Non ministrari sed ministrare (Mathêu 20:28)

 

THÂN HỮU ĐỒNG CÔNG HẢI NGOẠI

 

 

Thân Hữu Đồng Công - Mừng Kỷ Niệm Thành Hôn và Thụ Phong Linh Mục

 

Biến cố bất ngờ này xuất phát từ cuộc gặp gỡ sau lễ giữa cặp THĐC Mẫn Hạnh và Lm Phạm Ngọc Tuấn, Chánh Xứ GX Saint Barbara, nguyên đệ tử cồ CMC (1974-1981).

Anh LM Tuấn mong được gặp anh em THĐC, và đã được cặp THĐC Mẫn Hạnh mời đến nhà vào tối Thứ Sáu 15/6/2018.

Cặp Mẫn Hạnh đã gọi mời THĐC Nam California và đã được một số đại diện nhận lời đến tham dự.

Riêng cặp tâm phương thúy nga thì lại tưởng đến để mừng 30 năm thụ phong linh mục của chàng đệ tử cố CMC (21/5/1988-2018).

Hóa ra chính yếu là để mừng 38 năm thành hôn của cặp Mẫn Hạnh, và cuối cùng đã được mừng chung là cha lẫn con cùng 1 Thánh lễ và 1 bữa tiệc do chính cặp gia chủ khoản đãi,

ngoại trừ cái cake mừng do cặp THĐC tâm phương - thúy nga hiểu lầm đã đặt làm đặc biệt để mừng kỷ niệm thụ phong linh mục.

Bài Đọc 1 - Chị phu nhân của anh hội trưởng THĐC Nam CA Bùi Lý Hinh (Đội 9C)

Phúc Âm - Phó Tế Nguyễn Ánh (Đội 11)

con dâu THĐC cao-bùi thúy-nga của Mẹ Chúa Cứu Chuộc đọc lời nguyện giáo dân và tự động hát đơn ca một bản thánh ca sau phần hiệp lễ để mừng người anh linh mục Phạm Ngọc Tuấn

Cặp gia chủ Mẫn Hạnh 38 năm thành hôn với bà mẹ của cô dâu Bùi Kiều Hạnh / Kristine - nhìn hình không ai tưởng nàng dâu ngày xưa đã thành hôn đến 38 năm, cùng lắm 18 năm!

Người tu sĩ CMC ngày xưa là tâm phương ở Houston, người được bài sai xuống Houston TX để mở nhà in Sao Mai Printing cho dòng, đã tham dự lễ thành hôn của cặp Mẫn Hạnh 6/1980.

vây quanh vị linh mục 30 năm ở vào tuổi 61, còn có 3 cặp kỷ niệm thành hôn, ngoài cặp 38 năm còn cặp 35 năm (phương nga) và 1 cặp 50 năm (AC Trần Mộng Anh - đội 2)

Tấm bánh được người anh linh mục 30 năm cắt chia, trước sự chứng dự của Nhóm Tin Mừng Sự Sống ngày xưa,

Anh Tống Văn Thọ, 2 giọng nữ Kiều Hạnh và Thúy Nga, còn điều hợp viên chương trình phát thanh là người chụp tấm hình này.

Gia đình hội trưởng Bùi Lý Hinh

Trước khi chia tay vào lúc 9:30 pm, sau Thánh Lễ và tiệc mừng từ 7:00 pm, tất cả cùng dâng mình và dâng đêm cho Mẹ bằng bài Salve Regina

Bức Tượng Mẹ Lavang của Nhóm chủ trương và thực hiện chương trình phát thanh Tin Mừng Sự Sống (13 năm 3 tháng 10 ngày: 17/9/2000 - 27/12/2013)

tặng cho giọng nữ Kiều Hạnh và gia đình khi mừng tân gia cả chục năm trước.

Đức Mẹ đã ban phép lành cuối ngày cho anh chị em qua bàn tay của người anh linh mục Phạm Ngọc Tuấn.