Kinh Mân Côi Hiệp Thông Thần Linh

 

TĐCTT Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

Biên soạn dựa theo các tín điều trong Kinh Tin Kính được cộng đồng Dân Chúa tuyên xưng trong các Lễ Trọng,

để Nhóm TĐCTT có thể sử dụng trong những lần cầu hồn cho người mới quá cố hay trong các buổi đọc kinh giỗ.

 

Dẫn Nhập:

 

Đời sống Kitô hữu là một cuộc hành trình đức tin, một cuộc hành trình thiêng liêng và siêu nhiên giữa một thế giới hữu hình và tự nhiên, một cuộc hành trình đức tin như dân Do Thái xưa băng qua sa mạc, với đầy những cám dỗ phản nghịch đức tin cùng với những đau khổ thử thách đức tin, mà nếu không có ơn Chúa, không một Kitô hữu nào có thể bền đỗ đến cùng để được cứu độ, để được vào Nước Trời, một trời mới đất mới, nơi chảy sữa sự sống vĩnh phúc và mật yêu thương hiệp thông.  

 

Chúng ta đến đây không phải chỉ để tưởng niệm một người anh/chị/em của chúng ta đã ra đi trước chúng ta sau cuộc hành trình đức tin ___năm, một cuộc hành trình đức tin nhờ Lòng Thương Xót Chúa đã về tới cùng đích của mình, mà còn để xin Linh Hồn ___ đây chuyển cầu cho chúng ta là những con người còn đang lữ thữ trong cuộc đời mau qua tạm gửi này cũng được đi đến nơi về đến chốn như vậy. 

 

Giờ đây, chúng ta hãy cùng nhau cầu cử hành Mầu Nhiệm Mân Côi Hiệp Thông Thần Linh để chẳng những ý thức lại tất cả những mầu nhiệm chính yếu làm nên cuộc đời Kitô hữu của chúng ta, những mầu nhiệm được Thiên Chúa thực hiện và được gồm tóm trong Kinh Tin Kính của Giáo Hội, mà còn nhờ Mẹ Maria có phúc vì đã tin giúp chúng ta trung thực sống đức tin của chúng ta và sống động làm chứng cho đức tin của chúng ta liên lỉ cho đến hơi thở cuối cùng.

 

 

1- Mầu Nhiệm Tạo Dựng

 

Tuyên Xưng: "Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, Ðấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình"

 

Suy Niệm:

 

Cùng với muôn vật hữu hình và vô hình, con người tạo vật được Thiên Chúa tạo dựng nên một cách hết sức đặc biệt, không phải chỉ ở chỗ có cả linh hồn và thân xác, bao gồm cả thế giới hữu hình và vô hình nơi bản tính nhân loại của họ, mà nhất là được Thiên Chúa dựng nên theo hình ảnh thần linh của Ngài và tương tự như Ngài. 

 

Sở dĩ con người được Thiên Chúa tạo dựng một cách đặc biệt hơn hết mọi loài tạo vật như thế là để nhờ đó chính bản thân họ, và nhờ họ, toàn thể tạo vật có thể được hiệp thông thần linh với Thiên Chúa Hóa Công của mình, đúng như mục đích Ngài đã tạo dựng nên muôn vật hữu hình và vô hình.

 

Cầu Nguyện (đọc chung):

 

Lạy Cha hằng hữu,/ con xin dâng lên Cha mình và máu,/ linh hồn và thiên tính của Con Chí Ái Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con,/ để cảm tạ Cha về ơn Cha đã thương tạo dựng nên Linh Hồn ...  và chúng con từ hư vô/ theo hình ảnh thần linh vô cùng thiện hảo của Cha và tương tự như Cha,/ để nhờ đó tạo vật vô cùng thấp hèn bé mọn chúng con có thể được hiệp thông thần linh với Cha 

 

Vì cuộc khổ nạn đau thương của Con Chí Ái Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con,/ xin Cha cho chúng con biết tôn thờ Cha trong tinh thần và chân lý,/ bằng cách kính mến Cha hết lòng,/ hết linh hồn,/ hết sức chúng con,/ và yêu thương tha nhân đồng loại của chúng con như chính bản thân chúng con/. Amen. 

 

Cầu Kinh Mân Côi:

 

- 1 Kinh Lạy Cha (đứng)

- 10 Kinh Kính Mừng (ngồi)

- 1 Kinh Sáng Danh (đứng) và 

- Lời Nguyện: Hát Điệp khúc bài “Vì Danh Chúa” của nhạc sĩ linh mục Kim Long: Vì danh Chúa nhân từ, chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, xin cho linh hồn … được lên chốn nghỉ ngơi".

 

 

2- Mầu Nhiệm Cứu Chuộc

 

Tuyên Xưng: “Tôi tin kính Ðức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Ðức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi. Bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan Phongxiô Philatô, chịu đóng đinh trên cây thánh giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Ðức Chúa Cha phép tắc vô cùng, ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết”.

 

Suy Niệm:

 

Cho dù loài người tạo vật có được dựng nên theo hình ảnh thần linh của Thiên Chúa và tương tự như Thiên Chúa để nhờ đó có thể hiệp thông thần linh với Ngài, nhưng tự bản thân mình, họ vẫn không thể nào đạt tới đích điểm siêu việt ấy. Trái lại, bởi nguyên tội, họ lại càng xa vời với đích điểm không thể nào không đạt tới ấy, bằng không, cuộc sống làm người của họ trên trần gian này hoàn toàn vô nghĩa, bất định và bất hạnh. 

 

Chính vì nhân loại tạo vật thuộc hạ giới phàm tục không thể vươn lên tới thượng giới thần linh mà Thiên Chúa đã tự động đến với họ nơi Lời Nhập Thể là Chúa Giêsu Kitô, Đấng đến để tỏ Cha ra cho nhân loại biết về Cha, nhất là bằng cuộc Vượt Qua từ tử giá đến phục sinh của Người, nhờ đó nhân loại tạo vật bất toàn, bất lực và tội lỗi mới nhờ Người và với Người vượt qua sự chết mà vào sự sống, một sự sống viên mãn hơn.

 

Cầu Nguyện (đọc chung):

 

Lạy Cha hằng hữu,/ con xin dâng lên Cha mình và máu,/ linh hồn và thiên tính của Con Chí Ái Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con,/ để cảm tạ Cha về ơn Cha đã thương cứu chuộc loài người tạo vật chúng con,/ trong đó có Linh Hồn .... / cho khỏi tội lỗi và sự chết đời đời,/ nhờ Con của Cha và nơi Con của Cha là tất cả mạc khải thần linh về tình yêu vô cùng nhân hậu của Cha đối với chúng con,/ để nhờ đó/ tạo vật vô cùng khốn nạn tội lỗi chúng con mới được hiệp thông thần linh với Cha. 

 

Vì cuộc khổ nạn đau thương của Con Chí Ái Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con,/ xin Cha cho chúng con càng ngày càng nên giống Người là Con Cha yêu dấu,/ đẹp lòng Cha mọi bề,/ Đấng là hình ảnh đích thực của Cha,/ nơi nhân tính của Người,/ đã trở thành mô phạm tối hậu cho ơn gọi làm người của chúng con,/ cũng như cho thiên chức làm con Thiên Chúa của chúng con,/ Đấng mà chính vì thế Cha đã muốn chúng con phải vâng nghe lời Người./ Amen. 

 

Cầu Kinh Mân Côi:

 

- 1 Kinh Lạy Cha (đứng)

- 10 Kinh Kính Mừng (ngồi)

- 1 Kinh Sáng Danh (đứng) và 

- Lời Nguyện: "Vì danh Chúa nhân từ, chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, xin cho linh hồn … được lên chốn nghỉ ngơi".

 

 

3- Mầu Nhiệm Thánh Hóa

 

Tuyên Xưng: "Tôi tin kính Ðức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Ðấng ban sự sống, Người bởi Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Con mà ra, Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Con: Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy".

 

Suy Niệm:

 

Đúng thế, nơi Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, chung loài người tạo vật và tội lỗi đã được cứu chuộc, và riêng những ai tin tưởng Người còn được Người ban cho quyền làm con Thiên Chúa, nhờ đó họ mới đủ tư cách xứng đáng để hiệp thông thần linh, như Cha ở trong Con và như Con ở trong Cha, như cành nho được dính liền với cây nho, nhờ nhựa sống Thánh Linh từ thân nho Chúa Kitô truyền sang cho từng cành nho Kitô hữu.

 

Là con cái của Thiên Chúa, Kitô hữu cũng được Thiên Chúa ban Thánh Linh của Ngài cho, Đấng ngự trong họ như trong một đền thánh, Đấng là chính hiện diện thần linh của Thiên Chúa nơi họ, Đấng tác động nơi họ bằng những ân sủng đặc biệt của Ngài, để họ có thể suy tưởng, nói năng, tác hành và phản ứng xứng phận làm con Thiên Chúa cao cả trọn lành, như chính Chúa Kitô đã sống trên trần gian này, và tiếp tục tỏ mình ra qua họ là chứng nhân của Người.

 

Cầu Nguyện (đọc chung):

 

Lạy Cha hằng hữu,/ con xin dâng lên Cha mình và máu,/ linh hồn và thiên tính của Con Chí Ái Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con,/ để cảm tạ Cha về ơn Cha đã thương thánh hóa loài người tạo vật chúng con/ bao gồm cả Linh Hồn ...... / bằng chính Thánh Thần là Đấng Cha đã ban cho chúng con/ và ở trong chúng con như chính sự hiện diện thần linh của Cha nơi chúng con,/ nhờ đó,/ chúng con liên lỉ được ở trong tình yêu vô cùng nhân hậu của Cha. 

 

Vì cuộc khổ nạn đau thương của Con Chí Ái Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con,/ xin Cha cho chúng con càng ngày càng hoán cải và trở nên như trẻ nhỏ của Thánh Linh Cha,/ luôn lắng nghe và chiều theo tất cả mọi tác động thần linh của Chúa Thánh Thần,/ để Ngài như gió muốn thổi đâu thì thổi,/ dù chúng con không biết từ đâu đến và sẽ đi đâu,/ cho ý Cha thể hiện dưới đất là chúng con đây/ cũng như trên trời là dự án của Cha về chúng con./ Amen. 

 

Cầu Kinh Mân Côi:

 

- 1 Kinh Lạy Cha (đứng)

- 10 Kinh Kính Mừng (ngồi)

- 1 Kinh Sáng Danh (đứng) và 

- Lời Nguyện: "Vì danh Chúa nhân từ, chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, xin cho linh hồn … được lên chốn nghỉ ngơi".

 

 

4- Mầu Nhiệm Hiệp Thông

 

Tuyên Xưng: "Tôi tin Hội Thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền".


Suy Ni
ệm:

 

Chủ đích tối hậu của tất cả những gì Thiên Chúa làm cho loài người tạo vật và nơi loài người tạo vật của Ngài, như việc Ngài đã tạo dựng nên họ theo hình ảnh thần linh của Ngài, việc Ngài cứu chuộc họ khỏi tội lỗi và sự chết nhờ Chúa Kitô Nhập Thể và Vượt Qua, và việc Ngài thánh hóa họ bằng Thánh Linh là Đấng ban sự sống của Ngài, tất cả là để họ được hiệp thông thần linh với Ngài vô cùng trong vinh phúc trường sinh trên thiên đàng.

 

Tuy nhiên, mối hiệp thông thần linh vô cùng cao quí và quan trọng ấy đã được bắt đầu từ ngay trên trần thế này, nơi Giáo Hội là Nhiệm Thể Chúa Kitô, trong đó, Kitô hữu là một chi thể, một Giáo Hội là hiền thê của Chúa Kitô, được Chúa Kitô tự hiến và thánh hiến, nhờ đó, Giáo Hội trở thành Bí Tích cứu độ muôn dân và hiệp thông thần linh, bằng huấn quyền giảng dạy, bằng bí tích ban phát, bằng sứ vụ tông đồ qua chứng từ Kitô hữu chi thể của Giáo Hội. 

 

Cầu Nguyện (đọc chung):

 

Lạy Cha hằng hữu,/ con xin dâng lên Cha mình và máu,/ linh hồn và thiên tính của Con Chí Ái Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con,/ để cảm tạ Cha về ơn Cha đã thương ban cho Linh Hồn .....  chúng con là con cái của Cha/ được hiệp thông thần linh với Cha ngay trên trần gian này/ nơi Giáo Hội Nhiệm Thể Chúa Kitô,/ một Giáo Hội sẽ trở thành Một Tân Giêrusalem,/ như một trời mới đất mới,/ được Thiên Chúa là Đấng canh tân mọi sự trong Chúa Kitô muôn đời ngự trị.

 

Vì cuộc khổ nạn đau thương của Con Chí Ái Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con,/ xin Cha cho chúng con luôn trung thành với Giáo Hội là Mẹ của chúng con với bất cứ giá nào,/ và biết lắng nghe tiếng vị chủ chăn tối cao của chúng con là Đức Thánh Cha,/ vị thừa kế Thánh Phêrô và đại diện Chúa Kitô trên trần gian này,/ để chúng con thực sự/ hiệp thông thần linh với Ba Ngôi Chí Thánh là Cha và Con và Thánh Thần./ Amen. 

 

Cầu Kinh Mân Côi:

 

- 1 Kinh Lạy Cha (đứng)

- 10 Kinh Kính Mừng (ngồi)

- 1 Kinh Sáng Danh (đứng) và 

- Lời Nguyện: "Vì danh Chúa nhân từ, chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, xin cho linh hồn … được lên chốn nghỉ ngơi".

 

 

5- Mầu Nhiệm Cánh Chung

 

Tuyên Xưng: "Tôi tuyên xưng có một Phép Rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen".

 

Suy Niệm:

 

Con người tạo vật bắt đầu được hiệp thông thần linh với Vị Thiên Chúa chân thật duy nhất vô cùng yêu thương nhân hậu là Cha và Con và Thánh Thần nhờ Phép Rửa họ lãnh nhận bởi Giáo Hội là Mẹ tái sinh sự sống thần linh nơi họ, nhờ đó, họ chẳng những được khỏi tội lỗi mà nhất là còn được thông phần bản tính thần linh vô cùng toàn thiện của Thiên Chúa, sống sự sống thần linh của Ngài và với Ngài, như là một người con Thiên Chúa trong Chúa Giêsu Kitô.

 

Tuy nhiên, cho dù đã được lãnh nhận Phép Rửa tái sinh bởi nước và Thần Linh để trở nên con Thiên Chúa trong mối hiệp thông thần linh trên thế gian này, Kitô hữu vẫn còn mầm mống nguyên tội: nơi bản thân, họ vẫn còn đam mê nhục dục tính mê nết xấu, và trong cuộc đời, họ vẫn phải chịu hậu quả của nguyên tội là đau khổ và chết đi, nhưng nhờ liên kết với Chúa Kitô Vượt Qua bởi Phép Rửa, đau khổ và cái chết đã được biến đổi thành ân sủng và sự sống.

 

Cầu Nguyện (đọc chung):

 

Lạy Cha hằng hữu,/ con xin dâng lên Cha mình và máu,/ linh hồn và thiên tính của Con Chí Ái Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con,/ để cảm tạ Cha về ơn Cha đã thương ban cho Linh Hồn .....  và chúng con/ được tái sinh bởi nước và Thần Linh,/ nhờ đó chúng con trở thành con cái của Cha,/ là chi thể của Chúa Kitô,/ là đền thờ sống của Chúa Thánh Thần,/ là nơi thần hiển của Chúa,/ như một bụi gai xác thịt bốc cháy ngọn lửa thần linh mà không bị thiêu rụi bởi sẽ được phục sinh.

 

Vì cuộc khổ nạn đau thương của Con Chí Ái Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con,/ xin Cha cho chúng con đừng bao giờ dại dột/ biến tâm hồn vô cùng cao quí của chúng con là nhà cầu nguyện với Chúa trở thành hang trộm cướp,/ và biến xác thịt cũng đã cùng linh hồn được cứu chuộc của chúng con/ thành khí cụ gian ác,/ nhờ đó,/ thân xác tro bụi của chúng con được biến đổi nên giống thân xác vinh hiển của Chúa/ khi sống lại trong ngày sau hết./ Amen. 

 

Cầu Kinh Mân Côi:

 

- 1 Kinh Lạy Cha (đứng)

- 10 Kinh Kính Mừng (ngồi)

- 1 Kinh Sáng Danh (đứng) và 

- Lời Nguyện: "Vì danh Chúa nhân từ, chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, xin cho linh hồn … được lên chốn nghỉ ngơi".

 

Thứ Năm 17/3/2016, Mùa Chay Tuần V Năm Thánh Tình Thương