GIÁO HỘI HIỆN THẾ

 

2019

 

 

ĐTC Phanxicô

 

 

Giáo Lý về Sách Tông Vụ - Bài 6

 

Cộng đồng Kitô hữu tiên khởi

 

Thứ Tư ngày 21/8/2019

 

Pope Francis during his weekly General Audience

Pope Francis arrives for the Wednesday General Audience

Pope Francis at the general audience in Paul VI Hall Aug. 21, 2019. Credit: Daniel Ibáñez/CNA

 

 

Pope Francis' General Audience 21 August 2019