SUY NGUYỆN và SỐNG ĐẠO

 

 

THĐC - Ngày Thánh Mẫu 2017

 

 

 

 

 

Nhà Nguyện Tập Viện không còn một chỗ để kê thêm ghế ngồi.

 

 

Anh Hoán Đội 7 và Anh Minh Tri Đội 8 đặc trách thánh ca trong lễ

 

 

Chị Đinh Tina (phu nhân của Anh Đinh Minh Khương - 9C) bài đọc 1

 

 

Phó tế Nguyễn Hồi Linh (Đội IX A) - bài Phúc Âm

 

 

Anh Linh Mục Đỗ Cao Tùng, tuyên úy của Thân Hữu Đồng Công Hoa Kỳ

 

 

nhỏ nga, phu nhân của bé tâm phương - lời nguyện cộng đồng

 

 

Phó tế Trần Minh Đoán (Đội VI) - phụ tế phần dâng lễ

 

 

Hai vị phó tế với vị linh mục chủ tế

 

 

Ca kết Lễ - hướng về Mẹ Fatima trong Năm Thánh Mẫu 2017

 

 

Khoảng 30 anh em thân hữu Đồng Công, từ Đội 3 tới Đội 13, bao gồm cả quí anh đang phục vụ NTM (Anh Thao, Anh Ngọc XI) và vắng mặt (Anh Trang V), có quí anh đặc biệt sau đây:

Anh Phạm Đình Hướng (Đội 3), Anh Tống Huy Thọ (Đội 5), Anh Lý Châu Huỳnh (Đội 7) và Anh Bùi Lý (Đội 9) là 4 anh lần đầu tiên hiện diện

Hai anh Đội 13 trong Ban Chấp Hành Nhiệm Kỳ 2016-2019 cũng hiện diện lần đầu tiên: Anh Thư Ký Quốc Định và Anh Phó Hùng Cường

 

 

Thân Hữu Đồng Công cùng gia đình

 

 

Thủ Quĩ Đinh Tina /Tín và nhỏ nga phu nhân của bé tâm phương đang phục vụ bữa tiệc hội ngộ hằng năm do thủ quĩ đảm trách

 

 

Chi phí cho các món ăn là 300 MK từ quĩ Thân Hữu và tiền các đồ phụ tùng là 125 MK được Anh Triều Đội XII bao trả. Anh em đóng góp cho quĩ thêm đưoọc 530 MK.

Không ngờ bữa hội ngộ thân hữu này đã kéo dài thời gian hội ngộ của một số anh em thân hữu đội lớn từ 12 giờ trưa cho tới 4 giờ chiều mới xong.

 

 

Anh Linh Mục Nguyễn Minh Chiến, đội 12, từ Vùng Trắng ở Giáo Điểm Truyền Giáo Đắc Pơ Kontum chia sẻ những gì anh học hỏi được 3 năm ở cấm địa truyền giáo này... làm anh em say mê theo dõi

 

 

 

 

 Hành Trình Viếng Thăm Truyền Giáo Đồng Công Việt Nam:

Danh sách tham gia cho tới NTM 2017: 8 anh em

4 Đội IX: Anh Nguyễn Điềm Houston TX (A) + Anh Lưu Chủ Houston TX (B) + Anh Bùi Lý Cali (C) + em tâm phương Cali (A)

4 Đội XI: Anh Lm Trần Khả Houston TX + Anh Cao Khiết Houston TX + Anh Minh Ngọc New Orleans LA + Anh Phạm Tiến (Việt Nam)

Đóng góp truyền giáo tại NTM 2017: $1,200.00

Anh Hướng (Đội 3): 50 MK + Anh Đoán (Đội 6): 100 MK + Anh Huỳnh (Đội VII) 50 MK + Anh Hoán (Đội 7): 10 MK + Anh Soạn (Đội IX) 50 MK + Anh Linh (Đội IX) 100 MK + Anh Khương (Đội IX) 100 MK + Anh Đỉnh (Đội IX) 500 MK + Anh Đức (Đội XI) 100 MK + Anh Lê Lâm (Đội XI) 100 MK + Anh Đào Hưng (Đội XII) 40 MK

 

 

GĐTHĐC - Ngày Thánh Mẫu 2017

Gia Đình Tận Hiến Đồng Công dự lễ vào lúc 7:30 sáng Thứ Bảy tại Hội Trường Nhà Ba Lầu

Trong chủ tế đoàn có Anh Vũ Kim Ngân, nguyên đặc trách GĐTHĐC Hoa Kỳ và Anh Nhất đặc trách GĐTHĐC VN

Anh Nhất đang giảng về chuyện hôn nhân gia đình

Sau lễ GĐTHĐC tâm sự với nhau cả tiếng đồng hồ cho tới gần 10 giờ về vấn đề truyền giáo... theo đường hướng của Tu Nghị 11/2016.