TDCTT-HinhBiatruocTinhTam.9-2015.jpg

 

Tông Đồ Chúa Tình Thương

Tĩnh Tâm 24-25/9/2015

Saint Katherine Drexel National Shrine and Mission Center
1663 Bristol Pike - Bensalem, PA 19020

Hội Ngộ Thế Giới Các Gia Đình VIII – TGP Philadelphia 9/2015

 

Cho Tình Yêu Lên Ngôi Lòng Thương Xót Chúa

 

 

Nếu "các con hãy nên trọn lành như Cha của các con trên trời là Đấng trọn lành" (Mathêu 5:48), và nếu "các con hãy xót thương như Cha là Đấng thương xót" (Luca 6:36), thì Cha trên trời trọn lành cũng chính là Đấng thương xót. Thật vậy, càng trọn lành càng xót thương và càng xót thương càng trọn lành, càng nên giống Cha trên trời là Đấng trọn lành.

 

Cha trên trời trọn lành ở chỗ thương xót ra sao, nếu không phải ở chỗ:

 

1-    "Thiên Chúa đã yêu chúng ta trước" (1Gioan 4:19);

2-    "Đến độ ban Con Một của Ngài" (Gioan 3:16);

3-    "Không dung tha cho Con Một của Ngài" (Roma 8:28);

4-    "Đang khi chúng ta còn là những tội nhân" (Roma 5:8);

5-    "Thực hiện mọi sự cho lợi ích của những ai Ngài ấn định" (Roma 8:28).

 

Trong Năm Thánh Hiến lần đầu tiên của Giáo Hội, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Sắc Lệnh Canh Tân Đời Sống Thánh Hiến tựa đề Perfectae Caritatis - Đức Ái Trọn Hảo, được Công Đồng Chung Vaticanô II ban hành ngày 28/10/1965, thành phần tu sĩ nam nữ càng được dịp để ý thức về ơn gọi nên thánh của mình để nhờ đó trở thành chứng nhân đức ái trọn hảo trung thực và sống động của Chúa Kitô.

 

Năm Thánh Hiến 2015 cũng là dịp để thành phần giáo dân cũng đã được thánh hiến bởi Phép Rửa ý thức ơn gọi nên thánh bằng cách sống đức ái trọn hảo, nhất là trong ơn gọi hôn nhân gia đình, theo chiều hướng được Đức Thánh Cha Phanxicô đề ra cho chung Giáo Hội hoàn vũ qua hai Thượng Nghị Giám Mục Thế Giới: Ngoại Lệ (10/2014) và Thường Lệ XIV (10/2015), cũng như qua loạt bài Giáo Lý về Hôn Nhân Gia Đình của ngài trong năm 2015.

 

Nhân dịp Hội Ngộ Thế Giới Các Gia Đình Lần VIII, được tổ chức ở Tổng Giáo Phận Philadelphia Pennsylvania 26-27/9/2015, Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương, bao gồm 60/64 anh chị em, trong đó có 19 người là thân nhân và thân hữu của anh chị em trong nhóm, từ khắp nơi, TGP Los Angeles (2), TGP Seattle WA (3/5), TGP Galveston-Houston TX (5), TGP Detroit MI (4), GP Orange CA (19/21), GP San Bernadino CA (4), GP Rochester NY (10) và GP Arlington VA (13), với sự hiện diện của Cha Hà Đăng Đoàn, Linh Hướng Nhóm TĐCTT Miền Đông Bắc Hoa Kỳ (trừ GP Rochester New York), qui tụ lại để cùng nhau tĩnh tâm 2 ngày Thứ Năm 24 và Thứ Sáu 25/9/2015, với 2 chủ đề quan thiết là: “Cho Tình Yêu Lên Ngôi” về hôn nhân gia đình (Thứ Năm), và “Trọn Lành như Cha Thương Xót”, chủ đề về Lòng Thương Xót Chúa cho năm 2015 (Thứ Sáu), và cả 2 chủ đề được tóm gọn lại thành một chủ đề “Cho Tình Yêu Lên Ngôi Lòng Thương Xót Chúa”.    

 

Xin Lòng Thương Xót Chúa luôn là Tình Yêu Lên Ngôi của và cho TĐCTT chúng ta ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự, vào một giai đoạn lịch sử đặc biệt và khẩn trương được ĐTC Phanxicô cảm nhận “đây là thời điểm của tình thương”, nên ngài đã mở Năm Thánh Tình Thương 2016 cho chung Giáo Hội.

 

 

TĐCTT Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

 

 

Saint Katherine National Shrine

1663 Bristol Pike - Bensalem, PA 19020
Địa điểm TĐCTT tĩnh tâm 2 ngày Thứ Năm và Thứ Sáu 24-25/9/2015 

Thứ Năm 

Cho Tình Yêu Lên Ngôi

 

Sáng

7:30 - Tập trung

8:00 - Kinh Mân Côi 

8:30 - "Họ hết rượu rồi" (Gioan 2:3) 

9:30 - Giải lao

9:45 - Hội Thảo: Gia Đình khủng hoảng 

10:45 - GIải lao

11:00 - Sinh hoạt

11:15 - "Hãy làm những gì Người bảo" (Gioan 2:5) 


Chiều

12:15 - Viếng Chúa

12:30 - Bữa trưa

1:30 - Sinh hoạt

1:45 - Hội Thảo: Gia Đình sống đạo    

2:45 - Giải lao

3:00 - Cử hành Lòng Thương Xót Chúa

3:30 - "Hãy đổ nước đầy các chum" (Gioan 2:7) 

4:30 - Giải lao

4:45 - Sinh hoạt

5:00 - Hội Thảo: Gia Đình truyền giáo

6:00 - Giải lao

6:15 - Thánh Lễ

7:00 - Bữa tối

8:00 - Bế mạc 

 

 

Thứ Sáu 

Trọn Lành như Cha Thương Xót

 

Sáng
7:30 - Tập trung  
8:00 - Kinh Mân Côi 
8:30 - Đề tài 1: "Thiên Chúa là tình yêu... đã yêu chúng ta trước" (1Gioan 4:16-19)
9:30 - Giải lao 
9:45 - Sinh hoạt
10:00 - Đề tài 2: 
“Thiên Chúa đã yêu nhân loại đến ban Con Một của Ngài..." (Gioan 3:13-18)
11:00 - GIải lao
11:15 - Đề tài 3: “Thiên Chúa đã không dung tha cho Con Một của Ngài..." (Roma 8:32-39)

Chiều

12:15 - Viếng Chúa
12:30 - Bữa trưa
1:30 - Sinh hoạt 
1:45 - Hội thảo: "Người Cha thương xót hai con" (Luca 15:11-32)
2:45 - Giải lao
3:00 - Cử hành Lòng Thương Xót Chúa
3:30 - Đề tài 4: “Thiên Chúa thực hiện mọi sự cho thiện ích của những ai được Ngài ấn định..." (Roma 8:28-31) 
4:30 - Giải lao
4:45 - Đề tài 5: “Thiên Chúa đã chứng tỏ tình yêu của Ngài ở chỗ khi chúng ta còn là tội nhân..." (Roma 5:6-11)
5:30 - Giải lao
5:45 - Tâm sự kết khóa
6:30 - Thánh Lễ

7:00 - Bữa tối 

8:00 - Bế mạc