hôn nhân gia đình của mình, để gia đình chúng con trở thành một cung thánh yêu thương và sự sống

 

X:         Sánh Danh Đức Chúa Con đã tự hiến cho Nhiệm Thể của Người là Giáo Hội được thánh hóa trong chân lý và được nên một như Cha ở trong Con và như Con ở trong Cha

H:        Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ là chỉ biết yêu sự sống của mình và giữ sự sống của mình, hơn là sống cho nhau và chết cho nhau

 

X:         Sánh Danh Đức Chúa Thánh Thần là Tình Yêu đã tuôn đổ vào lòng chúng con để chúng con có thể kêu lên Abba, lạy Cha

H:        Xin cứu chúng con cho khỏi sự dữ là không yêu thương

 

X:         Giêsu, Maria, Giuse, Thánh Gia tuyệt hảo

H:        Xin hãy thánh hóa gia đình nhỏ bé chúng con.

 

Gợi ý: Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL.