TÂN BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG PT TĐF TG VN HK 2018-2023

 

Trái Tim Mẹ Toàn Thắng!

Trọng kính Cha Tổng Linh Hướng Trần Ngọc Hùng, OP
và Quí Cha trong Hội Đồng Linh Hướng TĐF TG VN HK,
cùng Quí Viên Chứa trong Ban Chấp Hành Trung Ương (2012-2018),
Quí AC Liên Đoàn Trưởng và Đoàn Trưởng TĐF TG VN HK,
và Tất Cả Quí Đoàn Viên TĐF TG VN Hk rất thân mến,

Con xin hân hoan kính báo là Phong Trào TĐF TG VN HK vừa có một tân Ban Chấp Hành Trung Ương nhiệm kỳ 5 năm tới 2018-2023.
Trong Ngày Thánh Mẫu XXXXI - 2018, sau Thánh Lễ 1:30 pm hằng năm của PT TĐF TG VN HK tại Đền Thánh Khiết Tâm Đức Mẹ của Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ ở Carthage Missouri, PT TĐF TG VN HK đã thực hiện một cuộc bầu chọn tân Ban Chấp Hành Trung Ương cho nhiệm kỳ 2018-2015.

 

 

 

 

Giảng lễ: Cha Phạm Minh Vận, CRM, nguyên TLH PT TĐF TG VN HK cuối thập niên 1990,

thời chuyển tiếp giữa Cha TLH Trần Ngọc Diệp và Đức Ông Mai Thanh Lương

 

 

Chủ tế: Cha Đinh Viết Luận, CRM, Giám Đốc Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona GP San Bernadino CA

 

Đáng lẽ biến cố bầu chọn và thay thế này đã được thực hiện trong NTM 2017, sau đúng 2 nhiệm kỳ 10 năm của con (2007-2012 và 2012-2017). Tuy nhiên, vì Cha Đinh Công Huỳnh, Tổng Linh Hướng của PT TĐF TG VN HK (từ năm 2003 thay Đức Ông Mai Thanh Lương đã trở thành Giám Mục Phụ Tá GP Orange từ 11/6/2003) đột ngột qua đời ngày 30/11/2016, nên Cha Tân TLH Trần Ngọc Hùng, OP, đã xin lưu nhiệm BCH đương nhiệm phục vụ thêm 1 năm nữa. 

Năm 2018, đúng 1 năm sau, tuy Cha TLH Trần Ngọc Hùng không thể hiện diện, nhưng ngài đã ủy nhiệm thay ngài Cha Tomas Nguyễn Hoàng Anh, OP, Linh Hướng Đoàn TĐF ở Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức TGP Galveston-Houston TX, thay ngài chủ sự phiên họp bầu chọn này. Và theo Thủ Bản của PT TĐF TG VN HK, khoản 6 và 7, thì phải hội đủ 1/3 Hội Đồng Chỉ Đạo bao gồm Quí Cha Linh Hướng, BCH Trung Ương, BCH các Liên Đoàn cùng các Đoàn Trưởng cho việc bầu chọn tân BCH trung ương. Tuy nhiên, vì thời hạn đã hết 1 năm, và khó lòng mà triệu tập được nhân số ấn định theo Thủ Bản, nên Cha Đại Diện Cha TLH bấy giờ đã công khai đồng ý tiến hành việc bầu chọn cần thiết vì ích chung này.

Sau đây là những gì Anh Huỳnh An Ninh, Phó Nội Vụ Trung Ương đang xử lý thường vụ năm chuyển tiếp 2017-2018, phác họa cho biến cố này:

CHƯƠNG TRÌNH HOP TRUNG ƯƠNG TDF VIỆT NAM TẠI HOA KỲ THỨ BẢY NGÀY 4 THÁNG 8 NĂM 2018                                                       

 

   I ./ Kinh khai mac

   II./ Lời chào mừng của anh Huỳnh An Ninh PCT/nội vụ đặc trách XLTV

   III/A Huỳnh An Ninh phó chủ tịch nội vụ XLTV giới thiệu thành phần tham dự Cha N-H Anh dại diện cha TLH và tuyên bố lý do’

   IV./ Bầu BCH/TRƯ –A chủ tịch Cao tấn Tĩnh tuyên bố mãn nhiệm kỳ và bầu lại BCH/TRƯ

   V./ Thể thức bầu BCH/TRƯ –

             .-Ứng cử

              -  Đề cử

   VI/Cha Đại Diện Cha Tổng Linh Hướng tuyên bố kết quả bầu cử

   VII/ Đôi lời của anh Cựu Chủ Tịch Trung Ương

   VIII/ Đôi lời của A.Tân Chủ Tịch.

    IX/ Tuyên thệ nhậm chức

 


Tuy nhiên vì không ai tự động ứng cử, và trước khi đề cử xẩy ra việc làm MC cho biến cố bầu chọn. Anh Huỳnh An Ninh, với tư cách xử lý thui7ờng vụ, làm MC cho tới lúc bấy giờ. Sau đó, người vừa tuyên bố mãn nhiệm đã tình nguyện lên làm MC thay anh, và liền đề cử chẳng những vai trò chủ tịch mà còn cả 2 vai trò phó nội vụ và phó ngoại vụ nữa. Và lời đề cử của MC đã được toàn thể đoàn viên TĐF hiện diện bấy giờ đồng loạt giờ tay chấp nhận. 

 

 


Lý do chính yếu MC này đã đề cử 3 vị chính trong BCH Nhiệm Kỳ 2018-2023 đó là vì hiện nay chỉ có Liên Đoàn TĐF TG VN ở TGP Galveston-Houston TX là hùng hậu nhất và sinh động nhất, trong khi đó Cha TLH Trần Ngọc Hùng cũng ở ngay tại TGP này nữa. Thật là thích hợp. Sau đây là danh sách 3 vị được Cha Nguyễn Hoàng Anh chính thức và công khai công bố là: 

1- Chủ Tịch: Anh Simon Huỳnh An Ninh (đương kim phó nội vụ TĐF trong BCH Trung Ương)
2- Phó Nội: Anh Phêrô Nguyễn Văn Triệu (đương kim LĐT LĐ TĐF TGP Galveston-Houston TX)
3- Phó Ngoại: Anh Giuse Nguyễn Duy Ba (đương kim LĐT LĐ TĐF GP Fort Worth TX, gần TGP Galveston-Houston TX)

Tiếp ngay sau đó là Lễ Nghi bàn giao và tuyên thệ nhận chức của Tân BCH Trung Ương PT TĐF TG VN HK, và cuối cùng là Phép Lành của vị linh mục đại diện Cha TLH cho riêng tân BCH cũng như cho chung TĐF đoàn viên tham dự trước khi bế mạc.

 

 

 

Từ trái sang phải Anh tân Phó Nội Nguyễn Văn Triệu, Anh tân Phó Ngoại Nguyễn Duy Ba và Anh tân Chủ Tịch Huỳnh An Ninh

 

 

Chủ tịch vừa mãn nhiệm trao cờ PT TĐF TG VN HK cho Cha đại diện TLH để cha trao cho tân chủ tịch

 

 

Tân BCH Trung Ương tuyên thệ nhậm chức trước Tòa Đức Mẹ Fatima trong Đền Thánh Khiết Tâm Đức Mẹ

 

 

 

Cha đại diện TLH ban phép lành cho tân BCH Trung Ương

Sau đó mỗi vị có đôi lời chia sẻ dẫn nhập cho nhiệm kỳ 2018-2023 của mình

 

 

 

 

 

Cha đại diện TLH ban mấy lời huấn từ kết thúc và ban phép lành bế mạc

 

 


Tất cả mọi bàn giao đã được thực hiện từ NTM 2017, bao gồm cả tiền bạc và tài liệu c
ùng tài sản, như đã được công khai hóa ở chính phiên họp bấy giờ cũng như qua bài tường trình qua email ngày 19/7/2017 trước đó, và trong bài tường trình này bao gồm cả bản liệt kê "10 Năm Nhìn Lại" như sau:

Tường Trình Hiện Quĩ để bàn giao cho Tân BCH Trung Ương

 

 

Assets

Cash: $1,461.00 Mỹ kim

Cavạt: 271 cái

Huy Hiệu: 827 (47 cũ + 780 mới) cái

Thủ Bản: 10 cuốn

Brochure: 2,200 tờ


10 Năm nhìn lại: 4/8/2007 - 5/8/2017

 

Phong Trào TĐF VN HK đã phát triển trong 10 năm qua theo hai chiều kích: chiều ngang và chiều sâu như sau:

 

(I)              Chiều ngang - liên quan đến nhân sự và cơ cấu tổ chức PT TĐF VN

 

- 2007: Nhân số TĐF được kiểm tra danh sách thư tín và điện thư để liên lạc và gửi tài liệu. 

- 2008: Hai cuốn cẩm nang của TĐF là Thủ Bản (dầy 422 trang) & Hiến Chương được phổ biến.

- 2010: Liên Đoàn TĐF TGP Los Angeles được phục hồi sau một thời gian không có BCH

- 2010: Đoàn TĐF: Đoàn TĐF GX Đức Mẹ Fatima GP Fort Worth TX.

- 2011: Đoàn TĐF ở Giáo Xứ Khiết Tâm Mẹ Lincoln Nebraska   

- 2012: TĐF từ các nơi tuyên hứa trong NTM 2012 sau khi dự buổi hội thảo về Fatima trước đó. 

- 2012: Tờ Brochure TĐF để quảng bá phong trào trong các NTM

- 2012: TĐF có trong Chương Trình NTM về giờ họp và nơi họp cùng đặc trách tháp tùng Kiệu Mẹ

- 2012: Liên Đoàn mới lập ở GP Fort Worth TX sau khi thêm Đoàn TĐF GX Đức Mẹ Fatima

- 2014: Hiệu Ca TĐF chất chứa và thể hiện tâm niệm và tinh thần TĐF mỗi lần họp mặt trong NTM

 

(II) Chiều sâu - liên quan đến tài liệu học hỏi và kiến thức Fatima

 

2008: Đặc San "Chúa Muốn Dùng Con" mừng kỷ niệm 150 Thánh Mẫu Lộ Đức (11/2/1858 - 2008).

2009: Tuyển Tập Học Hỏi Thánh Phaolô cho Năm Thánh Phaolô (Loạt bài Giáo Lý của ĐTC Biển Đức XVI về Thánh Phaolô) để sống sứ vụ tông đồ như thánh nhân.

2010: Tập sách Bí Tích Yêu Thương (Tông Huấn của ĐTC Biển Đức XVI 2007) để học hỏi Mệnh Lệnh Cải Thiện Đời Sống theo giáo huấn của Giáo Hội

2011: Tập sách Kinh Mân Côi Trinh Nữ Maria  (Tông Thư của ĐTC Gioan Phaolô II năm 2002) để đền tạ Chúa Giêsu Thánh Thể theo giáo huấn của Giáo Hội 

2012: Tập sách Sùng Kính Trinh Nữ Maria (Tông Thư của ĐTC Phaolô VI 1974) để học hỏi Mệnh Lệnh Tôn Sùng Mẫu Tâm theo giáo huấn của Giáo Hội

- 2013: Tập sách Ý Thức và Thực Thi Đức Tin (loạt bài Giáo Lý về Đức Tin của ĐTC Biển Đức XVI cho Năm Đức Tin 2012-2013) để học hỏi sống đức tin.

2014: Nội san điện thư  tam cá nguyệt về chung Fatima nhất là liên quan đến ĐTC Gioan Phaolô II và lịch sử thế giới. 

2015: Tập sách ĐTC GPII - Vị GH của Thánh Mẫu Fatima  (loạt bài nghiên cứu về ĐTC GP II với Fatima được phổ biến năm 2014 qua nội san điện thư)

2016: Tập sách Dung Nhan Tình Thương (Tông Sắc ĐTC Phanxicô về Năm Thánh Thương Xót) để học hỏi Cải Thiện Đời Sống theo giáo huấn của Giáo Hội.

2013-2014 Tĩnh Tâm về chủ đề Fatima LTXC ở Liên Đoàn TĐF TGP Seattle WA 

- 2014-2016 Tĩnh Tâm về chủ đề Fatima LTXC ở Liên Đoàn TĐF TGP Los Angeles CA 

 

Sau đây mấy điểm chính trong "Đôi lời của anh Cựu Chủ Tịch Trung Ương" như ở mục VII trong chương trình nghị sự bầu chọn tân BCH Trung Ương PT TĐF TG VN HK 2018-2023, được hoàn toàn bộc phát theo cảm hứng ngay lúc bấy giờ, nhưng là những gì đã từng được người nói ấp ủ trong lòng suốt thời gian 11 năm phục vụ của mình:

1- Trước hết, trong thời gian 10 năm chính thức phục vụ, Thiên Chúa là Đấng thấu suốt mọi sự đã biết được nỗ lực phục vụ ra sao của con người được Ngài chọn và được cộng đoàn TĐF TG VN HK tín nhiệm trong 2 nhiệm kỳ 2007-2017.

2- Sau nữa, PT TĐF TG VN hiện nay dường như không còn triển nở mạnh mẽ nữa, trong khi đó một số phong trào khác đang vươn lên, như PT Canh Tân Đặc Sủng về Thánh Linh và PT Suy Tôn LTXC. Tuy nhiên, không phải vì thế mà PT TĐF TG trở nên lỗi thời. Trái lại, Nước Nga trở lại ngày 25/12/1991 lại càng cho thấy Fatima là một biến cố Thánh Mẫu vĩ đại nhất trong lịch sử loài người. Tất cả những gì chất chứa trong Bí Mật Fatima đều đã ứng nghiệm và trở thành hiện thực: Bí Mật Fatima phần 2 liên quan đến cộng sản đã nên trọn từng chấm từng phẩy và cuối thế kỷ 20. Bí Mật Fatima phần ba đang ứng nghiệm trong chính lúc này đây, từ đầu thiên kỷ thứ 3 Kitô giáo, sau khi Nước Nga trở lại 10 năm. 

3- Chính vì thế, PT LTXC cho dù đang nở rộ trong Giáo Hội và trên khắp thế giới, nhất là từ khi vị nữ tu sứ giả LTXC là chị Faustina được ĐTC GP II phong hiển thánh ngày 30/4/2000, nhưng Thời Điểm của LTXC đã được mở màn từ Fatima, vì Mẹ Maria đến với chung loài người và riêng Kitô giáo vào năm 1917 là để mang LTXC đến cho thế giới Kitô giáo đang "xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta" rất nhiều, điển hình là Thế Chiến I (1914-1918) bấy giờ đang diễn ra ở một châu lục toàn tòng Kitô giáo, và để mang "các linh hồn cần đến LTXC hơn" về với LTXC. Và đó là lý do 3 Mệnh Lệnh Fatima là những gì bất khả tách khỏi LTXC: 

- Cải Thiện Đời Sống chính là trở về với LTXC nhờ Mẹ Maria;
- Tôn Sùng Mẫu Tâm chính là tin vào LTXC như Mẹ Maria;
- Cầu Kinh Mân Côi chính là hiệp thông với LTXC với Mẹ Maria.

4- Sau hết, ở Fatima có một đặc biệt đặc thù nổi bật nhất, không có ở bất cứ một Biến Cố Thánh Mẫu nào, đó là tinh thần đền tạ của một Đạo Binh Thương Xót. Bởi thế, chẳng lạ gì, ngay vào lần hiện ra đầu tiên vào ngày 13/5/1917, chưa xưng mình là ai và đến để làm gì, thì Mẹ đã triệu tập một Đạo Binh Thương Xót là 3 Thiếu Nhi Fatima thụ khải (Lucia 10 tuổi, Phanxicô 9 tuổi và Giaxinta 7 tuổi) để "dâng mình cho Thiên Chúa, chấp nhận tất cả mọi đau khổ Ngài gửi đến cho, hầu đền tạ những gì Ngài đã bị xúc phạm mà cầu cho tội nhân ơn ăn năn hối cải". Sự kiện mở đầu cho Biến Cố Thánh Mẫu Fatima này cho thấy được mục đích chính yếu Mẹ Maria hiện ra ở Fatima đó là để triệu tập một Đạo Binh Thương Xót cho LTXC vì phần rỗi "các linh hồn cần đến LTXC hơn".

Bởi vậy, xin kính chúc PT TĐF TG VN HK sống đúng như bài Hiệu Ca TĐF Hành Khúc sau đây, một bài hiệu ca đã được nhiều TĐF hát, nhất là ở LĐ TĐF TGP Galveston-Houston TX, và cũng đã được chính vị nguyên phó nội vụ BCH trung ương bắt hát mở đầu cho biến cố bầu chọn 2018 vừa rồi:

 

 

 

 

 

TĐF TG VN HK - NGÀY THÁNH MẪU 2015

 

Thánh lễ của TĐF TG VN HK tại Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ vào lúc 10:30 sáng Thứ Bảy

(từ năm 2017 mới chuyển xuống từ 1:30 pm để sau đó họp mặt bởi không còn lễ nào ở đây nữa)