THÁNH MẪU

 

Lời Nguyện Mân Côi Fatima

 

Lời Nguyện Mân Côi Fatima là gì? 

Đâu là tất cả ý nghĩa sâu xa của nó? 

Nó có tác dụng như thế nào?

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

 

 

1- Lời Nguyện Mân Côi Fatima là gì? 

 

Chúng ta hầu như ai cũng biết Đức Mẹ hiện ra ở Fatima Nước Bồ Đào Nha năm 1917 và được nghe nói là Đức Mẹ ban bố 3 Mệnh Lệnh Fatima. Thế nhưng, căn cứ vào đâu để biết được Đức Mẹ thật sự ban 3 Mệnh Lệnh Fatima hay người ta chỉ suy ra vậy thôi chứ thật ra Đức Mẹ không hề nói đến 3 chữ "Mệnh Lệnh Fatima"? Ba "Mệnh Lệnh Fatima" này, nếu có, thì mệnh lệnh nào quan trọng nhất?? Và thứ tự của chúng ra sao, nhất là mối liên hệ của chúng như thế nào???

 

Trước hết, căn cứ vào Sứ Điệp Fatima là những gì Mẹ Maria có ý nhắn nhủ con cái của Mẹ khi hiện ra ở Fatima 6 lần liền vào cùng ngày 13 trong tháng (trừ Tháng 8 vào ngày 19 bởi 3 Thiếu Nhi Fatima (TNF) thụ khải bị chính quyền địa phương bắt giữ vào ngày 13/8 để điều tra về Bí Mật Fatima được Mẹ Maria tỏ ra cho 3 em biết vào lần hiện ra thứ 3 ngày 13/7/1917), như được Hồi Niệm của Chị Lucia thuật lại, thì Sứ Điệp của Mẹ ở Fatima năm 1917 có 3 điều chính yếu được Mẹ kêu gọi con cái Mẹ thực hiện và được chúng ta gọi là 3 Mệnh Lệnh Fatima: một liên quan đến đời sống Kitô hữu, một liên quan đến Kinh Mân Côi và một liên quan đến Trái Tim Đức Mẹ.

 

Mệnh Lệnh Cải Thiện Đời Sống là mệnh lệnh được căn cứ vào lời Mẹ nhắn nhủ vào lần hiện ra cuối cùng ngày 13/10/1917, có thể được coi như lời trăn trối cuối cùng trước khi Mẹ biến đi không bao giờ còn hiện ra ở Fatima nữa: "Các con đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi". 

 

Mệnh Lệnh Lần Hạt Mân Côi là mệnh lệnh được căn cứ vào lời Mẹ kêu gọi mỗi lần hiện ra ở Fatima và từng lần Mẹ hiện ra là "Các con hãy cầu kinh Mân Côi hằng ngày". Xin lưu ý, Mẹ không kêu gọi chúng ta đọc Kinh Mân Côi (say Rosary daily - bằng môi miệng bề ngoài) mà là cầu Kinh Mân Côi (pray Rosary daily - bằng tấm lòng).

 

Mệnh Lệnh Tôn Sùng Mẫu Tâm là mệnh lệnh được căn cứ vào lời Mẹ cho riêng Lucia biết vào ngày 13/6 là: "Chúa Giêsu muốn dùng con để làm cho Mẹ được nhận biết và yêu mến", và vào ngày 13/7, Mẹ đã chính thức cho cả 3 em TNF biết về ý định "Thiên Chúa muốn thiết lập lòng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ trên thế giới". 

 

Mối liên hệ mật thiết giữa 3 Mệnh Lệnh Fatima này là ở chỗ: Kitô hữu con cái của Mẹ nói chung và ở Âu Châu nói riêng đang đánh nhau mất lòng Chúa cần phải hoán cải trở về với Thiên Chúa của mình, qua Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ, bằng cách với Mẹ và cùng Mẹ nhớ đến Công Ơn Cứu Chuộc của Chúa Kitô nơi Kinh Mân Côi.

 

Căn cứ vào mối liên hệ mật thiết bất khả phân ly này của 3 Mệnh Lệnh Fatima ấy thì mệnh lệnh quan trọng nhất và chính yếu nhất đó là Mệnh Lệnh Cải Thiện Đời Sống, một cuộc cải thiện trước hết và trên hết ở chỗ tận đáy lòng phải tưởng nhớ đến Công Ơn Cứu Chuộc của Chúa Kitô, bằng cách "cầu Kinh Mân Côi hằng ngày", một cử hành Mầu Nhiệm Chúa Kitô trọn hảo nhất khi được thực hiện với Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria, Đấng "có phúc vì đã tin" (Luca 1:45), vì thế việc "cầu kinh Mân Côi hằng ngày" cũng là việc cử hành Mầu Nhiệm Thánh Mẫu Maria, một tạo vật đệ nhất về ân sủng đã được đồng công cứu chuộc với Chúa Kitô Thiên Sai Con Mẹ.

 

Có thể nói, Mệnh Lệnh Lần Hạt Mân Côi là mệnh lệnh trung gian môi giới bao gồm cả hai Mệnh Lệnh Cải Thiện Đời Sống và Mệnh Lệnh Tôn Sùng Mẫu Tâm, một mệnh lệnh cho thấy người Kitô hữu tội lỗi bày tỏ ước muốn và thiện chí muốn ăn năn hoán cải quay về cùng "Chúa là Thiên Chúa của chúng ta" mà còn muốn nên giống như Mẹ Maria trong công cuộc đồng công với Chúa để cứu rỗi các linh hồn tội lỗi đáng thương nữa.

 

Phải chăng đó là lý do Mẹ Maria đã kêu gọi 3 Thiếu Nhi Fatima sau mỗi một Mầu Nhiệm Mân Côi, tức là sau mỗi một chục Kinh Mân Côi, các em hãy lập lại những gì Mẹ dạy mà tôi tạm gọi là Lời Nguyện Mân Côi Fatima như sau: "Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa tha tội lỗi chúng con. Xin cứu chúng con khỏi lửa hỏa ngục. Xin đem hết mọi linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng thương xót Chúa hơn"?  

 

2- Lời Nguyện Mân Côi Fatima - Ý Nghĩa 

 

Đúng thế, như đã cảm nhận trên đây: "Mệnh Lệnh Lần Hạt Mân Côi là ... một mệnh lệnh cho thấy người Kitô hữu tội lỗi bày tỏ ước muốn và thiện chí muốn ăn năn hoán cải quay về cùng 'Chúa là Thiên Chúa của chúng ta' mà còn muốn nên giống như Mẹ Maria trong công cuộc đồng công với Chúa để cứu rỗi các linh hồn tội lỗi đáng thương nữa".

 

Những gì diễn tiến ở Fatima liên quan đến Lời Nguyện Mân Côi Fatima này đã chứng thực nhận định này.

 

Thật vậy, Lời Nguyện Mân Côi Fatima được Mẹ Maria dạy và kêu gọi 3 Thiếu Nhi Fatima thực hiện vào lần hiện ra thứ 3 ngày 13/7/1917, sau khi Mẹ đã tiết lộ toàn bộ Bí Mật Fatima 3 phần ra cho 3 em biết, mà phần đầu tiên của Bí Mật Fatima liên quan đến hỏa ngục như các em được thị kiến thấy một cách hết sức kinh hoàng sợ hãi, nơi nhiều linh hồn tội nhân đáng thương bị đời đời trầm luân hư mất, thành phần mà vào lần hiện ra thứ 4 ngày 19/8 Mẹ đã cho 3 em Thiếu Nhi Fatima biết rằng "nhiều linh hồn sa hỏa ngục vì không có ai hy sinh cầu cho họ". 

 

Đó là lý do Mẹ Maria không bảo các em là sau 50 chục Kinh Mân Côi các em hãy đọc Lời Nguyện Mân Côi Fatima này, mà là sau từng chục kinh, sau từng mầu Nhiệm Chúa Kitô là Đấng Cứu Chuộc Nhân Trần. 

 

Lời Nguyện Mân Côi Fatima "Xin cứu chúng con khỏi lửa hỏa ngục" không phải chỉ liên quan đến thị kiến hỏa ngục ở phần nhất Bí Mật Fatima mà còn liên quan đến phần hai của Bí Mật Fatima nữa, phần về thảm họa chiến tranh (Thế Chiến I và II đều được Đức Mẹ nói đến ở phần hai của Bí Mật Fatima này) cũng như về thạm nạn cộng sản vô thần trong tương lai rất gần nữa.

 

Bởi thế Mẹ Maria bao giờ cũng, (trừ Tháng 8, ngoài ra lần nào Mẹ cũng), ghép việc "cầu kinh Mân Côi hằng ngày" với ý nguyện "xin cho chiến tranh được chấm dứt" hay/"và cho hòa bình thế giới", một nền hòa bình đang bị chiến tranh tàn phá gây ra bởi tội lỗi của chính con cái Kitô hữu Tây phương, (Thế Chiến I 1914-1918 bấy giờ đang xẩy ra ở nội bộ thế giới Kitô giáo, một biến cố và sự kiện chưa hề xẩy ra trong lịch sử loài người), thành phần được chính Lời Nguyện Mân Côi Fatima nhắc đến và cầu cho ngay ở đoạn đầu: "Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa tha tội lỗi chúng con". 

 

Sau hết, Lời Nguyện Mân Côi Fatima còn liên quan đến cả phần thứ ba của Bí Mật Fatima nữa. Vì ở phần Bí Mật Fatima thứ ba là một thị kiến cho thấy cảnh cuối cùng là hiện tượng đoàn người Kitô hữu, bao gồm đủ mọi thành phần, từ Đức Thánh Cha cho tới các vị giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân, bị một đám lính bất ngờ xuất hiện hạ sát chết hết ở dưới chân cây thập giá lớn trên một đỉnh núi dốc đứng. Sau đó có 2 thiên thần đứng dưới 2 cánh thánh giá dùng máu của các vị bị sát hại để vẩy vào những ai tiến đến cùng Thiên Chúa.

 

Nếu hình ảnh đoàn Kitô hữu bị ám sát chết dưới chân cây thập giá ấy, và máu của các vị được sử dụng như giá cứu chuộc, thì trường hợp của các vị có thể phản ảnh hình ảnh Mẹ Maria là nữ vương các thánh tử đạo khi Mẹ đứng dưới chân Thánh Giá xưa (xem Gioan 19:21) để đồng công cứu chuộc loài người. Vậy Lời Nguyện Mân Côi Fatima chất chứa ý nguyện cầu "xin đem hết mọi linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng thương xót Chúa hơn" thực sự mang tính chất đồng công rồi vậy. 

 

3- Lời Nguyện Mân Côi Fatima - Tác dụng

 

Vấn đề chính yếu của Lời Nguyện Mân Côi Fatima ở đây không phải là bản chất của nó (như ở phần 1) và ý nghĩa (như ở phần 2) của nó cho bằng tác dụng của nó. Có thể nói trong 3 phần của Lời Nguyện Mân Côi Fatima liên quan đến 3 phần của Bí Mật Fatima trên đây: 1- "Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa tha tội lỗi chúng con", 2- "Xin cứu chúng con khỏi lửa hỏa ngục", 3- "xin đem hết mọi linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng thương xót Chúa hơn", thì phần 1 của nó: "Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa tha tội lỗi chúng con" là phần quan trọng nhất. Tại sao?

 

Tại vì phần này có liên quan đến cốt lõi của Biến Cố Fatima và Sứ Điệp Fatima, một cốt lõi được gói ghém nơi lời trăn trối của Mẹ Maria ngày 13/10/1917, đó là "Các con đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi". Mà, theo diễn tiến ở Fatima thì "Chúa là Thiên Chúa" của chúng ta đây là ai, nếu không phải là Chúa Giêsu Thánh Thể! Đó là lý do, trước khi Đức Mẹ chính thức hiện ra 6 lần liền vào năm 1917, Thiên Thần Hòa Bình đã hiện ra với 3 Thiếu Nhi Fatima ba lần để dạy cho các em cách thức đền tạ Người, bằng cách cầu nguyện (lần 1), hy sinh (lần 2) và rước lễ (lần 3).

 

Trong lần 1 và 3, qua hai lời nguyện được vị thiên thần tiền hô này dạy cho 3 em, chúng ta thấy được rõ ràng đâu là những gì "Chúa là Thiên Chúa của chúng ta đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi", tức đâu là những tội lỗi Kitô hữu đã xúc phạm đến Người cần "Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa tha tội lỗi chúng con", như Mẹ Maria dạy 3 Thiếu Nhi Fatima đọc và kêu gọi 3 em đọc nơi Lời Nguyện Mân Côi Fatima. Vậy những tội lỗi của Kitô hữu xúc phạm đến Chúa Giêsu Thánh Thể đây là gì, xin đọc hai lời nguyện đền tạ Thánh Thể được thiên thần dạy 3 em sau đây:

 

"Lạy Chúa Trời con, con tin kính Chúa, con thờ lạy Chúa, con trông cậy Chúa và con yêu mến Chúa, thay cho những người không tin kính Chúa, không thờ lạy Chúa, không trông cậy Chúa và không yêu mến Chúa". 

 

"Lạy Chúa Ba Ngôi Chí Thánh là Cha và Con và Thánh Thần, con sấp mình thờ lạy Chúa. Con xin dâng lên Chúa Mình Máu châu báu, linh hồn và Thiên Tính của Chúa Giêsu Kitô đang hiện diện trong các nhà tạm trên khắp thế giới, để đền tạ những lăng nhục, phạm thánh và thờ ơ lãnh đạm mà chính Người đã phải chịu. Xin vì công nghiệp vô cùng của Thánh Tâm Chúa Giêsu và của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, xin Chúa ban cho các tội nhân ơn ăn năn hối cải".

 

Như thế, mỗi lần đọc Lời Nguyện Mân Côi Fatima là chúng ta, trước hết và trên hết, tỏ lòng thống hối ăn năn tội lỗi của chính bản thân chúng ta, đồng thời cũng đền tạ "Chúa là Thiên Chúa của chúng ta" là Chúa Giêsu Thánh Thể, "vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi", nhờ đó, Người sẽ động lòng thương chúng ta, ở chỗ chẳng những "cứu chúng con khỏi lửa hỏa ngục" mà còn "đem hết mọi linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng thương xót Chúa hơn".