MỤC VỤ TRUYỀN GIÁO 2017

 

18/9: Hai Giáo Điểm tiêu biểu của Dòng Đồng Công ở Việt Nam và ba di tích lịch sử của Đất Nước

17/9: Gia Đình Tận Hiến Đồng Công Miền Tây Nam Hoa Kỳ Mừng Quan Thày Mẹ Đồng Công 2017

10/9/2017: Thân Hữu Đồng Công Nam California - Mừng Lễ Quan Thày Dòng và Hội

 

10/8/2017: Thân Hữu Đồng Công - Ngày Thánh Mẫu 2017

27/4: Thân Hữu CRM và Gia Đình Tận Hiến CRM Đồng Công Truyền Giáo 2017

Giáo Họ Xẻo Tam Giáo Phận Long Xuyên - Mừng Lễ Phục Sinh và Thi Công Phát Triển