TĨNH TÂM CHỦ ĐỀ "TRỌN LÀNH NHƯ CHA THƯƠNG XÓT'

 

 

Năm Thánh Hiến 2015 là dịp để thành phần được thánh hiến bởi Phép Rửa ý thức ơn gọi nên thánh bằng đức ái trọn hảo, theo mô phạm sống Lòng Thương Xót Chúa (LTXC) của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, của Thánh Faustina, nhất là của Mẹ Maria. "Trọn lành như Cha Thương Xót" (xem Mathêu 5:48 + Luca 6:36) là chủ đề tĩnh tâm 2015 được Cha Nguyễn Tuấn Long (Phó Đại Diện CĐ CG VN TGP Los Angeles), Cha Phạm Sĩ Hanh, OCist (Dòng Xitô) và Cha Trương Thịnh Đạt, CMC (Dòng Đồng Công) hướng dẫn, cùng với phần phụ họa của TĐCTT Cao Tấn Tĩnh. Xin mời đến với cuộc Tĩnh Tâm về LTXC hằng năm này, do Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương (TĐCTT) tổ chức (qua đêm), vào cuối tuần 24-26/7/2015tại Đền Thánh Đức Mẹ Dâng Con: 1775 S Main Street – Corona CA 92882. Hoàn toàn miễn phí hay muốn đóng góp thì tùy nghi. Xin liên lạc  email daminhmariacaotantinh@gmail.com. Kính mời và đa tạ.

 

 

 

Chiều Tối Thứ Sáu:

 

5:30 - Điểm danh

6:30 - Dẫn nhập

7:00 - Bữa tối

8:00 - "Thiên Chúa là tình yêu... đã yêu chúng ta trước" (1Gioan 4:16-19) - Cha Nguyễn Tuấn Long

9:00 - Giải lao

9:15 - Lòng Thương Xót Chúa - Nửa Đêm Nghênh Đón TĐCTT Cao Tấn Tĩnh

10:15 - Giải lao

10:30 - Chầu Thánh Thể, Dâng Đêm cho Mẹ, phép lành cuối ngày

11:00 - Nghỉ đêm

 

Thứ Bảy:

 

Sáng

7 giờ Dâng Thánh Lễ (chung với cộng đoàn của Đền Thánh Mẹ Dâng Con)

8 giờ - Điểm tâm

8:45 - Sinh hoạt

9 giờ - “Thiên Chúa đã chứng tỏ tình yêu của Ngài ở chỗ khi chúng ta còn là tội nhân..." (Roma 5:6-11)

Cha Phạm Sĩ Hanh, OCist

10 giờ - Giải lao

10:15 - “Thiên Chúa thực hiện mọi sự cho thiện ích của những ai được Ngài ấn định..." (Roma 8:28-31) 

- Cha Phạm Sĩ Hanh, OCist

11:15 - Giải lao

11:30 Viếng Thánh Thể 

12:00 Kinh Truyền Tin, chụp hình và bữa trưa

 

Chiều

1:15 - Nghỉ trưa

1:45 - "Con tôi đã chết được hồi sinh, đã lạc được tìm thấy" (Luca 15:11-32) - TĐCTT Cao Tấn Tĩnh

2:45 - Giải lao

3:00 - Chuỗi Thương Xót

3:30 “Thiên Chúa đã yêu nhân loại đến ban Con Một của Ngài..." (Gioan 3:13-18) - Trương Thịnh Đạt, CMC

4:30 - Nghỉ ngơi, nguyện cầu hay tắm rửa

5:30 - “Thiên Chúa đã không dung tha cho Con Một của Ngài..." (Roma 8:32-39) - Trương Thịnh Đạt, CMC

6:30 - Kinh Mân Côi 

 

Tối

7:00 - Bữa tối

8:00 - Chầu Thánh Thể 

8:30 Xưng tội 

10:00 - Nghỉ đêm

 

Chúa Nhật:

 

Sáng

6:00 - Báo thức

6:45 - Dâng ngày  Kinh Phụng Vụ Ban Mai

7:30 - Điểm tâm

8:15 - "Đừng Sợ - Hãy mở rộng cửa cho Chúa Kitô" (ĐTC GPII: 22/10/1978) - TĐCTT Cao Tấn Tĩnh

9:15 - Giải lao

9:30 -  "Con phải là phản ảnh sống động của Cha bằng yêu thương và nhân hậu” (Nhật Ký Thánh Faustina - 1446) TĐCTT Cao Tấn Tĩnh 

10:30 - Giải lao

10:45 - Mẹ Tình Thương (Gioan 19:25) TĐCTT Cao Tấn Tĩnh

11:45 - Giải lao hay ghi danh tuyên hứa

 

Chiều

12:00 - Truyền Tin và bữa trưa 

1:00 - Tâm sự kết khóa

2:00 - Lễ bế mạc - Cha Nguyễn Đức Minh 

3:00 - Lên đường