MỤC VỤ TRUYỀN GIÁO 2017

 

Thân Hữu CRM và Gia Đình Tận Hiến CRM Đồng Công Truyền Giáo 2017

Giáo Họ Xẻo Tam Giáo Phận Long Xuyên - Mừng Lễ Phục Sinh và Thi Công Phát Triển